Antwort Jak rikat jmenu Jůlie? Weitere Antworten – Jak se Sklonuje Jůlie

Jak rikat jmenu Jůlie?
Skloňování ženského křestního jména

Pád Otázka Tvar
1. pád Kdo, co Julie
2. pád Koho, čeho Julie
3. pád Komu, čemu Julii
4. pád Koho, co Julii
Julie
Původ latinský
Jméno v Česku
Četnost v Česku 14 146
Pořadí podle četnosti 136.

Julínek [ju-], -nka m. (Julinka [jú-], *Julička, Herrm., -y ž.): v. též Jula, Julek aj.

Co znamená jméno Jan : Mužské křestní jméno Jan patří k nejoblíbenějším českým jménům. Pochází z hebrejštiny. Vyvinulo se z hebrejského "Jochanan", které se překládá jako "Bůh je milostivý". Jedná se o složeninu ze slov "Jahve" ("Bůh", "Hospodin") a "chanan" s významem "smilovat se" či "milost".

Jak se skloňuje jméno

skloňování

pád \ číslo jednotné množné
akuzativ jméno jména
vokativ jméno jména
lokál jménu / jméně jménech
instrumentál jménem jmény

Jak se skloňuje jméno Julius : skloňování (2)

pád \ číslo jednotné množné
akuzativ Juliuse Juliusy
vokativ Juliusi Juliusové
lokál Juliusi / Juliusovi Juliusích
instrumentál Juliusem Juliusy

Domáckými podobami jména jsou Juli, Julinka, Julička, Julča, Jula, Julka, také Lia či Lili.

Po rozloučení se světem Romeo jed vypije. Julie se probouzí, ale Romeo vedle ní leží již mrtvý. Zdrcená Julie vezme Romeovu dýku a probodne se. Takto skončil věčný spor mezi rodinami Kapuletů a Monteků, rodiny usmířil až smutek nad ztrátou jejich dětí.

Jak rikat Jůlie

Domáckými podobami jména jsou Juli, Julinka, Julička, Julča, Jula, Julka, také Lia či Lili.Kdy má v kalendáři svátek Julie

dne v letech
10. prosince 1951-1958,1969-2024

10. 12. 2023Pochází z hebrejského יוֹחָנָן, Jo-chanan (יו חנן), což znamená „Hospodin je milostivý“. V češtině se často setkáváme s jeho domácí podobou Honza, která je odvozená z německé zdrobněliny Hans (od Johannes) a vzácně je uznávána i v matričních zápisech.

Příjmení Honza je 12 784. nejčastější příjmení (každý 77 224. obyvatel).

Jak se skloňuje jméno Paris : 5. U jmen řeckých a latinských se při skloňování odsouvá zakončení 1. p. -os, -es, -us, -as a koncovky jsou podle vzoru pán (Sofokles – Sofokla), kmen se rozšiřuje o -n-, -d-, -t- (Paris – Parida i Parise).

Jak se skloňuje jméno Švec : skloňování

pád \ číslo jednotné množné
nominativ švec ševci
genitiv ševce ševců
dativ ševci / ševcovi ševcům
akuzativ ševce ševce

Co to je za jméno Julius

Julius (v Česku také často Július) je mužské křestní jméno latinského původu – patřilo původně jednomu z předních patricijských rodů. Původní význam jména není zcela jasný, někdy se vykládá jako „zářící, vlasatý, mladý“. Mohl by pocházet z řeckého slova ioulos.

skloňování

pád \ číslo jednotné množné
dativ Sokratovi
akuzativ Sokrata
vokativ Sokrate
lokál Sokratovi

Ženské křestní jméno Julie (také Julia či Juliana) má latinský původ. Jméno původně představovalo římské rodové jméno, vyvinulo se od patricijského římského rodu Ioviliů, zkráceně Iuliů. K tomuto významnému rodu patřil i Caesar. Původní význam jména je pravděpodobně "zářivý", "zářící", také "mladý" nebo "vlasatý".

Jak říkat Julius : Mužské křestní jméno Julius se vyskytuje i ve variantách Július či Julian. Jméno má i ženské protějšky Julie, Júlie, Julia nebo Juliana. Domácími podobami jména jsou Jula, Julča, Julík, Julko, Julda, zdrobněle pak Juliusek, Juloušek, Julisek apod.