Antwort Z jaké země pochází jméno Justýna? Weitere Antworten – Co znamená Justýna

Z jaké země pochází jméno Justýna?
Justýna nebo též Justina je ženské křestní jméno latinského původu. Jeho význam lze přeložit jako „spravedlivá“. V českém občanském kalendáři má svátek 7. října.Domáckými podobami jména jsou Justýnka, Justička, Justa, také Týna aj.Jméno má latinský původ a je spojeno s římským bohem války. Římané tohoto boha nazývali Mars, přídavným jménem k němu je v latině slovo "Martinus". V doslovném překladu tak Martin znamená "zasvěcený bohu války", "zasvěcený Martovi". Přeneseně se dá jméno vykládat jako "válečník", "bojovník".

Odkud pochazi jméno Justyna : Ženské křestní jméno Justýna je řeckého původu. Stejně jako jeho další varianty (Justyna, Justina či Justína) pochází z latinského slova „iustus“ či „justinus“ s významem „spravedlivý“, resp. „spravedlivá“.

Kolik je v ČR Justyn

V České republice je celkem 1 711 lidí se jménem Justýna. Jméno Justýna je 343. nejčastější jméno (každý 6 002.

Jak se říká Martin : Domáckými podobami jména jsou Martínek, Márty, Marti, Marťa, Marťas, Mates, Máťa, Martouš, Marťouš apod.

MARTINA 377 6. MARTINA 3 688 6. PAVEL 448 6. TOMÁŠ 4 396 6.

Domácky se jméno užívá jako Štěpánek, Štěpka, Štěpík, Štěpek aj.

Odkud pochází jméno Justýna

Ženské křestní jméno Justýna (Justyna,Justina,Justína) je řeckého původu. Pochází z latinského slova iustus nebo justinus s významem spravedlivá. Původně bylo toto jméno rodovým jménem římského rodu Justů.Například mezi lety 2006 až 2013 bylo pojmenováno pouze 13 dětí jako Adolf. Podobný vývoj se dá vysledovat i v České republice. Adolfů stále ubývá a dnes u nás má toto jméno kolem 2500 osob.Svatý Martin je uctíván jako ochránce a patron všech vojáků, jezdců, koní, hus a vinařů. Zpodobňován bývá jako jezdec na koni, který má na sobě půlku pláště. Protože svůj svátek slaví v den, kdy začíná padat sníh, hovoří se o tom, že svatý Martin přijíždí na bílém koni a s sebou přiváží zimu a sníh.

Odvozeniny a varianty Mužské křestní jméno Martin má i ženský protějšek ve jménu Martina. Významově je příbuzné i se jmény Marcel nebo Marek, která byla také odvozena od boha války Marta. Domáckými podobami jména jsou Martínek, Márty, Marti, Marťa, Marťas, Mates, Máťa, Martouš, Marťouš apod.

Kolik lidí v ČR se jmenuje Kristýna : KRISTÝNA 163 6. KAROLÍNA 1 712 6. VOJTĚCH 232 6. LUKÁŠ 2 044 6.

Kolik je v Česku Adolfů :

Adolf
Původ germánský
Jméno v Česku
Četnost v Česku 2 632
Pořadí podle četnosti 280.

Jak se anglicky řekne Štěpán

Stephen, Steven, Stefán jsou nejlepší překlady "Štěpán“ do angličtina.

Říká se, že „na Štěpána není pána“. To se říká proto, že čeledníkům v ten den končila služba, mohli odejít k jinému hospodáři. Ten den dostávali celoroční odměnu a nová práce začínala až po Novém roce. K odchodu dostávali zvláštní koláč zdobený pentlemi a ořechy.V Česku se v prvním měsíci roku 2019 narodilo více než devět tisíc dětí, nejvíce Elišek a Jakubů. Eliška zvítězila už popáté za sebou, Jakuba sesadil z pomyslného trůnu za posledních osm let jen jednou Jan. Na dalších místech pak byly Anna a Adéla, u chlapců Jan a Tomáš.

Kolik jmen je v Česku : Databáze obsahuje 412 387 unikátních příjmení a 147 511 unikátních jmen.