Antwort Jak zaplatit poplatek za zápis do obchodního rejstříku? Weitere Antworten – Jak podat návrh na změnu v obchodním rejstříku

Jak zaplatit poplatek za zápis do obchodního rejstříku?
Návrh na zápis změn se podává na předepsaném formuláři dostupném na stránkách https://justice.cz/, kde pod hlavičkou vyhledávání ve veřejném rejstříku je umístěn odkaz pro podání do veřejného rejstříku a následně odkaz na formulář. Po odkliknutí těchto odkazů je třeba vybrat typ návrhu, který chci podávat.Obvyklý poplatek je 2000 Kč (zápis změny v OR), 6000 Kč (např. prvozápis s.r.o.) až 12000 Kč (např. prvozápis a.s.). Návrh na výmaz z obchodního rejstříku se podává při ukončení podnikatelské činnosti.Listiny ve formátu PDF zašlete elektronicky rejstříkovému soudu, který vede složku dané osoby, a to některým z následujících způsobů:

 1. datovou schránkou,
 2. e-mailem,
 3. prostřednictvím online podání do Sbírky listin,
 4. prostřednictvím online aplikace ePodatelna.

Jak zapsat jednatele do obchodního rejstříku : Změna jednatele v obchodním rejstříku

Zápis z valné hromady o odvolání a volbě nového jednatele poslouží jako podklad pro změnu v obchodním rejstříku. Notářsky ověřený zápis o změně jednatele nepotřebujete. Pokud ale měníte počet jednatelů – například z jednoho na dva, notářský zápis potřebujete.

Kolik stojí změna v obchodním rejstříku

V případě návrhu na zápis provedený notářem je výše poplatků upravena takto: za první zápis akciové společnosti do veřejného rejstříku – 8000 Kč za první zápis osoby do veřejného rejstříku, s výjimkou akciové společnosti nebo spolku – 2700 Kč za změny nebo doplnění – 1000 Kč

Co je potřeba k zápisu do obchodního rejstříku : K zápisu potřebujete:

 1. vyplněný formulář „Návrh na zápis do obchodního rejstříku“,
 2. doklady o založení (společenská smlouva / zakladatelská listina),
 3. doklady o splacení základního kapitálu, pokud je vyšší než 20 000 Kč (prohlášení správce vkladu / potvrzení banky).

Kolik budete platit

V případě návrhu na zápis provedený notářem je výše poplatků upravena takto: za první zápis akciové společnosti do veřejného rejstříku – 8000 Kč za první zápis osoby do veřejného rejstříku, s výjimkou akciové společnosti nebo spolku – 2700 Kč za změny nebo doplnění – 1000 Kč

Nejprve dochází ke zrušení společnosti, a to buď dobrovolným rozhodnutím společníků, nebo nařízením soudu. Společnost následně vstupuje do likvidace a až po skončení likvidace je společnost vymazána z obchodního rejstříku, přičemž dnem výmazu společnost (právně) zaniká.

Kolik stojí zápis do obchodního rejstříku

Kolik budete platit

V případě návrhu na zápis provedený notářem je výše poplatků upravena takto: za první zápis akciové společnosti do veřejného rejstříku – 8000 Kč za první zápis osoby do veřejného rejstříku, s výjimkou akciové společnosti nebo spolku – 2700 Kč za změny nebo doplnění – 1000 KčJak a kam zveřejnit účetní závěrku společnosti

 1. datovou schránkou na adresu příslušného rejstříkového soudu.
 2. na elektronickou adresu soudu (e-mailem s el. podpisem)
 3. prostřednictvím online podání do sbírky listin dostupného přes or.justice.cz.
 4. webovou aplikací ePodatelna dostupnou z www.justice.cz.

Změnu jednatele je následně velmi podstatné promítnout do obchodního rejstříku. K tomuto je nutno vypracovat návrh na zápis změny do obchodního rejstříku (formulář nalezneme na www.justice.cz) a zaplatit poplatek 2.000,- Kč.

Návrh na zápis musí být podán bez zbytečného odkladu po vzniku rozhodné skutečnosti. Základní lhůtou je 15 dní.

Co je potřeba k zápisu : K zápisu si nezapomeňte vzít:

 1. občanský průkaz.
 2. rodný list dítěte.
 3. doporučení k odkladu od odborného lékaře nebo klinického psychologa a příslušného školského poradenského zařízení nebo speciální pedagogického centra, pokud žádáte o odklad.

Kolik stojí registrace firmy : Tuto záležitost můžete vyřídit pomocí notáře (což bude stát 6500 Kč v případě společnosti s jedním společníkem nebo 7500 Kč v případě společnosti s více než jedním společníkem) nebo prostřednictvím obchodního soudu (v tom případě budete muset zaplatit 6000 Kč). Náklady na změnu společenské smlouvy činí 8000 Kč.

Kolik stojí založení s.r.o. 2024

Kolik stojí založení s.r.o.

Zatímco dříve zákon vyžadoval při založení s.r.o. splatit základní kapitál minimálně 200 000 Kč, nyní stačí 1 Kč.

Cena likvidace s.r.o.

Existují specializované společnosti, které se věnují likvidaci s.r.o. Likvidaci doporučujeme provádět s asistencí advokáta. Cena za likvidaci s.r.o. se pohybuje od 5 tisíc do 25 tisíc korun, dle rozsahu prací (vypořádání majetku). Proces likvidace může trvat 2 a více měsíců.Přípravná fáze. Před vstupem do likvidace je potřeba vyrovnat ve společnosti veškeré závazky. Tedy ukončit případné nájmy, vypovědět služby, ukončit pracovní smlouvy se zaměstnanci, prodat majetek ve společnosti a podobně. Už v této fázi je důležité spolupracovat s vaším účetním, či daňovým poradcem.

Kolik stojí založení s.r.o. poplatky : Cena se skládá z několika položek: Osvědčení pro zápis do OR: 1 200 Kč + DPH. Odměna pro notáře za přímý zápis do OR: 800 Kč + DPH. Soudní poplatek za přímý zápis do OR: 2 700 Kč.