Antwort Jaké jsou požadavky na ochranu při poruše obvodu FELV? Weitere Antworten – Kdy se nevyžaduje základní ochrana při ochranném opatření malým napětím SELV a PELV

Jaké jsou požadavky na ochranu při poruše obvodu FELV?
Jestliže jmenovité napětí překračuje napětí 25 V AC nebo 60 V DC, nebo jestliže je zařízení ponořeno, musí být základní ochrana pro obvody SELV a PELV zajištěna: základní izolace živých částí, nebo. přepážkami a kryty.FELV je funkční malé napětí, pro nějaký specifický účel. Doplním pana Hasalu. SELV a PELV je bezpečné malé napětí, které se získá z bezpečného zdroje nebo transformátoru . To je rozdíl proti FELV, které je také malé napětí, ale nemusí být z bezpečného zdroje.Pokud se v samotném obvodu s malým napětím další ochranná opatření neprováděla, předřadilo se písmeno F – od „functinal“ – tedy „funkční“ nebo možná výstižněji „pracovní“, takže obvod s označením FELV označuje, že je v něm použito malé napětí pouze z funkčních (pracovních), nikoliv ochranných důvodů.

Jaký zdroj napětí nesmí být použít pro ochranu PELV na strojním zařízení : omezení napětí v síti SELV nebo PELV horní mezí napěťového pásma I, tj. 50V pro střídavé a 120V pro stejnosměrné napětí (viz IEC 60449) (pokud určité prostory nevyžadují nižší napětí) a. ochranné oddělení sítě SELV nebo PELV od všech ostatních sítí jiných než SELV a PELV a základní izolaci mezi sítí SELV a zemí.

Kdy mohou být vynechána opatření na ochranu při poruše

Opatření na ochranu při poruše mohou být vynechána u těchto zařízení:

  • u kovových konzol pro upevnění izolátorů venkovního vedení, které jsou upevněny na budově a jsou chráněny polohou.
  • u ocelí vyztužených betonových sloupů pro venkovní vedení, pokud je výztuž nepřístupná

Jak je zajištěna základní ochrana a ochrana při poruše u ochranného opatření elektrickým oddělením : základní ochrana je zajištěna základní izolací živých částí nebo přepážkami nebo kryty, ochrana při poruše je zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením v případě poruchy během předepsané krátké doby.

Obvody FELV jsou tedy obvody malého napětí, které se používají z funkčních neboli pracovních důvodů.

Protective Extra-Low Voltage (zkratka PELV) označuje způsob ochrany před úrazem elektrickým proudem. Elektrický předmět s ochranou PELV, podobně jako u SELV nesmí mít na žádné vnitřní ani vnější části nebezpečné napětí. Na rozdíl od SELV je kostra předmětu spojena s ochranným vodičem.

Co znamená zkratka FELV

FELV (Functional extra-low voltage)

Functional extra-low voltage (zkratka FELV) označuje způsob napájení malým napětím. Na rozdíl od SELV nebo PELV se nejedná o způsob ochrany před úrazem elektrickým proudem. Elektrický předmět s napájením FELV používá malé napětí z toho důvodu, že je potřebuje ke svojí činnosti.Ochrana polohou

V každé části instalace musí být uplatněno jedno ochranné opatření nebo více těchto opatření, přičemž se berou v úvahu podmínky vnějších vlivů.V každé části elektrické instalace musí být uplatněno jedno nebo více ochranných opatření, přičemž se berou v úvahu podmínky vnějších vlivů.

Z definice jednoznačně vyplývá, že ochrany zábranou a polohou se mohou používat pouze v případě, kdy jsou přítomny osoby s lektrotechnickou kvalifikací (poučené a znalé). Tuto ochranu tedy nemohou samostatně používat osoby bez kvalifikace (laici a osoby eznámené).

Co musí být vzájemné spojeno do takzvaného ochranného pospojování při automatickém odpojení od zdroje : Ochranné pospojování

Neživé části, které jsou současně přístupné dotyku, musí být spojeny se stejnou uzemňovací soustavou, a to buď jednotlivě, po skupinách nebo společně. Vodiče ochranného uzemnění musí vyhovovat HD 60364-5-54. Každý obvod musí obsahovat ochranný vodič spojený k příslušné uzemňovací svorce.

Co lze považovat za podmínku jedné poruchy : Za jednu poruchu se považuje, jestliže : přístupná část, která není nebezpečnou živou částí se nebezpečnou živou částí stane (např. v důsledku poruchy omezení ustáleného dotykového proudu nebo náboje), nebo přístupná vodivá část, která není za normálních podmínek živou, se stane nebezpečnou živou částí (např.

Co znamená FIV pozitivní

Kočičí virus FIV způsobuje syndrom získané imunodeficience. Znamená to, že nemoc způsobuje trvalé poškození imunitního systému zvířete. K nakažení virem FIV dochází kontaktem zdravého zvířete se sekrecemi nemocného zvířete – slinami, krví, močí, spermatem, mlékem nebo jinými tělními tekutinami .

Elektrický předmět s ochranou SELV, podobně jako u PELV nesmí mít na žádné vnitřní ani vnější části nebezpečné elektrické napětí. Na rozdíl od PELV však jeho obvody nejsou připojeny ani k ochranné soustavě ani k zemi.Zjištění styku s infekcí se provádí jednoduchou krevní zkouškou (zjišťováním protilátek v krvi) Pozitivní výsledek ještě neznamená katastrofu, může to pouze znamenat, že kočka je infikovaná, ale imunní. Podobně, ale negativní test ještě neznamená že kočka je „čistá“.

Co je FeLV pozitivní : Je to nejčastější příčina rakoviny koček. Může způsobit různé krevní poruchy a může taky decimovat imunitní systém tak, že se tělo nemůže bránit před jinými infekcemi. běžné patogeny nalezené v prostředí, které nepoškozují zdravá zvířata, mohou způsobit těžkou nemoc u FeLV-pozitivních koček.