Antwort Co znamená Štěpánka? Weitere Antworten – Co znamená jméno Štěpánka

Co znamená Štěpánka?
Štěpánka je ženské jméno odvozené od mužského jména Štěpán. Stejného původu jsou jména Štěpána, Štefana a Štefanie a cizojazyčný ekvivalent Stefanie. Vykládá se jako Věncem korunovaná.Štěpán je mužské křestní jméno řeckého původu (Στέφανος) znamenající věnec, koruna, čest, odměna („doslova ten, který je obklopován a zahrnován“). Ve starověkém Řecku, věnec byl dán vítězi soutěže (z nichž koruna je symbol odvozené od vládců).Svátek svatého Štěpána (též 2. svátek vánoční) připomíná prvomučedníka sv. Štěpána a slaví se 26. prosince.

Co znamená jméno Veronika : Ženské křestní jméno Veronika pochází z řeckého jména Bereniké (Phereniké). První část jména tvoří slovo "fere", resp. sloveso "ferein" s významem "nést", druhá část jména "niké" se z řečtiny překládá jako "vítězství". Jméno Veronika tak znamená "ta, která přináší vítězství", "nositelka vítězství", "vítězka".

Jak se říká Štěpánovi

Domácky se jméno užívá jako Štěpánek, Štěpka, Štěpík, Štěpek aj. Jméno má mnoho cizojazyčných podob. Jde například o jména Stephen a Steven užívaná v angličtině, také Stephan či Stefan užívaná v němčině, italské Stefano, francouzské Etienne, portugalské Estefano nebo španělské Esteban (Estevan).

Jak oslovovat Štěpána : Jméno Štěpán se u nás vyskytuje i v mutacích Štepán či Štefan. Ženskými variacemi jména jsou Štěpánka, Štepánka nebo Štěpána. Českou podobou jména je Věnceslav, významově příbuzná jsou i jména Vítězslav, Viktor nebo Zikmund. Domácky se jméno užívá jako Štěpánek, Štěpka, Štěpík, Štěpek aj.

Říká se, že „na Štěpána není pána“. To se říká proto, že čeledníkům v ten den končila služba, mohli odejít k jinému hospodáři. Ten den dostávali celoroční odměnu a nová práce začínala až po Novém roce. K odchodu dostávali zvláštní koláč zdobený pentlemi a ořechy.

V minulosti lidé věřili, že v den svatého Štěpána musí být podávána drůbež – pekla se tak kachna, husa nebo kuře. I dnes se v mnohých českých domácnostech na druhý svátek vánoční podává k obědu slavnostní pečený kur, ať už se jedná o kachnu, husu, krocana nebo kuře.

Co znamená jméno vali

Nejčastěji bývá spojováno se jmény Valentinus a Valerius, která vznikla ze slova "valens", tedy silný. Jazykovědci vykládají toto jméno jako silná nebo něco platná. U nás bohužel příliš rozšířeno není. Domácí podoby: Valka, Valina, Valuška, Vali, Valinka, Valerka.Kdy má v kalendáři svátek Veronika

dne v letech
7. února 1954-2024

7. 2. 2024-20. ŠTĚPÁN 963 20. jméno počet pořadí jméno počet pořadí jméno počet pořadí jméno počet pořadí JANA 664 1. JANA 6 648 1.

Rodina a známý ji říkají Štěpi, bratr Ťepino a někdy to zdokonalí na Tětivo. @dagb Znám a spokojená není, Štěpánka není moc dospelacke jméno, obzvlášť když je dotyčná na docela vysoké pracovní pozici.. Oslovení Štěpko nebo Štěpo není vůbec hezké. Štěpánku máme vybranou pro holku, je to krásné jméno.

Co by se nemělo dělat na Štědrý den : Čeho se vyvarovat, abyste neměli smůlu

  • O Štědrém dnu platí zákaz malování, šití a vylévání vody na dvůr.
  • Rozhodně nevěste prádlo – vyčarujete si neštěstí v podobě oběšence mezi blízkými.
  • Určitě také nezametejte – vyhnali byste z domu duchy předků, kteří chodí v tento čas navštívit živé.

Proč se slaví Štěpán : Je druhý svátek vánoční. Poslední den Vánoc připomíná svatého Štěpána, který zemřel pro svou víru v Ježíše Krista. Za jeho kázání o vzkříšení Ježíše ho ukamenovali Židé před hradbami Jeruzaléma. V dřívějších dobách lidé taky v tento den chodili koledovat.

Co znamená jméno Vítek

Vít (často také Vítek) je mužské křestní jméno latinského původu. Pochází z výrazu vitus – „živoucí, veselý“.

Jméno Vojtěch má slovanský původ a je složené ze dvou částí, „voj” s významem vojna či válka, a „těch”, které znamená radost a potěšení. Jméno se tak překládá jako útěcha či posila vojska anebo radostný válečník.

Veronika
Svátek 7. února
Původ řecký
Jméno v Česku
Četnost v Česku 88 854

Kdo byla Veronika : Svatá Veronika je postava, která podle legendy podala Ježíši Nazaretskému při jeho cestě s křížem na popraviště šátek, aby si otřel tvář. Tato relikvie, tzv. Veroničina rouška proto prý uchovává pravý obraz (veraikon) Ježíšovy tváře.