Antwort Co je kopie email? Weitere Antworten – Co znamená v mailu skrytá kopie

Co je kopie email?
Pokud chcete v odesílané zprávě skrýt e-mailovou adresu příjemce, můžete ho přidat do pole Skrytá kopie. Jak skrytá kopie funguje: Příjemci se nedozvědí, že jste do pole Skrytá kopie někoho přidali. Lidé, které přidáte do pole Skrytá kopie, uvidí, že byli přidáni přes skrytou kopii.Otevřete novou zprávu nebo na zprávu odpovězte. V části Možnosti > Zobrazit pole vyberte Zobrazit skrytá. Na řádek Skrytá přidejte jména lidí, které chcete použít. Poznámka: Když do pole Skrytá (slepá kopie) přidáte něčí e-mailovou adresu, odešle se této osobě kopie zprávy.Význam: cc – zkratka pro "carbon copy" se používá v emailové komunikaci. Adresáti označení jako "cc" dostanou automaticky kopii zprávy. Seznam příjemců CC je viditelný pro všechny ostatní příjemce, na rozdíl od BCC.

Jak poznat skrytou kopii : 💭 Příjemci v obyčejné kopii (Kopie/Cc), mohou vidět jak hlavního příjemce (Komu/To) zprávy, tak všechny adresáty uvedené v kopii (Kopie/Cc). Příjemce ve skryté kopii (Skrytá kopie/Bcc) kromě odesílatele (Od/From) nikdo další neuvidí.

Jak funguje kopie email

Kopie (Cc) – těmto adresátům dáváte zprávu pouze na vědomí, nevyžadujete jejich reakci. Skrytá kopie (Bcc) – zde uvádějte adresáty, kteří budou utajeni. Žádný z dalších adresátů (v To, Cc nebo Bcc) nebude o ostatních adresátech uvedených ve skryté kopii vědět.

Jaký je rozdíl mezi kopii a skrytou kopii : Jaký je rozdíl mezi kopií a skrytou kopií Rozdíl je patrný po doručení zprávy. Zpráva se doručí všem adresátům uvedeným v kopii i skryté kopii, ale všichni adresáti uvidí pouze osoby uvedené v řádku kopie, nikoli osoby v řádku skrytá kopie.

Jak nakládat se Skrytou kopií

Existuje ještě volba SKRYTÁ KOPIE. Slouží k tomu, aby e-mail dostal někdo další, o němž příjemci e-mailu nebudou vědět. Nezobrazí se jim mezi příjemce (ani v KOMU ani v KOPII). Ve firmách vídám, že je tato forma využívána jako „systém včasného varování“.

Přeposlání e-mailu v příloze

  1. Na počítači otevřete Gmail.
  2. Vyberte požadované e-maily.
  3. Klikněte na Více. Přeposlat jako přílohu.
  4. Do pole Komu zadejte příjemce. Příjemce můžete zadat také do polí Kopie a Skrytá kopie.
  5. Přidejte předmět.
  6. Napište text zprávy.
  7. Dole klikněte na Odeslat.

Co znamená CC ve zprave

Nápad nanést na papír tenkou vrstvu uhlíku a pořídit z něj kopii dal vzniknout termínu „carbon copy“ (zkráceně Cc) neboli uhlový papír známý také jako „kopírák“. V češtině je označován pouze jako kopie zprávy."Blind carbon copy", zkráceně Bcc, neboli skrytá kopie. Má v e-mailové komunikaci podobné použití jako Cc, ale o něco specifičtější. Příjemce také informujete o situaci, o které se diskutuje, ale adresy, které jsou přidány do pole skryté kopie, nebudou viditelné pro ostatní příjemce.V nabídce Domů klikněte na Přeposlat nebo stiskněte ctrl+F na klávesnici. Otevře se nová zpráva s vybranými zprávami jako přílohami. Zadejte adresu a napište tuto novou zprávu a klikněte na Odeslat.

Vyberte nebo poklikejte na zprávu, aby se otevřela v jiném okně. Vyberte Soubor > Informace. Vyberte Znovu odeslat zprávu a odvolat > Odvolat tuto zprávu… a vyberte jednu ze dvou možností. Pokud chcete odeslanou zprávu odvolat, vyberte Odstranit nepřečtené kopie této zprávy.

Co je to kopie : Kopie je další exemplář vyrobený podle originálu bez tvůrčích zásahů. Může jít o opis, průpis, průklep, otisk, obtisk, obtah, snímek nebo věrnou napodobeninu. Pro rozmnožování písemných a grafických materiálů existují rozmnožovací stroje (kopírovací stroje).

Co obsahuje email : Obsah e-mailové zprávy

Internetové e-mailové zprávy se skládají ze dvou hlavních částí: Hlavička – předmět zprávy, odesílatel, příjemce a jiné informace o e-mailu. Tělo – Samotná zpráva, obyčejně obsahuje na konci blok s podpisem. Tělo e-mailu začíná zpravidla pozdravem.

Z jakých tří částí se skládá e mailová adresa

K tomu slouží e-mailová adresa, která se skládá ze tří klíčových prvků: – místní části adresy, – znaku @ (zavináč), – internetové domény patřící danému poštovnímu serveru.

Postup: klikněte na e-mail v seznamu. klikněte na malou rozbalovací šipku vedle ikony “Přeposlat” vyberte “Přeposlat jako přílohu”Limit velikosti příloh

Můžete posílat přílohy o celkové velikosti až 25 MB. Pokud posíláte více příloh, nesmí dohromady přesáhnout 25 MB. Pokud připojíte soubor větší než 25 MB, Gmail místo přílohy do e-mailu automaticky přidá odkaz na Disk Google. Přečtěte si další informace o nastavení sdílení příloh z Disku Google.

Co je to BCC : "Blind carbon copy", zkráceně Bcc, neboli skrytá kopie. Má v e-mailové komunikaci podobné použití jako Cc, ale o něco specifičtější. Příjemce také informujete o situaci, o které se diskutuje, ale adresy, které jsou přidány do pole skryté kopie, nebudou viditelné pro ostatní příjemce.