Antwort Jak stáhnout PDF z datové schránky? Weitere Antworten – Jak stáhnout soubor z datové schránky

Jak stáhnout PDF z datové schránky?
Postup je následující:

 1. Ve spodní části okna DETAIL ZPRÁVY klepněte na tlačítko STÁHNOUT ZPRÁVU (ZFO).
 2. Datová zpráva se uloží ve formě binárního souboru s příponou ZFO do složky, kterou užíváte jako úložiště stažených souborů.

Nápověda

 1. Klepněte myší na odkaz DALŠÍ MOŽNOSTI a poté ZKONVERTOVAT ZPRÁVU.
 2. V následně otevřeném okně klepněte v pravém dolním rohu na tlačítko Odeslat ke konverzi.
 3. Po odeslání ke konverzi se okno doplní o informace potřebné pro převzetí konvertovaného výstupu.
 4. Klepnutím na odkaz Vytisknout si obsah okna (tj.

Vložení souborů do přílohy z disku

 1. V sekci PŘÍLOHY klepněte na tlačítko NAHRAJTE Z POČÍTAČE (nebo NAHRAJTE ZE SLOŽKY).
 2. Otevře se systémový dialog pro volbu souborů – vyberte v něm soubor, který chcete k datové zprávě připojit.
 3. Potvrzením volby se specifikace souboru přenese do sekce PŘÍLOHY.

Jak ziskat smazanou zprávu z datové schránky : Zobrazit podací razítko – v detailu zprávy zobrazit sekci s informacemi o podacím razítku, které do zprávy vkládá systém při podání. Zkonvertovat doručenku – doručenku v PDF podobě lze odeslat do úschovny Czech POINT, kde si pak můžete do 30 dnů vyzvednout zkonvertovanou doručenku v listinné podobě.

Jak stáhnout přílohu z datové schránky

Požadavek na stažení přílohy jako celku vznesete klepnutím na tlačítko Další možnosti v pravém dolním rohu okna s detailem datové zprávy a dále pak spuštěním příkazu Stáhnout všechny přílohy v zip archivu. Klepnutím na odkaz se otevře dialog pro potvrzení uložení souborů z přílohy do archivního souboru.

Proč nejde stáhnout soubor : Proč bylo stahování zablokováno

Soubor může být zablokován z jednoho z následujících důvodů: Nebezpečné: Malware (škodlivý software) Klamavý software, který by mohl provádět nežádoucí změny v zařízení nebo počítači.

Tisk příloh doručených v e-mailové zprávě

 1. Otevřete e-mailovou zprávu.
 2. Vyberte ikonu přílohy pod záhlavím zprávy a pak zvolte Rychlý tisk. Příloha se odešle přímo do tiskárny na základě výchozího nastavení tiskárny.


Zobrazit podací razítko – v detailu zprávy zobrazit sekci s informacemi o podacím razítku, které do datové zprávy vkládá systém při jejím podání. Zkonvertovat doručenku – doručenku v PDF podobě lze odeslat do úschovny Czech POINT, kde si pak můžete do 30 dnů vyzvednout zkonvertovanou doručenku v listinné podobě.

Jaké soubory lze posílat datovou schránkou

Přes datovou schránku lze zasílat přílohy ve všech běžných formátech jako je např. pdf, doc, jpg, html atd. Více na oficiálním webu datových schránek.Při konverzi dokumentu v datové zprávě nebo datovém souboru do listinné podoby může být dokument v datové zprávě nebo datovém souboru uložen do úschovny prostřednictvím tohoto portálu, nebo odesláním z datové schránky. Následně může být na kontaktním místě Czech POINT převeden do listinné podoby.Stačí ale v Portálu občana navštívit Nastavení – Datové schránky a povolit Automaticky archivovat datové zprávy. Uložené zprávy pak najdete uvnitř této služby.

Pro otevření souboru nabízí operační systém aplikaci příslušející k souboru podle přípony jeho názvu podle registrační databáze Windows (v případě PDF například Adobe Reader, v případě DOCX je to Microsoft Word apod.). Z aplikací, ve kterých jsou sobory otevřené, můžete obsah souboru obvykle snadno vytisknout.

Jak stáhnout přílohu z emailu : Stažení fotky vložené do textu e-mailu

 1. Pokud je fotka součástí e-mailové zprávy a ne jako příloha, otevřete na telefonu nebo tabletu s Androidem aplikaci Gmail .
 2. Otevřete e-mail.
 3. Podržte fotku.
 4. Klepněte na Zobrazit obrázek.
 5. Klepněte na fotku.
 6. Vpravo nahoře klepněte na ikonu možností .
 7. Klepněte na Uložit.

Jak stáhnout soubor : Stažení souboru

 1. Na počítači otevřete Chrome.
 2. Přejděte na web, ze kterého chcete soubor stáhnout.
 3. Uložte soubor:
 4. Pokud k tomu budete vyzváni, vyberte cílové umístění a klikněte na Uložit.
 5. Po zahájení stahování se vpravo nahoře vedle adresního řádku zobrazí ikona Probíhá stahování .

Jak extrahovat soubory

Otevřete Průzkumník souborů a vyhledejte komprimovanou složku. Pokud chcete rozzipovat celou složku, klikněte na ni pravým tlačítkem, vyberte Extrahovat vše a pak postupujte podle pokynů. Můžete také vybrat Extrahovat vše na pásu karet příkazů.

V souboru PDF klikněte na možnost Soubor, vyberte ze seznamu možnost Tisk, zkontrolujte nastavení a poté klikněte na tlačítko Tisk.Tisk z Androidu

Tisk v operačním systému Android funguje tak, že v aplikaci, ze které chcete tisknout požadovaný dokument či fotografii, vyberete funkci tisk (můžete ji najít v nabídce pod třemi tečkami). Soubor odešlete do této aplikace a přes tu poté tisknete.

Jak vytisknout doručenku : Zpracování doručenky

Dále můžete pomocí nabídky pod tlačítkem VÍCE: Vytisknout doručenku – otevře se obsah doručenky v novém okně ve formě vhodné k tisku. Obsah okna vytisknete prostředky Vašeho internetového prohlížeče stejně, jako tisknete načtené stránky z webu.