Antwort Co to je autofokus? Weitere Antworten – Jak funguje autofokus

Co to je autofokus?
Aktivní a pasivní autofokus

Odraz od objektů scény se snímá vhodným senzorem ve fotoaparátu a jeho analýzou se určuje vzdálenost. Naproti tomu v pasivních systémech se scéna nijak neozařuje, ale snímá se její obraz v přirozeném okolním osvětlení, a ten se analyzuje za účelem určení vzdálenosti.Při automatickém zaostřování fotoaparát s objektivem změří vzdálenost k fotografovanému předmětu a nastaví čočky v objektivu tak, aby jím prošla rovina zaostření. Automatického zaostřování využívá funkce detekce obličeje. Aktivní Auto Focus měří vzdálenost předmětu pomocí odezvy infračerveného paprsku.V praxi najdeme přepínač AF / MF (autofocus/manual focus) na většině novějších objektivů, někdy i přímo na tělech fotoaparátů, existují však i objektivy s ostřením zcela manuálním. Manuální ostření se provádí pomocí prstence přímo na objektivu a je nutné využít buď hledáček nebo LCD fotoaparátu či kamery.

Jak správně ostřit zrcadlovkou : Statické ostření funguje docela jednoduše. Zamíříte ostřícím bodem na požadovaný objekt, namáčknete spoušť foťáku a přístroj zaostří. Jakmile zaostří, zpravidla pípne a ostření se zablokuje. Dokud držíte spoušť namáčknutou, je ostření stále zablokované, takže dokonce ještě můžete upravit kompozici záběru.

Co je AF s

AF-S (Auto Focus Silent wave motor) objektivy podporují automatické ostření díky integrovanému motorku.

Co dělá objektiv : Objektiv je nejdůležitější část optického mikroskopu, která určuje zvětšení a kvalitu výsledného obrazu. Je to ta část optické soustavy, která směřuje dolů ke vzorku, jeho funkcí je soustředit světlo ze vzorku a vytvořit zvětšený, skutečný a převrácený obraz sledovaného objektu, který je následně pozorován okulárem.

Ostrost je schopnost lidského oka odlišit dva body v prostoru nebo na snímku.

Jak nastavit fotoaparát při focení pohybu

Na focení pohybu slouží režim priority času, který je značen jako S (od slova shutter – závěrka, pro Nikon) nebo Tv (Canon). Najdete ho u zrcadlovek a ostatních pokročilejších typů foťáků.

Jak správně zaostřit

Zaostřování zadním tlačítkem

Stačí zaostřit na vybraný objekt a stisknout spoušť bez namáčknutí do poloviny. Při průběžném režimu zaostřování pak palcem samostatné tlačítko přidržíte a exponujete spouští. Pokud si tuto techniku ostření osvojíte, už se nebudete chtít vrátit k ostření přes spoušť.možnost zaznamenat i určitý počet snímků ještě před stiskem spouště – díky tomu, že bezzrcadlovka používá k zobrazení v hledáčku (nebo na displeji) hlavní obrazový snímač a je vybavena bufferem, dokáží některé modely uložit i určitý počet snímků ještě před stiskem spouště, takže nepromeškáte klíčový okamžik.Obecně se v případě zrcadlovky doporučuje fotit pomocí hledáčku. Tomu odpovídá také správné držení zrcadlovky. Pravá ruka svírá fotoaparát na pravé straně tak, aby prst dosáhl na spoušť. Levá ruka zespodu podpírá objektiv a také s ním otáčí v případě zoomování či manuálního ostření.

Režim P – magická programová automatika

Je to také program automatický, tedy kamera si to podstatné nastaví sama, ale stále máme kontrolu nad zásadními parametry, především nad nastavením ISO (o tom viz níže) či zapínání/vypínání blesku.

Co znamená VR na objektivu : VR – Vibration Reduction (Redukce vibrací)

Tento inovativní systém minimalizuje rozmazání snímku způsobené chvěním fotoaparátu a nabízí možnost fotografovat s časy závěrky o tři stupně delšími, než by uživatel byl normálně schopen při dané ohniskové vzdálenosti udržet v ruce.

Jak se čistí objektiv : Bohatě vám postačí štěteček či lenspen, zubní kartáček, ofukovací balonek nebo lépe stlačený vzduch a čistící utěrka na brýle, případně můžete přidat vhodný čistící roztok nebo jej nahradit vlhčenými ubrousky na optiku.

Co dělá clona

Clona je mechanismus, který reguluje množství světla procházejícího objektivem fotoaparátu. Světlo je regulováno lamelami, které zajišťují zmenšení, nebo zvětšení otvoru, kterým objektiv propouští světlo na snímač (dříve kinofilm nebo jiný světlocitlivý materiál).

Slabozrakost je stav, kdy dochází k poklesu zrakové ostrosti na lepším oku v pásmu 0,4 až 0,5 normálního vidění. Slabozraký člověk vidí pouze z poloviny nebo dvacetiny tak ostře jako zdravý jedinec.Hloubka ostrosti vyjadřuje rozdíl vzdáleností nejvzdálenějšího a nejbližšího objektu, který se na finální fotografii lidskému oku jeví ještě jako ostrý. Hloubku ostrosti do značné míry ovlivňuje hodnota clony, čím vyšší clonové číslo, tím větší hloubka ostrosti a naopak.

Jak fotit ve tmě bez blesku : Velmi hezky také vypadají stany v noční krajině, zevnitř nasvícené baterkou nebo svíčkou. Blesky nebo ohňostroje nejlépe vyfotíte tak, že nastavíte nízké ISO 100 – 200, clonu přibližně 5,6 – 8, vypnete redukci šumu pro dlouhé expozice a manuálně zaostříte.