Antwort Co je ID schránka? Weitere Antworten – Kde najdu svoje ID datové schránky

Co je ID schránka?
Co je ID datové schránky kód, který má přidělen každá schránka a který slouží k její identifikaci. Svůj identifikátor datové schránky najdete v sekci informací o schránce.Jedná se o možnost přijímat či posílat Poštovní datové zprávy (tj. datové zprávy takové, kde ani odesílatel ani adresát není schránka OVM – orgánu veřejné moci, „úřadu“), mít k dispozici dlouhodobé úložiště zpráv (Datový trezor) či správu kreditu u schránky.Vydání nových přístupových údajů je zdarma. Nové přístupové údaje si může uživatel nechat vydat přímo v prostředí klientského portálu datových schránek. Při přihlášení oprávněné osoby do schránky FO nebo PFO přes Identitu občana mohou být žadateli vydány okamžitě, a to tak, že jsou mu zobrazeny na obrazovku.

Jak zjistím název datové schránky : Přihlášený uživatel. V modrém pruhu zcela nahoře je uveden název datové schránky – pro právnickou osobu je to název společnosti, pro fyzickou osobu je to jméno tzv. oprávněné osoby – tedy osoby, které byla datová schránka primárně zřízena apod. Jméno schránky nemůžete změnit, ale pokud se změní např.

Kolik znaků má ID datové schránky

Přístupové údaje jsou tvořeny jménem a heslem (nejedná se tak o vícefázové ověření). Uživatelské jméno je tvořeno náhodně vygenerovaným řetězcem 6 až 12 znaků, bezpečnostní heslo je řetězcem 8 až 32 znaků, nesmí být shodné s uživatelským jménem a uživatel si je může kdykoliv změnit.

Jak zjistím Prihlasovaci jméno do datové schránky : Od České pošty, s.p. jste zřejmě obdrželi obálku se žlutým pruhem, obsahující přístupové údaje k Vaší datové schránce. Ty jste si mohli také vyzvednout po návštěvě kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT) prostřednictvím tzv. aktivačního portálu, v některých případech i nechat zobrazit na obrazovku portálu.

Digitální a informační agentura automaticky zřídí datovou schránku všem orgánům veřejné moci, právnickým a podnikajícím fyzickým osobám, které jsou zapsány v zákonem stanovené evidenci, což je zejména Registr osob, Registr práv a povinností a dále také evidence profesí jako jsou statutární auditoři.

Proč ji nemít Mínusy u datových schránek jsou to, že dokument, který přijde, se do deseti dní automaticky považuje za doručený. Nezáleží, jestli jste se během této doby do schránky přihlásili a zprávu skutečně přečetli. Můžete tak prošvihnout lhůtu pro odvolání nebo dlužit za pokutu, o které nevíte.

Jak zjistím přihlašovací jméno do datové schránky

Uživatelské jméno jste obdrželi spolu s údaji o zřízení datové schránky, heslo jste si již vytvořili sami při prvním přihlášení ke schránce prostřednictvím přiděleného hesla dočasného. PŘIHLÁŠENÍ MOBILNÍM KLÍČEM – přihlašování sejmutím QR kódu pomocí aplikace Mobilní klíč eGovernmentu z mobilního zařízení.Pokud Vás zlobí paměť a potřebujete občas resetovat heslo Vaší datové schránky, nezbyde, než zajít na kontaktní místo veřejné správy Czech POINT. Po kontrole totožnosti Vám bude heslo resetováno a vygenerováno nové. To Vám bude zasláno elektronicky tzv. virtuální obálkou.Na adrese www.mojedatovaschranka.cz/sds stačí zadat IČO a dozvíte se, jestli danému subjektu byla po začátku roku 2023 automaticky zřízena datová schránka.

Pokud Vás zlobí paměť a potřebujete občas resetovat heslo Vaší datové schránky, nezbyde, než zajít na kontaktní místo veřejné správy Czech POINT. Po kontrole totožnosti Vám bude heslo resetováno a vygenerováno nové. To Vám bude zasláno elektronicky tzv. virtuální obálkou.

Jak se dostat k datové schránce : První přihlášení do datové schránky provedete prostřednictvím stránky www.mojedatovaschranka.cz. Přihlásíte se pomocí uživatelského jména a hesla, které jsou uvedeny v dopise. Po prvním přihlášení si změňte heslo a zadejte svoji e-mailovou adresu. Poté bude Vaše datová schránka připravená k použití.

Co když si Nezřídím datovou schránku : Pokud datovou schránku stále nemáte a do konce roku si jí nezřídíte, bude vám na začátku roku automaticky zařízena a přístupové údaje přijdou statutárním zástupcům poštou. Doporučujeme však, abyste si datovou schránku zařídili již nyní na podzim.

Co se stane když se nepřihlásím do datové schránky

Pokud se do datové schránky žádná taková osoba nepřihlásí, bude zpráva považována po deseti dnech ode dne dodání za doručenou. Datová zpráva bude v datové schránce uchována i nadále a 90 denní lhůta pro její vymazání počne běžet až okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba s oprávněním tuto zprávu číst.

Poštovní datovou zprávu si mohou vzájemně posílat právnické osoby, podnikající fyzické osoby nebo občané. Příjem Poštovních datových zpráv je zcela zdarma.Je-li v žádosti uvedena emailová adresa, jsou přístupové údaje vygenerovány a neprodleně je na tento mail odeslán tzv. aktivační link, virtuální obálka. Přednostně jsou doručeny do vlastní datové schránky fyzické osoby (pokud je zřízena).

Kde najdu svou datovou schránku : Plné uživatelské nastavení k datové schránce je v současné době nadále dostupné v Klientském portále datových schránek na info.mojedatovaschranka.cz. Z toho důvodu nemusí být všechny funkcionality a nastavení datových schránek dostupné i v Portálu občana.