Antwort Co je veřejný registr? Weitere Antworten – Co patří mezi základní registry

Co je veřejný registr?
Obsah

 • Registr obyvatel (ROB)
 • Registr osob (ROS)
 • Registr územní identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN) Účelově územní prvek.
 • Registr práv a povinností (RPP)
 • Klíčové role v souvislosti se základními registry.

Evidence obyvatel je vedena v agendovém informačním systému a obsahuje zákonem stanovené údaje o státních občanech České republiky (dále jen "občan"), osobách, které pozbyly státní občanství České republiky a o cizincích, kteří jsou matkou, otcem, popřípadě jiným zákonným zástupcem, manželem, registrovaným partnerem …V ČR existují tři široce uznávané registry, které můžeme označit jako úvěrové. Patří mezi ně Bankovní registr klientských informací (BRKI), Nebankovní registr klientských informací (NRKI) a sdružení SOLUS, které provozuje několik samostatných databází podle povahy zpracovávaných údajů.

Co obsahuje registr osob : Základní registr osob obsahuje referenční údaje o všech typech právnických osob vč. jejich organizačních složek, podnikajících fyzických osobách, zahraničních osobách a orgánech veřejné moci. Založení právnické osoby nebo vydání osvědčení k podnikání se budou provádět u stejných orgánů nebo institucí (tzv.

Kde jsou uloženy registry

Fyzicky registry tvoří několik souborů, které lze nalézt:

 • C:\WINDOWS a v dalších jeho podadresářích jsou uloženy soubory s obecnými záznamy tzn.
 • C:\DOCUMENTS AND SETINGS\UŽIVATELSKÉ JMÉNO (Win XP) nebo C:\USERS\UŽIVATELSKÉ JMÉNO = nastavení toho konkrétního uživatelského profilu.

Co jsou základní registry ak čemu slouží : K čemu slouží základní registry

Systém základních registrů slouží k dosažení rychlejšího a spolehlivějšího poskytování služeb státní správy nejširší veřejnosti a umožňuje občanům a podnikatelským subjektům jednoduše a rychle komunikovat s úřady, státní správou a územní samosprávou.

Jedná se například o jméno, příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození, adresu místa pobytu, doručovací adresu, státní občanství, apod.

Pokud chcete zjistit, kdo všechno má ve vašem bytě trvalé bydliště, stačí zajít na místně příslušný úřad s listem vlastnictví vaší nemovitosti. Doporučuji každému pronajímateli, aby se o to zajímal. Může se totiž stát, že některý z bývalých nájemníků své trvalé bydliště nezměnil.

Jak ziskat vypis z registru obyvatel

O výpis z registru obyvatel můžete požádat:

 1. online na Portálu občana, prostřednictvím datové schránky nebo emailem s uznávaným elektronickým podpisem;
 2. osobně na Czech POINTu, u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, krajského úřadu nebo Ministerstva vnitra;
 3. prostřednictvím poštovních služeb.

Osobně na kontaktním místě veřejné správy Czech POINT v případě, že má občan elektronicky čitelný identifikační doklad nebo u kteréhokoli obecního úřadu obce s rozšířenou působností, krajského úřadu nebo Ministerstva vnitra.Chcete-li provést změny v registru a exportovat změny do souboru . reg, postupujte takto: Klikněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, do pole Otevřít zadejte příkaz regedit a pak klikněte na tlačítko OK.

Údaje v databázi CRÚ se aktualizují v měsíční periodicitě. Údaje platné k ultimu příslušného měsíce jsou k dispozici uživatelům cca 25. den následujícího měsíce.

Proč mi přišel výpis z Registru obyvatel : změna příjmení, změna adresy místa pobytu, zřízení doručovací adresy či zpřístupnění datové schránky), získáte výpis, ve kterém si můžete ověřit, že se tato změna promítla do registru obyvatel.

Jak ziskat vypis z Registru obyvatel : O výpis z registru obyvatel můžete požádat:

 1. online na Portálu občana, prostřednictvím datové schránky nebo emailem s uznávaným elektronickým podpisem;
 2. osobně na Czech POINTu, u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, krajského úřadu nebo Ministerstva vnitra;
 3. prostřednictvím poštovních služeb.

Jak zjistit kde má clovek trvalé bydliště

Pokud chcete zjistit, kdo všechno má ve vašem bytě trvalé bydliště, stačí zajít na místně příslušný úřad s listem vlastnictví vaší nemovitosti. Doporučuji každému pronajímateli, aby se o to zajímal. Může se totiž stát, že některý z bývalých nájemníků své trvalé bydliště nezměnil.

Výpis veřejně přístupných údajů se vztahuje ke všem osobám, které jsou evidovány v registru osob – právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby. O údaje konkrétní osoby je možné požádat prostřednictvím jejího IČO (identifikačního čísla osoby), pod kterým je osoba zapsaná v registru osob.Jedná se například o jméno, příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození, adresu místa pobytu, doručovací adresu, státní občanství, apod.

Jak pročistit registry : Vynikající volbou pro uživatele, kteří hledají základní bezplatný nástroj na vyčištění registrů Windows 10, je program Ccleaner. Čištění registrů lze provést kliknutím na ikonu Registry v levém panelu a následně zaškrtnout položky, které chcete vyčistit. Poté klikněte vlevo dole na tlačítko Vyhledat problémy.