Antwort Co je to Miroslav? Weitere Antworten – Co znamená jméno Miroslav

Co je to Miroslav?
Miroslav je jméno slovanského původu. Moderně je vykládáno pouze jako „mírumilovný, proslavený mírem“. Jeho původní význam byl spíše „oslavovatel světa“, „narozený k oslavě světa“, ze staročeského „slav“ a „mír“ (ve staročeštině slovo znamenalo svět i absenci války, v moderní češtině pouze absenci války).Domácky užívaná podoba jména Mirek dnes představuje také samostatné jméno. Dalšími domáckými variacemi jména jsou Míra, Mirda, Mirča, Mirouš, Miris, Mireček, Sláva, Slávek apod.Jméno Miroslav má 147753 lidí, je na 12. místě a věkový průměr je 53 let.

Kdy je Miroslavy : Lidově též Mirka. Podle českého kalendáře má svátek 5. dubna. Tomuto jménu odpovídá jeho mužská varianta Miroslav.

Jak říkat Miroslav

Domácky užívaná podoba jména Mirek dnes představuje také samostatné jméno. Dalšími domáckými variacemi jména jsou Míra, Mirda, Mirča, Mirouš, Miris, Mireček, Sláva, Slávek apod. Jméno Miroslav je známé i ve slovenštině, také ruštině, bulharštině nebo srbochorvatštině.

Kdy má svátek Miroslav 2024 : Kdy má v kalendáři svátek Miroslav

dne v letech
28. listopadu 1954-1955
6. března 1957-2024

Skloňování mužského křestního jména či příjmení

Pád Otázka Tvar
3. pád Komu, čemu Miroslavu / Miroslavovi
4. pád Koho, co Miroslava
5. pád Oslovení Miroslave
6. pád Kom, čem Miroslavu / Miroslavovi


Například mezi lety 2006 až 2013 bylo pojmenováno pouze 13 dětí jako Adolf. Podobný vývoj se dá vysledovat i v České republice. Adolfů stále ubývá a dnes u nás má toto jméno kolem 2500 osob.

Jak říkat miroslave

Domáckými variacemi jména jsou vedle Mirky také Míra, Mira, Mirča, Miruna, Mirunka, Miruška, Mirečka, Miruš, Miras, Miris, Miruše, Sláva, Slávka aj.Vlastní mužské jméno Petr pochází z řečtiny (πέτρος Petros), kde femininum πέτρα petra znamená „kámen“ či „skála“ . V České republice to bylo v roce 2016 třetí nejčetnější jméno.Mužské křestní jméno Patrik má latinský původ. Vzniklo z latinského jména Patricius, jeho základem je slovo "pater" ("otec"), příp. "patria" ("vlast"). Jméno se vykládá jako "mající otce" (ve významu dědickém).

Kdo má kdy svátek

Abdon 30. červenec
Benedikta 12. listopad
Benjamín 7. prosinec
Beno 12. listopad
Berenika 7. únor

Jak oslovovat muže : Lásko, miláčku, brouku, zlato, ale taky bobíčku, broučínku či lásečko. Možností, jak oslovovat partnera, je celá řada. Někdo si život bez zdrobnělin nedokáže představit, jiný při slově koťátko padá do mdlob.

Jak se oslovuje farář : V Českobratrské církvi evangelické a Církvi československé husitské je užíváno označení farář, farářka. V oslovení pastora se neužívá „pane“, ale „bratře“. V oslovení faráře či farářky a kazatele či kazatelky se užívá „bratře“ či „sestro“ – „bratře faráři“, „sestro farářko“, „bratře kazateli“, „sestro kazatelko“.

Kolik jmen je Josef

Jméno Josef má 211317 lidí, je na 6. místě a věkový průměr je 58 let.

K nejméně používaným dívčím jménům se řadí Antonie, Bohuslava, Edita, Oldřiška nebo také Vilma a Vladěna. Mezi nejméně používaná jména v ČR se dle statistik ministerstva řadí Uršula, Regina, Svatava, Naděžda, Milena, Blažej, Věnceslav či Kazimír a jejich popularita stále ubývá.Jméno | Miroslav: 147753 | KdeJsme.cz | Četnost příjmení nebo jména v České republice.

Co je to Lenka : Stejně jako toto původem řecké jméno by se pak překládalo jako "světlo" či "pochodeň". Další vědci jméno spojují se jménem Magdalena. Toto jméno pochází z hebrejštiny a překládá se jako "původem z Magdaly", tak by se pak překládalo i jméno Lenka.