Antwort Jak se Sklonuje Julius? Weitere Antworten – Jak Sklonovat jméno Julius

Jak se Sklonuje Julius?
Jednotné číslo

Pád Slovo
1 Július
2 Júlia
3 Júliovi
4 Júlia

skloňování

pád \ číslo jednotné množné
akuzativ jméno jména
vokativ jméno jména
lokál jménu / jméně jménech
instrumentál jménem jmény

Julius (v Česku také často Július) je mužské křestní jméno latinského původu – patřilo původně jednomu z předních patricijských rodů. Původní význam jména není zcela jasný, někdy se vykládá jako „zářící, vlasatý, mladý“. Mohl by pocházet z řeckého slova ioulos.

Jak skloňování příjmení při oslovování : Kdybyste chtěla k oslovení připojit titul, nebo oslovit příjmením i jménem, musíte použít 5. pádu: pane doktore/inženýre Nováku; Petře Nováku, apod. Pokud jde o zakončení: vzor pán není striktním předpisem, jak skloňovat, nýbrž vybraným slovem, které má případy shrnovat.

Jak říkat jméno Štěpán

Domácky se jméno užívá jako Štěpánek, Štěpka, Štěpík, Štěpek aj.

Jak říkat jménu Šimon : Domáckými podobami jména jsou Šimonek, Šimůnek, Šimi, Šíma, Šimek, Šimeček aj. V cizích jazycích se se jménem setkáváme především v podobě Simon, například v angličtině, němčině, ruštině, francouzštině, holandštině aj.

5. U jmen řeckých a latinských se při skloňování odsouvá zakončení 1. p. -os, -es, -us, -as a koncovky jsou podle vzoru pán (Sofokles – Sofokla), kmen se rozšiřuje o -n-, -d-, -t- (Paris – Parida i Parise).

Výjimku ve skloňování jmen zakončených na ‑o tvoří jména, u kterých se v nepřímých pádech rozšiřuje základ slova o kmenové ‑on‑ a k němu se přidávají koncovky vzoru „pán“ (Trimalchio, Nero, Scipio, Cicero, Naso –⁠⁠⁠ 2. p. Trimalchiona, Nerona, Scipiona, Cicerona, Nasona –⁠⁠⁠ 5.

Jak říkat Julius

Mužské křestní jméno Julius se vyskytuje i ve variantách Július či Julian. Jméno má i ženské protějšky Julie, Júlie, Julia nebo Juliana. Domácími podobami jména jsou Jula, Julča, Julík, Julko, Julda, zdrobněle pak Juliusek, Juloušek, Julisek apod.skloňování

pád \ číslo jednotné množné
akuzativ Daniela Daniely
vokativ Daniele / Danieli Danielové
lokál Danielu / Danielovi Danielech
instrumentál Danielem Daniely

Mužská životná podstatná jména (jak obecná, tak vlastní jména) skloňovaná podle vzorů „pán“, „muž“ a „soudce“ mají ve 3. a 6. p. j. č. koncovky ‑u/‑ovi (vzor „pán“) a ‑i/‑ovi (vzory „muž“ a „soudce“): inženýru/inženýrovi, Mojmíru/Mojmírovi, muži/mužovi, Hanuši/Hanušovi, soudci/soudcovi, zrádci/zrádcovi.

Štefan „Pišta“ Bačkor

Přezdívka pochází z dob jeho nosičských začátků na Téryho chatě. Pišta je domácké oslovení Štefana v maďarštině. Pišta je „chatár“ (rozuměj provozovatel městské budovy), horský nosič, horský průvodce, dobrovolný člen Horské služby.

Jak říkat jméno Matěj : Domácí podoby jsou Matějek, Matějíček, Matýsek, Máťa, Mates apod., objevuje se také verze Matej.

Jak se říká Ondřejovi : Domáckými podobami jména Ondřej jsou Ondrášek, Ondřejek a především Ondra. Jméno se s oblibou užívá na Slovensku, především jako Andrej, ale vyskytuje se zde i v podobě Ondrej. Andrej je také ruskou verzí jména.

Jak se říká Lukášovi

Domáckými podobami jména jsou Luk, Luke, Luky, Lukin, Lukeš, Lukša, Lukášek aj. Jméno Lukáš znají i na Slovensku. Angličtina jméno užívá jako Luke, Lucas a Luc, němčina jako Lukas či Lucas.

Skloňování jmen na ‑as podle vzoru „předseda“ (Anaxagoras, Pythagoras –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ 2. p. Anaxagory, Pythagory) je dnes už zastaralé a v současných textech se neužívá (výjimkou je Kosmas –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ 2.(Tolstoj – Tolstého). 2. Jména zakončená na –o skloňujeme v dalších pádech podle vzoru pán (Ševčenko – Ševčenka).

Jak se Sklonuje Herkules : skloňování

pád \ číslo jednotné
akuzativ Herkula
vokativ Herkule
lokál Herkulu / Herkulovi
instrumentál Herkulem