Antwort Jak nastavit chráněnou aplikaci? Weitere Antworten – Jak nastavit výchozí aplikace

Jak nastavit chráněnou aplikaci?
V nabídce Start klikněte na Nastavení. Klikněte na Aplikace > Výchozí aplikace. Klikněte na aplikaci, kterou chcete změnit, a pak vyberte aplikaci v seznamu.Opětovná instalace nebo aktivace aplikací

 1. V telefonu či tabletu Android otevřete Obchod Google Play .
 2. Vpravo klepněte na ikonu profilu.
 3. Klepněte na Spravovat aplikace a zařízení Spravovat.
 4. Vyberte aplikace, které chcete nainstalovat nebo aktivovat.
 5. Klepněte na Nainstalovat nebo Aktivovat.

Stačí v Google Play kliknout na vaší ikonu v pravém horním rohu a dále pak na Nastavení – Informace, kde se objevuje, jak aktuální verze Obchodu Play, tak i tlačítko „Aktualizovat obchod Play“.

Jak změnit ikony v mobilu : Jak změnit ikony na domovské obrazovce systému Android

 1. Otevřete WidgetClub, klepněte na kartu „Sady ikon“ a klepněte na ikonu, která se vám líbí.
 2. Klepněte na tlačítko "Nastavit" na ikoně aplikace, kterou jste vybrali dříve.
 3. Dostanete se na obrazovku nastavení ikony, kde ikonu nastavíte.

Co to znamená nastavit jako výchozí

Pokud Chrome nastavíte jako výchozí prohlížeč, odkazy, na které kliknete, se budou automaticky otevírat v Chromu, kdykoli to bude možné. V některých zemích můžete být vyzváni k výběru výchozího prohlížeče. Výchozí prohlížeč můžete kdykoli změnit.

Jak změnit výchozí prohlížeč v telefonu : Změna výchozího prohlížeče

 1. Na zařízení Android otevřete Nastavení .
 2. Klepněte na Aplikace.
 3. V sekci Obecné klepněte na Výchozí aplikace nebo Vybrat výchozí aplikace.
 4. Klepněte na Prohlížeč.
 5. Vyberte prohlížeč, který chcete používat.

Ikony na ploše můžou být skryté. Pokud je chcete zobrazit, klikněte pravým tlačítkem myši na plochu, vyberte Zobrazit a pak vyberte Zobrazit ikony na ploše. Přidání ikon, jako je Tento počítač, Koš a další, na plochu: Vyberte tlačítko Start a potom vyberte Nastavení > Přizpůsobení > Motivy.

Tyto ikony lze obnovit takto:

 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na plochu a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
 2. Klepněte na kartu Plocha.
 3. Klepněte na tlačítko Vlastní nastavení plochy.
 4. Klepněte na kartu Obecné a zaškrtněte políčka pro ikony, které chcete umístit na plochu.
 5. Klepněte na tlačítko OK.

Co delat kdyz nefunguje Obchod Play

Odstraňování problémů s Obchodem Play

 1. Zkontrolujte, zda používáte podporované zařízení Android nebo Chromebook.
 2. Je možné, že jste aplikaci skryli a je třeba ji znovu povolit.
 3. Vypněte zařízení a znovu ho zapněte. Poté aplikaci vyhledejte.
 4. Používáte-li Chromebook, stáhněte Obchod Play podle těchto pokynů.

Základní postup odstraňování problémů

 1. Zkontrolujte připojení Wi-Fi nebo mobilní datové připojení
 2. Zkontrolujte místo v úložišti.
 3. Zkontrolujte aktualizace systému Android.
 4. Zavření a opětovné otevření Obchodu Google Play.
 5. Restartování zařízení

Jak změnit ikonu aplikace

 1. Otevřete hlavní okno aplikace.
 2. Klikněte na tlačítko. v dolní části okna. Otevře se okno Nastavení.
 3. Vyberte část Rozhraní.
 4. V části Ikona aplikace vyberte jednu z následujících možností: Standardní ikona.


Vyberte tlačítko Start a potom vyberte Nastavení > Přizpůsobení > Motivy. V části Motivy> Související nastavení vyberte Nastavení ikon na ploše. Vyberte ikony, které byste chtěli mít na ploše, a pak vyberte Použít a OK.

Jak nastavit telefon jako výchozí : Postup pro přechod do továrního nastavení u OS Android

Sjeďte do sekce "Osobní". Vyberte "Zálohování a obnovení dat". V případě, že jste neprovedli zálohu, můžete ji provést on-line pomocí Googlu – stačí přejít na výraz "Záloha" a vybrat položky k zálohování. Poté zvolte "Obnovení továrních dat".

Jak nastavit prohlížeč jako výchozí : Řešení

 1. Klepněte na ikonu Windows na hlavním panelu. Výběrem tlačítka Nastavení ( ikona ozubeného kola ) otevřete Nastavení .
 2. Vyberte Aplikace .
 3. Vlevo vyberte Výchozí aplikace . Přejděte dolů a vyhledejte webový prohlížeč .
 4. Klikněte a vyberte prohlížeč, který chcete použít.

Jak nastavit výchozí stránku

Výběr domovské stránky

 1. V počítači spusťte Chrome.
 2. Vpravo nahoře klikněte na ikonu možností Nastavení.
 3. V části Vzhled zapněte možnost Zobrazit tlačítko Domovská stránka.
 4. Pod možností Zobrazit tlačítko domovská stránka vyberte, zda chcete použít stránku Nová karta, nebo vlastní stránku.


Zobrazení nebo skrytí ikon na ploše

Klikněte pravým tlačítkem na plochu (nebo ji stiskněte a podržte), přejděte na Zobrazení a pak zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit ikony na ploše.Klikněte na plochu pravým tlačítkem (nebo ji stiskněte a podržte), nastavte ukazatel na Zobrazit a pak vyberte Velké ikony, Střední ikony nebo Malé ikony.

Jak restartovat Obchod Play : Přejděte do nabídky »Nastavení | Aplikace | Všechny aplikace« a na seznamu vyhledejte »Obchod Google Play«. Klepněte na tuto položku a následně použijte tlačítko »Vynutit ukončení«. Při dalším spuštění by již aplikace Obchod Play měla opět fungovat správně.