Antwort Co je to slovo snob? Weitere Antworten – Co je to snob

Co je to slovo snob?
Slovník spisovného jazyka českého slovo snob vysvětluje takto: povrchní, nedovzdělaný obdivovatel všeho módního (hlavně v umění).Snobové často opovrhují ostatními tak, že je nepřijímají na místech či událostech, které neodpovídají jejich příjmu nebo sociálnímu statusu. Snobové se přetvařují, jsou mnohdy falešní a snaží se přimět ostatní, aby si o nich mysleli více, než si zaslouží a než opravdu jsou.Snobi si totiž ve své zahleděnosti do sebe možná ani neuvědomují, jak na ostatní působí. Teoreticky byste tedy mohli této osobě vašim rozhovorem s ním prokázat laskavost a pomoci mu. Takový hovor veďte v klidu, klidným hlasem a v době, kdy je to vhodné.

Co je to moron : moron – opuštěný angl. psychiatrický termín, dnes nadávka (podobná čes. imbecil, idiot)

Co je to Cringe

Cringe vyjadřuje pocit studu za ostatní, je popisem trapnosti nebo nepříjemné situace. "Například když dospělí ve snaze působit v pohodě používají slovník mladých," vysvětluje Langenscheidt. Výraz je rozšířený i mezi českou mládeží.

Co je to mamon : Mamon (hebrejsky: מָמוֹן) znamená doslova „bohatství, majetek“. Slovo je údajně odvozeno z hebrejského slovesného kořene, jenž označuje „to, v co člověk doufá, čemu věří, nač spoléhá“. V přeneseném smyslu se slovo v českém jazyce používá pro označení nezřízené touhy po majetku.

Mezo-zexatin je nejsilnější antioxidant, nachází se výhradně v centrální sítnici, zvyšuje filtraci modré složky světla a má největší schopnost ochraňovat důležité zrakové buňky před jejich poškozením. Makulární pigment se vytváří výhradně z přijaté stravy.

sth ( hovor .) zničit , rozdrtit , rozbít co ( skupinu , systém ap .)

Co je to flexit

Flexit pravděpodobně pochází z amerického slangového výrazu to flex s významem okázalé předvádění, my starší bychom asi řekli machrování nebo frajeřina. V češtině zatím žije především na sociálních sítích nebo ve slovnících mluvy mládeže na internetu.Podle Nového akademického slovníku cizích slov má toto slov hned dva výklady: Bohatství, majetek (lpět na mamonu). Nepřetržitá touha po majetku, mamonářství (propadnout mamonu).Chábr – do slangu mladých tentokrát tento výraz nepronikl z angličtiny ale z vězeňského argotu. Chábr je nejlepší kamarád ve vězení – v on-line komunikaci pak je chábr kamarád mužského pohlaví nebo přítel.

Když se třeba v mailu dovíte, že je něco “slay”, znamená to něco jako “dobrá práce”.

Co znamená slovo Malagelo : Ve světě je vyráběno velké množství medicinálních vín, jednou z jejich skupin jsou vína železitá, a právě do této skupiny patří Malagelo. Obsahuje velké množství železa, které je pro lidský život nepostradatelné. Mladší generace Malagelo zná většinou jen ze stejnojmenné písničky Ivana Hlase.

Co to je Komoň : komoň – jde o slovo přežívající jen v knižním a poetickém jaz.; ve stč. jeho význam byl 'jezdecký kůň'. Podobně stsl. komon'ь 'kůň'; str.

Co to je konicky

Hobby (z angl. hobby-horse, koníček) nebo koníček je soustavná činnost, kterou se lidé zabývají ze zájmu, ze záliby a ve svém volném čase. Neslouží k obživě, ale pro potěšení a pocit seberealizace.

Mikádo nebo také bob, je střih, kdy vlasy obvykle sahají maximálně po výši ramen a nemusí být zpravidla v jedné délce. Často se lze setkat s variantou tzv. „podkovy“ nebo asymetrickým střihem. Mikádo může mít podobu tupého střihu, ale existuje mnoho dalších variant.“ Tradiční majáles byl především oslavou středoškolských a vysokoškolských studentů, která se konala vždy na počátku jara, většinou 1. května. V názvu svátku vnímáme slovo máj – tedy období, které je obvykle spojováno s radostí, s oslavou mládí a krás studentského života.

Co je Misník : Misník (nábytkový kus sloužící k ukládání nádobí popř. potravin) s dekorem klatovského typu. Na rozdíl od skříní je výjimečně dochovaným typem nábytku.