Antwort Jak probíhá třináctiletá prohlídka? Weitere Antworten – Jak probíhá 3 léta prohlídka

Jak probíhá třináctiletá prohlídka?
Ve 3 letech věku, před případným nástupem dítěte do mateřské školky, provede lékař kontrolu anamnestických dat, a kromě celkového interního vyšetření také kontrolu všech očkování. Dále prověří zrak, dutinu ústní, řeč, hlas a sluch, orientační vyšetření laterality a rozlišení barev.7, 9, 11, 13 leté prohlídky

Obdobný postup jako u ostatních prohlídek. Rozhovor s rodiči a získání nových anamnestických fakt, kontrola očkování, případně jejich doplnění, fyzikální vyšetření, vyšetření sluchu, zraku, řeči, TK, pulsu, dutiny ústní a stav chrupu, štítné žlázy a vyšetření moče.1/ Minimálně od půlnoci NIC NEJÍST a pít jen ČISTOU VODU. Večer před náběrem si dejte večeři jen lehkou. 2/ Ráno vypijte celý hrnek čisté vody. 3/ Ranní léky – kromě léků na cukrovku – si bez obav vezměte ( nestanovil-li lékař výslovně jinak) Ranní léky na cukrovku užijete až po snídani.

Jak má vypadat preventivní prohlidka : Preventivní prohlídky u praktického lékaře

Obsahem preventivní prohlídky je vždy doplnění údajů do anamnézy, kontrola očkování a dále kompletní fyzikální vyšetření, včetně změření krevního tlaku a orientačního vyšetření zraku a sluchu. Součástí prohlídky je i zhodnocení možných rizik, vyšetření kůže a event.

Co by mělo dítě umet na trilete prohlidce

Tři roky dítěte

Na tříleté prohlídce se vyšetřuje psychická vyspělost dítěte, proběhne kontrola vývoje zraku (včetně kontroly barvocitu) a sluchu, vývoje řeči a také prohlídka genitálu.

Jakou moc na preventivní prohlídku : K biochemickému vyšetření moče je určena plastová zkumavka se žlutým uzávěrem, kterou Vám dá lékař. K bakteriologickému vyšetření moče je nutné použít sterilní plastovou zkumavku – s modrým uzávěrem. Tu Vám také vydá ordinující lékař.

Díky testu zjistíte poměry jednotlivých složek krve (červené, bílé krvinky, krevní destičky), hladinu cukru v krvi, funkci jater a ledvin, riziko kardiovaskulárních onemocnění (hladinu cholesterolu) a rozbor moči pro zjištění možných onemocnění močových cest či ledvin.

Preventivní prohlídka dítěte v 15 a 17 letech

vyšetření moči, krevního tlaku a pulzu, vyšetření zraku, sluchu a řeči dítěte, kontrola stavu a růstu zubů, zhodnocení celkového stavu a vývoje dítěte, dítě je poučeno o sexuálním životě vč.

Na co mám právo při preventivní prohlídce

Na co všechno máme nárok V rámci preventivní prohlídky lékař provede vyšetření: zraku, sluchu, moči, cholesterolu a glykémie – prevence metabolických onemocnění, změří krevní tlak a EKG ve 40 letech věku – prevence kardiovaskulárních onemocnění.Prohlídka probíhá přímo v ordinaci praktického lékaře a zahrnuje několik částí: Odběr krve k vyšetření cholesterolu (ve 30, 40, 50 a 60 letech), glykémie (od 40 let á 2 roky) a ev. další testy v závislosti na současné léčbě nebo zdravotních obtížích.Váha a výška dítěte podle věku

chlapci dívky
věk váha váha
2 roky 13,1 kg 12,4 kg
3 roky 15,2 kg 15,0 kg
4 roky 17,2 kg 16,9 kg


Tříleté děti již umějí navazovat první přátelské vztahy a začínají mít schopnost zlepšovat náladu, je-li někomu v jejich okolí do pláče. Umí nakreslit kružnici, stříhat rovně nůžkami, stát na jedné noze a rozvíjí se i v řadě dalších směrů.

Co mě ceka na preventivní prohlidce : Lékař vám provede kompletní fyzikální vyšetření (poklepem a poslechem vyšetří srdce a plíce, pohmatem štítnou žlázu, zkontroluje stav žil a tepen na dolních končetinách atd.), změří krevní tlak a zjistí index tělesné hmotnosti (BMI). Má také orientačně vyšetřit zrak a sluch a zkontrolovat očkování, mj. proti tetanu.

Co se zjistuje z moči při preventivní prohlidce : Podle odst. 1 písm. d) tohoto ustanovení je obligatorní součástí každé pracovnělékařské prohlídky základní chemické vyšetření moči ke zjištění přítomnosti bílkoviny, glukózy, ketonů, urobilinogenu, krve a pH moči. Jedná se o orientační vyšetření, které se provádí přímo v ordinaci.

Co se kontroluje při preventivní prohlidce

Lékař vám provede kompletní fyzikální vyšetření (poklepem a poslechem vyšetří srdce a plíce, pohmatem štítnou žlázu, zkontroluje stav žil a tepen na dolních končetinách atd.), změří krevní tlak a zjistí index tělesné hmotnosti (BMI). Má také orientačně vyšetřit zrak a sluch a zkontrolovat očkování, mj. proti tetanu.

Prohlédnou celé tělo, zejména případné kožní změny, pohlavní orgány, ale například i držení páteře. Změří ti krevní tlak a puls. Vyšetří ti zrak a sluch. Lékař se ti také podívá do úst a případně doporučí návštěvu stomatologa.V rámci preventivní lékařské prohlídky od 5 let věku

  • očí, zraku, řeči, hlasu, sluchu, laterality (vykonávání jemných úkolů jedním z párových orgánů),
  • moči diagnostickým papírkem,
  • krevního tlaku a pulzu,
  • dutiny ústní a případně doporučí stomatologické vyšetření,
  • genitálu, a u dívek zjištění případného výtoku,

Co jíst před preventivní prohlidkou : dietně posnídejte (bez tuku) – nejlépe obyčejný rohlík, kmínový či toustový chléb, křehké kukuřičné plátky, rýžové chlebíčky, suchary, dětské piškoty, kukuřičné lupínky, med, džem, ovoce anebo zelenina. Nevhodné jsou mléčné a masné výrobky, vejce, celozrnné pečivo s olejnatými semeny, ořechy.