Antwort Jak pozadat o změnu jména? Weitere Antworten – Kolik stojí změna jména

Jak pozadat o změnu jména?
Za povolení změny příjmení hanlivého, výstředního, směšného, cizojazyčného nebo na dřívější příjmení činí správní poplatek 100,-Kč, za změnu jména nebo příjmení v ostatních případech zaplatí žadatel poplatek 1000,-Kč.Jak změnit příjmení bez ová Pokud chcete příjmení bez “ová”, nejedná se o změnu příjmení jako takovou, pouze o jeho uvedení v mužském tvaru. Žádost nemusíte nijak odůvodňovat, ani není zpoplatněná – jde o jednoduchý matriční úkon.Písemná žádost musí obsahovat:

  1. vaše současné jméno a příjmení (případně rodné příjmení),
  2. datum a místo narození,
  3. datum a místo uzavření manželství,
  4. rodné číslo,
  5. místo vašeho trvalého pobytu,
  6. jméno, příjmení, datum a místo narození vašeho manžela a nezletilých dětí, pokud se změna vztahuje i na ně,
  7. vaše státní občanství,

Kdy si můžu zmenit příjmení : změna příjmení se povolí tehdy, jde-li o příjmení hanlivé, nebo směšné, nebo je-li pro to vážný důvod, změna příjmení se nepovolí, jestliže by změna byla v rozporu s potřebami a zájmy nezletilého dítěte.

Jak dlouho trvá změna jména

Ke změně jména budete potřebovat vyplněnou žádost (jak taková žádost vypadá), rodný list, občanský průkaz a případně potvrzení od sexuologie. Od podání vaši žádosti má matriční úřad povinnost rozhodnout do 30 dnů, zda vám změnu schválí. Poté obdržíte rozhodnutí, zda byla vaše žádost schválena.

Kolik stojí změna jména v ČR : 300 Kč – vydání povolení změny příjmení cizojazyčného nebo na dřívější příjmení, 3 000 Kč – vydání povolení změny příjmení v ostatních případech, 3 000 Kč – vydání povolení změny jména.

200,- Kč povolení změny příjmení cizojazyčného nebo na dřívější příjmení ….. 300,- Kč povolení změny jména nebo příjmení v ostatních případech ….. 3.000,- Kč

O povolení změny jména nebo příjmení rozhoduje matriční úřad příslušný dle místa trvalého pobytu nebo posledního trvalého pobytu žadatele v České republice; u nezletilého dítěte matriční úřad v místě jeho trvalého pobytu.

Co vše zmenit po zmene příjmení

Mezi základní doklady, které byste měli po svatbě a změně příjmení vyměnit, patří občanský průkaz, řidičák a cestovní pas. Pro novou občanku nebo pas přitom nemusíte na úřad v místě trvalého bydliště – žádost lze podat na jakémkoli městském úřadě s rozšířenou působností (v Praze na úřadě libovolné městské části).O povolení změny jména nebo příjmení je třeba žádat u matričního úřadu příslušného podle místa trvalého pobytu na území ČR, popř. místa posledního trvalého pobytu v ČR nebo u Úřadu městské části Praha 1, pokud žadatel nikdy trvalý pobyt ne území České republiky neměl.Prohlášení o volbě druhého jména není časově omezeno, nepodléhá správnímu poplatku, lze je učinit pouze jednou a nelze je vzít zpět. Podrobné informace poskytne kterýkoli matriční úřad. Fyzická osoba je povinna užívat v úředním styku dvě jména, jsou-li zapsána v matriční knize vedené matričním úřadem.

K písemné žádosti žadatel předloží doklad totožnosti, rodný, popřípadě oddací list žadatele nebo rodný list nezletilého dítěte. V případě změny příjmení pro nezletilé dítě, bude nutné předložit písemný souhlas druhého rodiče s úředně ověřeným podpisem, nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas.