Antwort Kdy je sv Lucie? Weitere Antworten – Kdy chodí Lucie

Kdy je sv Lucie?
Lucky jsou maskované ženské postavy, které v české a slovanské lidové kultuře vykonávají v předvečer 13. prosince – svátku svaté Lucie rituální obchůzku.13. prosince se slaví svátek svaté Lucie, patronky advokátů, spisovatelů, vrátných, přadlen, švadlen, krejčích, kočích a dalších řemesel, ale i kajících se prostitutek. Její přímluva vás ochrání před bolestmi v krku, infekcí a očními chorobami. Patronka ochraňuje též děti a nevidomé.Pokud se nad příslovím zamyslíme, smysl jeho znění je v tom, že od 13. 12. (svátek Lucie) se trošku zkrátí noc (noci upije), ale den se stejně neprodlouží. Jak se tedy může zkrátit noc a současně neprodloužíit světlý den

Kdo chodí 13. prosince v podvečer : prosince má svátek svatý Mikuláš. Byl to velice štědrý světec. Mikulášské průvody chodily a dosud chodí v podvečer svátku. Mikuláše doprovázejí andělé a čerti.

Jak zemřela sv Lucie

Zklamaný a odmítnutý pohanský nápadník jí udal jako křesťanku a Lucie byla odsouzena k prostituci ve veřejném domě. Stráže, které měli za úkol jí tam odvést, nedokázali se svatou Lucií hnout z místa. Nakonec jí podřízly hrdlo mečem a svatá Lucie kolem roku 304 zemřela.

Co se dělá na Lucii : Na svatou Lucii platil přísný zákaz předení

Lucie patřil především ženám a dívkám a snad aby si trochu odpočinuly, nesměly v tento den příst ani drát peří. Na Šumavě vynášely přadleny toho dne dokonce kolovraty ze světnice na půdu.

Domáckými podobami jména jsou Lucka, Lúca, Luci, Lusy, Lucina, Lucinka aj. Slovenština jméno zná jako Lucia a Luciána, angličtina, italština nebo latina ho užívá také jako Lucia. Němčina vedle verze Lucia užívá i mutaci Luzie nebo Lucie.

Jméno Lucie i jeho varianty Lucia nebo Luciana mají původ v latinském slově "lux" s významem "světlo". Jméno Lucie se tak překládá jako "světlá" nebo "zářící". Toto jméno má osobní číslo pět a znamená Riziko. Má v sobě mnoho dobrých sil, přitahuje k sobě dobro a příjemné zážitky.

Co znamená Svatá Lucie

Svatá Lucie (284(), Syrakusy – 304) je jedna z katolických a pravoslavných svatých. Uctívají ji (jako jediného svatého) i luteránští Švédi a Norové. Je patronkou slepých a pomocnicí při očních nemocech.Svátek Lucie si připomínáme 13. prosince.1924 – V Brně byl z iniciativy spisovatele Rudolfa Těsnohlídka vztyčen první vánoční strom republiky. 1973 – V Tachově došlo k výbuchu ubytovny, při kterém zahynulo 47 lidí. 1976 – Započal prodej nových osobních automobilů Škoda 105/120 pro spotřebitele. 1980 – Ukončen provoz tramvají na Václavském náměstí v Praze.

Svátek svaté Lucie dřív patřil hlavně dívkám a ženám, protože si při něm odpočinuly. Dodržovalo se například pravidlo, že na Lucii se nesmí příst, prát ani drát peří. Po venkově ten den chodívaly hrůzostrašně vystrojené Lucky zahalené v bílém plátně s dlouhými papírovými zobáky, případně zabílenými obličeji.

Kolik je v Česku jmen Lucie :

Lucie
Původ latinský
Jméno v Česku
Četnost v Česku 111 937
Pořadí podle četnosti 21.

Kolik je v ČR Lucie : Jméno Lucie má 111937 lidí, je na 21. místě a věkový průměr je 28 let.

Jak jinak říkat Lucii

Domáckými podobami jména jsou Lucka, Lúca, Luci, Lusy, Lucina, Lucinka aj.

Svatá Lucie byla sicilská dívka, jejíž památku si každoročně 13. prosince připomínají římsko-katoličtí, luteránští i ortodoxní křesťané. Svatá Lucie patří k nemnoha světcům, které členové severských luteránských církví oslavují.Kalendář svátků – Prosinec

Datum Jméno
13. 12. Lucia
13. 12. Lucie
13. 12. Luciana
14. 12. Lýdie

Co je za den 14 prosince : Mezinárodní den opic je neoficiální mezinárodní svátek slavený 14. prosince a oslavuje opice včetně jiných nečlověčích primátů, jako jsou lidoopi, nártouni a lemuři. Opičí den je obzvláště oblíbený mezi ochránci zvířat, ekologickými aktivisty, výtvarnými umělci a uměleckými institucemi.