Antwort Jak Sklonovat jméno Julius? Weitere Antworten – Jak se skloňuje jméno Julius

Jak Sklonovat jméno Julius?
skloňování (2)

pád \ číslo jednotné množné
akuzativ Juliuse Juliusy
vokativ Juliusi Juliusové
lokál Juliusi / Juliusovi Juliusích
instrumentál Juliusem Juliusy

skloňování

pád \ číslo jednotné množné
akuzativ jméno jména
vokativ jméno jména
lokál jménu / jméně jménech
instrumentál jménem jmény

Julius (v Česku také často Július) je mužské křestní jméno latinského původu – patřilo původně jednomu z předních patricijských rodů. Původní význam jména není zcela jasný, někdy se vykládá jako „zářící, vlasatý, mladý“. Mohl by pocházet z řeckého slova ioulos.

Jak skloňovat řecká jména : Antická jména zakončená na ‑us, ‑as, ‑es, ‑os se skloňují tak, že se v nepřímých pádech tato zakončení odtrhávají a pádové koncovky vzoru „pán“ se přidávají k základu jména (Titus, Marsyas, Demosthenes, Ikaros –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ 2. p. Tita, Marsya, Demosthena, Ikara –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ 5.

Jak se skloňuje Sokrates

skloňování

pád \ číslo jednotné množné
dativ Sokratovi
akuzativ Sokrata
vokativ Sokrate
lokál Sokratovi

Jak se skloňuje jméno Zeus : Skloňování mužského křestního jména či příjmení

Pád Otázka Tvar
1. pád Kdo, co Zeus
2. pád Koho, čeho Zeuse
3. pád Komu, čemu Zeusi / Zeusovi
4. pád Koho, co Zeuse

5. U jmen řeckých a latinských se při skloňování odsouvá zakončení 1. p. -os, -es, -us, -as a koncovky jsou podle vzoru pán (Sofokles – Sofokla), kmen se rozšiřuje o -n-, -d-, -t- (Paris – Parida i Parise).

Výjimku ve skloňování jmen zakončených na ‑o tvoří jména, u kterých se v nepřímých pádech rozšiřuje základ slova o kmenové ‑on‑ a k němu se přidávají koncovky vzoru „pán“ (Trimalchio, Nero, Scipio, Cicero, Naso –⁠⁠⁠ 2. p. Trimalchiona, Nerona, Scipiona, Cicerona, Nasona –⁠⁠⁠ 5.

Jak říkat Julius

Mužské křestní jméno Julius se vyskytuje i ve variantách Július či Julian. Jméno má i ženské protějšky Julie, Júlie, Julia nebo Juliana. Domácími podobami jména jsou Jula, Julča, Julík, Julko, Julda, zdrobněle pak Juliusek, Juloušek, Julisek apod.Domácky se jméno užívá jako Štěpánek, Štěpka, Štěpík, Štěpek aj.skloňování

pád \ číslo jednotné množné
dativ Tolstému Tolstým
akuzativ Tolstého Tolsté
vokativ Tolstý / Tolstoj Tolstí / Tolstojové
lokál Tolstém Tolstých


Výjimku ve skloňování jmen zakončených na ‑o tvoří jména, u kterých se v nepřímých pádech rozšiřuje základ slova o kmenové ‑on‑ a k němu se přidávají koncovky vzoru „pán“ (Trimalchio, Nero, Scipio, Cicero, Naso –⁠⁠⁠ 2. p. Trimalchiona, Nerona, Scipiona, Cicerona, Nasona –⁠⁠⁠ 5.

Jak se Sklonuje Aristoteles : Vlastní jména na -us, -os, -es, -as (latinská a řecká) rodu mužského mají ostatní tvary bez -us, -os, -es, -as podle vzoru pán, jako Augustus, Olympos, Homéros (zpravidla Olymp, Homér), Aristoteles, Pythagoras – Augusta, Olympu, Homéra, Aristotela, Pythagora (u jmen na -as také řidčeji podle vzoru předseda, tedy …

Jak se skloňuje rádius : skloňování

pád \ číslo jednotné množné
dativ rádiu rádiům
akuzativ rádius rádie
vokativ rádie rádie
lokál rádiu rádiích

Jak se Sklonuje Herkules

skloňování

pád \ číslo jednotné
akuzativ Herkula
vokativ Herkule
lokál Herkulu / Herkulovi
instrumentál Herkulem


Domáckými podobami jména jsou Juli, Julinka, Julička, Julča, Jula, Julka, také Lia či Lili.Původně náleželo ke slavnému římskému patricijskému rodu Iovilliů (zkráceně Iuliů). Jméno se tedy překládá jako patřící k rodu Iuliů, v přeneseném významu znamená zářící, mladý, vlasatý. Jméno se údajně také pojí s latinským označením planety Jupiter.

Proč se Štefanovi říká Pišta : Štefan „Pišta“ Bačkor

Přezdívka pochází z dob jeho nosičských začátků na Téryho chatě. Pišta je domácké oslovení Štefana v maďarštině. Pišta je „chatár“ (rozuměj provozovatel městské budovy), horský nosič, horský průvodce, dobrovolný člen Horské služby.