Antwort Kdy má svátek Vilma? Weitere Antworten – Co znamená jméno Vilma

Kdy má svátek Vilma?
Křestní jméno Vilma představuje ženskou alternativu jména Vilém. Jména vznikla ze starogermánského jména Willahelm, resp. slov "willo" ("vůle") a "helm" ("přilba"). Vilma se tak vykládá jako "mou záštitou je má vůle", "má vůle mne chrání", také "žena pevné vůle".Jméno Vilém má i ženskou variantu v podobě jména Vilma, příp. Viléma nebo Vilemína. Domáckými variacemi jména jsou Vilda, Vilík, Vil, Vili, Vilémek, Viloušek, Viliček, Vilímek apod.Klára slaví svátek dne 12.08. Klára je dnes velmi populárním jménem, které své nositelce přináší zářivou krásu, noblesu a slávu. Ženské křestní jméno Klára nemá mužskou alternativu, za to však má významově obdobné varianty ve jménech Jasna, Jasnuška, Světlana, Roxana nebo Lucie.

Kdy má svátek Vilík : Podle českého kalendáře má svátek 28. května.

Co znamená jméno Mia

Mia je původem domácká podoba jmen Maria, Amelia, Amalia, Emilia, Miriam a Hermiona. Slovo mia v italštině a mía španělštině znamená moje. Podobně znějící japonské jméno Mija (nebo Miya) znamená svatyně, stále více krásná v japonském přepise.

Co znamená jméno Vanesa : Vanesa je ženské křestní jméno irského původu. Jméno nemá žádný význam. Vytvořil ho irský spisovatel Jonathan Swift pro Esther Vanhomrigh, se kterou se Swift seznámil v roce 1708. Jméno Vanessa také latinsky označuje rod motýlů babočka.

Nejužívanější domácí podobou jména je Honza, zdrobněle Honzík či Honzíček. Uplatňují se však i varianty Jenda, Jeník, Jeníček, Janek, také Jéňa, Jeňouš, Janík, Janeček aj.

Domácky se jméno užívá jako Věrka, Věrča, Věrunka, Věruna, Věruška, Věruš aj.

Co znamená jméno Sofie

Sofie či Sofia (českou obdobou je Žofie) je ženské rodné jméno pocházející z řeckého slova σοφία (sofia) znamenající „moudrost“. Podle českého kalendáře slaví svátek 15. května společně se Žofií. Mezi české domácí podoby patří Sofinka, Sofča, Sofi, Sofka, Sofinečka či Sofa.Ženské křestní jméno Veronika pochází z řeckého jména Bereniké (Phereniké). První část jména tvoří slovo "fere", resp. sloveso "ferein" s významem "nést", druhá část jména "niké" se z řečtiny překládá jako "vítězství". Jméno Veronika tak znamená "ta, která přináší vítězství", "nositelka vítězství", "vítězka".Veronika slaví svátek dne 07.02. S ženským jménem Veronika se u nás setkáváme relativně často. To však nic nemění na tom, že jméno dýchá zvláštním kouzlem a své nositelce přináší vůni vítězství. Žena jménem Veronika má dle významu svého jména předpoklady k tomu, aby byla úspěšná ve všech svých aktivitách.

Podle českého občanského kalendáře se jeho svátek slaví 28. září, stejně jako jeho ženská obdoba, Václava. Domácká podoba křestního jména Václav je Vašek.

Kolik je Mia v ČR :

Mia
Původ italský
Jméno v Česku
Četnost v Česku 1 377
Pořadí podle četnosti 368.

Co znamená jméno Melissa : Melisa nebo též Melissa je ženské křestní jméno. Jméno má řecký původ (melissa), znamená včela. Bylo to jméno nymfy, která se starala o mladého Dia. Další podobou jména je Melita.

Jak říkat jméno Veronika

Domácky se jméno užívá jako Verunka, Veruna, Veru, Vera, Verča, Veronička, Veruš, Verka, Verona, také Nika, Rona, Ronka aj.

Nejčastěji bývá spojováno se jmény Valentinus a Valerius, která vznikla ze slova "valens", tedy silný. Jazykovědci vykládají toto jméno jako silná nebo něco platná. U nás bohužel příliš rozšířeno není. Domácí podoby: Valka, Valina, Valuška, Vali, Valinka, Valerka.Pochází z hebrejského יוֹחָנָן, Jo-chanan (יו חנן), což znamená „Hospodin je milostivý“. V češtině se často setkáváme s jeho domácí podobou Honza, která je odvozená z německé zdrobněliny Hans (od Johannes) a vzácně je uznávána i v matričních zápisech.

Jak se říká Jan : Nejužívanější domácí podobou jména je Honza, zdrobněle Honzík či Honzíček. Uplatňují se však i varianty Jenda, Jeník, Jeníček, Janek, také Jéňa, Jeňouš, Janík, Janeček aj.