Antwort Proč byla Bartolomějská noc? Weitere Antworten – Proč došlo k Bartolomějské noci

Proč byla Bartolomějská noc?
Masakr započal v Paříži vražděním hugenotských předáků pod přímou patronací panujícího krále Francie Karla IX. z rodu Valois a jeho matky, Kateřiny Medicejské. Mezi prvními zavražděnými byl předák hugenotů, admirál Gaspard de Coligny. Následně se rozpoutalo obecné vraždění hugenotů včetně žen a dětí.Hugenoti ([igenoti]) byli francouzští protestanti zejména z 16. a 17. století, kteří svůj název získali (alespoň podle jedné z nejčastěji užívaných verzí) podle jména Huguese Besana, vůdce povstání v Ženevě. Hugenoti byli příznivci kalvinismu.Edikt nantský je označení ediktu, vydaného 13. dubna 1598, v němž francouzský král Jindřich IV. zaručoval francouzským protestantům (hugenotům) do jisté míry stejná práva, jakých požívali katolíci.

Kdo založil Francii : V nastalém chaosu republiku ovládl roku 1799 Napoleon Bonaparte. Během brumairového převratu 9. listopadu 1799 se stal nejprve prvním konzulem a 18. května 1804 se prohlásil císařem a založil první francouzské císařství.

Kdy byl zrusen edikt Nantsky

Vrcholily boje proti hugenotům, mnoho lidí se raději kalvinismu zřeklo, roku 1685 byl zrušen Edikt nantský. V ekonomice se uplatňoval tzv. merkantilismus – rozšiřoval se vývoz a omezoval dovoz zboží, stát podporoval výrobní odvětví, která měla v zahraničí naději na odbyt.

Kdo zrušil edikt Nantský : V roce 1685 Ludvík XIV. ediktem z Fontainebleau edikt nantský zrušil a prohlásil protestantské náboženství za ilegální. Náboženské války proto sice nevzplanuly, protestanti se však stali předmětem perzekucí, pronásledování a teroru; proto se mnozí z nich rozhodli Francii opustit.

Napoleon dále zavedl přísný policejní režim (tajná policie) a cenzuru. Podporoval rozvoj hospodářství, zavedl moderní školskou soustavu (vychovávající odborníky a loajální občany). Zavedl daňový systém; podporoval umění a vědu.

Francouzi, konkrétně Joseph Nicéphore Niépce, stojí také za objevem fotografie v roce 1824. Bratřím Josephovi a Etiennovi Montgolfierům, synům majitele velké papírny na jihu Francie, se podařilo nafouknout látkový balon potažený papírem, který otvorem plnili kouřem z vlhké slámy a ovčí vlny.

Co znamenal edikt Nantský

Edikt nantský je označení ediktu, vydaného 13. dubna 1598, v němž francouzský král Jindřich IV. zaručoval francouzským protestantům (hugenotům) do jisté míry stejná práva, jakých požívali katolíci.Edikt (z lat. edicere – vyřknout, zvěstovat) označuje původně v římském právu veřejné prohlášení úředníka (magistratus), jehož účinnost byla omezena dobou jeho úřadu. Později se tak v římské říši označovaly i výnosy císařů. V raném novověku užívali ediktů francouzští králové a římští císařové.Longwood House, Longwood, Svatá HelenaNapoleon Bonaparte / Místo úmrtí

Napoleon Bonaparte zemřel po vleklé nemoci ve vile Longwood na ostrově Svatá Helena v 17:49 hodin 5. května 1821.

Nejnovější rozbor pitvy provedené v roce 1821 těsně po jeho smrti ovšem dochází k závěru, že příčina smrti uvedená v pitevní zprávě byla správná – rakovina žaludku.

Co se vynalezlo v Česku : Mnohé vynálezy našich vědců, inženýrů a badatelů ale přinášejí obrovský užitek celému světu – namátkou objev krevních skupin, kontaktní čočky, účinná vakcína proti pravým neštovicím, nanovlákna, umělé cévy či polarografie. V českých chytrých hlavách se zrodily i podsadové stany, protitankoví ježci nebo semtex.

Co pijí Francouzi : Nápoje. Francouzi rádi pijí kávu, přičemž si pod tímto pojmem většinou představují espresso – malé a velice silné. Samozřejmě je k dostání široká škála nealkoholických nápojů, přičemž velké proslulosti dosáhla minerální voda Evian z městečka u Ženevského jezera, která je považována za relativně luxusní značku.

Kde byl podepsán Nantsky edikt

Jindřich IV. se proto rozhodl vydat 13. dubna 1598 ve městě Nantes edikt, který hugenotům do budoucna vymezil jejich práva a svobody. Nantský edikt zaručoval hugenotům svobodu svědomí a právo vyznávat svou víru.

edikt milánský Společné prohlášení císařů Konstantina I. Velikého a Licinia kladené 313 do Milána, jímž byla zaručena neohraničená náb. svoboda. Křesťanství bylo zrovnoprávněno s ostatními kulty a tolerováno.Třicátého července ho britská fregata Northumberland odvezla na Svatou Helenu, odkud se v roce 1840 vrátily do vlasti jeho ostatky a byly slavnostně uloženy v pařížské Invalidovně. K Napoleonovi se váže bezpočet legend a mýtů. Svedl 84 bitev, z nichž 77 vyhrál, tři skončily nerozhodně a jen čtyřikrát prohrál.

Na co Napoleon zemřel : Ačkoliv žádný z lékařů jednoznačně nediagnostikoval rakovinu, všeobecně byl nakonec přijat názor, že za excísařovým úmrtím stojí rakovina žaludku nebo vrátníku. Tento úsudek podpořila i skutečnost, že na rakovinu vrátníku zemřel Napoleonův otec Carlo Buonaparte.