Antwort Co to je za jméno Julius? Weitere Antworten – Jak říkat Julius

Co to je za jméno Julius?
Mužské křestní jméno Julius se vyskytuje i ve variantách Július či Julian. Jméno má i ženské protějšky Julie, Júlie, Julia nebo Juliana. Domácími podobami jména jsou Jula, Julča, Julík, Julko, Julda, zdrobněle pak Juliusek, Juloušek, Julisek apod.skloňování (1)

pád \ číslo jednotné množné
akuzativ Julia Julie
vokativ Julie / Juliusi Juliové
lokál Juliu / Juliovi Juliích
instrumentál Juliem Julii

Podle českého kalendáře má svátek 12. dubna.

Co znamená jméno Julian : Původně náleželo ke slavnému římskému patricijskému rodu Iovilliů (zkráceně Iuliů). Jméno se tedy překládá jako patřící k rodu Iuliů, v přeneseném významu znamená zářící, mladý, vlasatý. Jméno se údajně také pojí s latinským označením planety Jupiter.

Jak rikat Jůlie

Domáckými podobami jména jsou Juli, Julinka, Julička, Julča, Jula, Julka, také Lia či Lili.

Kolik je v Česku Alešů :

Aleš
Svátek 13. dubna
Původ řecký
Jméno v Česku
Četnost v Česku 32 956

Životná podstatná jména zakončená na ‑ius (typ génius)

jednotné číslo množné číslo
1. p. génius géniové
2. p. génia géniů
3. p. géniovi / géniu géniům
4. p. génia génie


skloňování

pád \ číslo jednotné množné
akuzativ kosmos kosmy
vokativ kosme kosmy
lokál kosmu kosmech
instrumentál kosmem kosmy

Co je placený svátek

Kolik činí příplatek za svátek Je to 100 % vašeho průměrného denního výdělku. Takže pokud odpracujete jeden svátek, dostanete za něj zaplaceno, jako byste odpracovali dva běžné pracovní dny.

Julie
Původ latinský
Jméno v Česku
Četnost v Česku 14 146
Pořadí podle četnosti 136.

Domáckými podobami jména jsou Juli, Julinka, Julička, Julča, Jula, Julka, také Lia či Lili.

Skloňování ženského křestního jména

Pád Otázka Tvar
1. pád Kdo, co Julie
2. pád Koho, čeho Julie
3. pád Komu, čemu Julii
4. pád Koho, co Julii

Jaké je nejpopulárnější jméno : V Česku se v prvním měsíci roku 2019 narodilo více než devět tisíc dětí, nejvíce Elišek a Jakubů. Eliška zvítězila už popáté za sebou, Jakuba sesadil z pomyslného trůnu za posledních osm let jen jednou Jan. Na dalších místech pak byly Anna a Adéla, u chlapců Jan a Tomáš.

Kolik je Adolfu v Česku :

Adolf
Původ germánský
Jméno v Česku
Četnost v Česku 2 632
Pořadí podle četnosti 280.

Jak se skloňuje jméno Paris

5. U jmen řeckých a latinských se při skloňování odsouvá zakončení 1. p. -os, -es, -us, -as a koncovky jsou podle vzoru pán (Sofokles – Sofokla), kmen se rozšiřuje o -n-, -d-, -t- (Paris – Parida i Parise).

Bezstarosti i Bezstarostim). Ostatní jména zakončená na ‑i, ‑y jsou cizího původu a skloňují se pomocí zájmenných koncovek (1., 5. p. Luigi, Bondy, Tony, Petöfi, Percy, Verdi –⁠⁠⁠ 2.Státní svátky a významné dny České republiky jsou dny v roce, které určuje zákon č. 245/2000 Sb. Jejich cílem je připomínat významné události v historii českého národa a některé jeho tradice. V České republice máme celkem 7 státních svátků, 7 ostatních svátků a dalších 15 významných dnů.

Kolik je nahrada za svátek : Příplatek je druhá možnost, jak vám šéf může práci ve svátek vynahradit. Kolik činí příplatek za svátek Je to 100 % vašeho průměrného denního výdělku.