Antwort Co se nachazi v NP Šumava? Weitere Antworten – Co nevynechat na Šumavě

Co se nachazi v NP Šumava?
20 tipů na nejkrásnější místa Národního parku Šumava

 • Naučná stezka Povydří – procházka okolo Vydry nejkrásnější trasou Šumavy.
 • Zaniklá obec Zhůří na Šumavě u Rejštejna.
 • Chalupská slať – největší rašelinové jezírko v České republice.
 • Rašeliniště Mrtvý luh u Volar na Šumavě

Znak NP Šumava

Znak Národního parku Šumava v současnosti ukazuje dva živé šumavské stromy, jeden suchý mezi nimi, a za nimi je vidět vrchovina.Celé pohoří Šumavy začíná při silnici Nýrsko-Svatá Kateřina a je protaženo ve směru od severozápadu k jihovýchodu, a to až k silnici Přední Výtoň-Guglwald, kde pohoří končí. Svůj název získalo podle praslovanského slova „šuma“, což značí hvozd/hustý les.

Jaké zvířata žijí v Národním parku Šumava : Pro Šumavu významnými druhy jsou rys, tetřev hlušec, datlík tříprstý, sýc rousný nebo kos horský. I přes silný úbytek během posledních několika desítek let na Šumavě populace tetřeva hlušce i tetřívka obecného zatím přežívají. Relativně hojněji se zde vyskytuje jeřábek lesní a zmije obecná.

Kdy je nejlepší jet na Šumavu

Ledové dny se vyskytují převážně v zimě, pouze v nejvyšších polohách nad 1 200 m od 2. poloviny září až do začátku května. Mrazové dny se vyskytují na převážné části území po většinu roku kromě července a srpna, ve výše zmiňovaných inverzních polohách ale i v těchto letních měsících.

Co vidět na Zadově : Zadov – kam na výlet

 • Zadov. Horská obec Zadov, roztroušená na loukách na svazích vrchu Churáňova, je nejznámějším střediskem zimních sportů v jihočeské části Šumavy.
 • DOBRÁ CHATA.
 • Churáňov.
 • Rozhledna Zadov – zimní prohlídka.
 • Churáňov.
 • Kvildské pláně – osada Krousov.
 • Běžecký areál Zadov – Churáňov.
 • Lyžařský stadion Churáňov.

Krkonošský národní park se od svého založení prezentoval logem, jehož hlavním motivem byl v Krkonoších hojný zákonem chráněný hořec tolitovitý. Mnoho let byl pro logo KRNAP charakteristický tvar husitské pavézy, který v roce 2008 vystřídal klasický kruh.

Šumavou se rozumí rozsáhlé pásemné pohoří, které se táhne podél jižní hranice České republiky v prostoru mezi Vyšebrodským a Všerubským průsmykem. Začíná nedaleko Vyššího Brodu a končí asi 20 km západně od Klatov u obce Všeruby.

Co žije na Šumavě

Žije zde rys ostrovid, los evropský, kočka divoká a vlk obecný. Mezi další ohrožené druhy patří tetřev hlušec, tetřívek obecný, bobr evropský, vydra říční, myšivka horská, netopýr Brandtův, vrápenec malý a netopýr velkouchý.Otava vzniká soutokem horských říček Křemelné a Vydry pod Čeňkovou pilou na Šumavě. Odtud teče severním směrem k Sušici, kde se postupně přes Horažďovice a Strakonice stáčí k východu. Při ústí Blanice se pod Pískem opět stáčí k severu a několik kilometrů před soutokem s Vltavou mění směr na severovýchodní.Šumavská jezera. Všech 8 ledovcových jezer (5 na české a 3 na bavorské straně) vzniklo po odtání ledovců, které se vytvořily koncem třetihor při ochlazení klimatu ve střední Evropě, na úbočích (nejen) šumavských svahů.

 • Šumavská rašeliniště – nejcennější poklad šumavské přírody.
 • Rozhledna na skokanském můstku Churáňov na Zadově
 • Naučná stezka Churáňov.
 • Hradiště Obří hrad na Šumavě
 • Sklárna J&P Stachy na Šumavě
 • Lanový park Zadov.
 • Lanová dráha Zadov – Kobyla na Churáňově
 • Vycházky s průvodci Národním parkem Šumava.

Co můžeme vidět v České republice : 10 nejzajímavějších přírodních míst v ČR

 • Pravčická brána (České Švýcarsko) Pravčická brána je vůbec největším přirozeným skalním obloukem v celé Evropě.
 • Prachovské skály (Český ráj)
 • Hora Sněžka (Krkonoše)
 • Propast Macocha (Moravský kras)
 • Vyhlídka Máj (Povltaví)
 • Pálava (jižní Morava)

Co se nachází v NP Krkonoše : Krkonoše jsou nejvyšší a nejvíce navštěvované české hory. Mezi tradiční výletní cíle patří Sněžka, pramen Labe, Pančavský, Labský a Mumlavský vodopád, naučná stezka Černohorským rašeliništěm, nádherné údolí Obří důl, prastarý Dvorský les nebo Luční bouda.

Kde se nachazi Krkonoše

Leží v severovýchodních Čechách (západní částí leží v Libereckém kraji, východní v Královéhradeckém) a na jihu polské části Slezska (v Dolnoslezském vojvodství). Nejvyšší horou Krkonoš i celého Česka je Sněžka (1603 m n. m.).

Části pohoří, západně od Tachova, se také říkalo Hvozd. Název Šumava prvně nacházíme v díle Antonia Bonfiniho nazvaném Rerum Hungaricum, které vyšlo v roce 1565.Hora Plechý je se svojí výškou 1378 m n. m. nejvyšší vrchol Šumavy na území České republiky. Absolutně nejvyšší horou Šumavy je však Velký Javor (1456 m n. m.), který leží v Německu 4 km od státní hranice. Plechý je zároveň nejvyšší horou Jihočeského kraje a také rakouské části pohoří Šumava.

Kolik je na Šumavě vlků : Na základě toho odhadují zoologové početnost vlčí populace na 36 jedinců, tedy zhruba o čtvrtinu větší než v roce 2021.