Antwort Odkud pochazi jméno Patricie? Weitere Antworten – Jak říkat patrícii

Odkud pochazi jméno Patricie?
Domácky se jméno užívá jako Pat, Paty, Páťa, Patynka, Patinka, Patrička apod. Jméno se jako Patrícia užívá i na Slovensku nebo v Maďarsku. Angličtina jméno zná jako Patricia, stejně tak i italština, španělština, holandština, dánština nebo švédština.Domácky se jméno užívá jako Patriček, Páťa, Paty, Paťo, Pat, Patek aj. Jméno Patrik je oblíbené nejenom u nás nebo v Irsku, ale také v mnoha dalších zemích světa, mj. na Slovensku. Anglická podoba jména je Patrick, stejně tak i německá, spolu s variantami Patricius a Patrizius.Jméno má latinský původ a je spojeno s římským bohem války. Římané tohoto boha nazývali Mars, přídavným jménem k němu je v latině slovo "Martinus". V doslovném překladu tak Martin znamená "zasvěcený bohu války", "zasvěcený Martovi". Přeneseně se dá jméno vykládat jako "válečník", "bojovník".

Kdy má svátek Patrick : Patrik nebo krátce Pat, je jméno latinského původu, pocházející ze slova patricius – „urozenec“. U nás v Čechách má svátek 19. února.

Kolik je Patricii v ČR

Jméno Patrik má 30682 lidí, je na 87. místě a věkový průměr je 21 let.

Kolik je Patricii : V České republice je celkem 3 477 lidí se jménem Patricie. Jméno Patricie je 255. nejčastější jméno (každý 2 953.

Ženské křestní jméno Patricie i jeho mužský protějšek Patrik pochází z latiny. Vyvinulo se z latinského slova "pater" ("otec"). Ve starém Římě se jako Patricius označoval svobodný občan, občan z urozeného římského rodu. Tento význam si dodnes nese i jméno Patricie, překládá se jako "urozená", "vznešená".

PATRIK 112 17. ŠIMON 1 179 17. KATEŘINA 93 18.

Co je to Petr

Vlastní mužské jméno Petr pochází z řečtiny (πέτρος Petros), kde femininum πέτρα petra znamená „kámen“ či „skála“ . V České republice to bylo v roce 2016 třetí nejčetnější jméno.Tomáš je mužské křestní jméno. Jeho základem je aramejské תום Tóm, respektive se členem תומא Tómá (dříve teómá), které v překladu znamená „dvojče“. Toto označení dostal jeden z apoštolů, který šířil víru v božství Ježíše („nevěřící Tomáš“).V České republice je celkem 30 682 lidí se jménem Patrik. Jméno Patrik je 87. nejčastější jméno (každý 334.

Svatému Patrikovi, přezdívanému též Apoštol Irska či Věrozvěst Irska (popř. Irů), se připisuje klíčová úloha v pokřesťanštění Irska. Je patronem Irska a jeho svátek, Den svatého Patrika (Saint Patrick's Day), slavený 17. března, tj.

Jaké je nejméně používané jméno v Česku : K nejméně používaným dívčím jménům se řadí Antonie, Bohuslava, Edita, Oldřiška nebo také Vilma a Vladěna. Mezi nejméně používaná jména v ČR se dle statistik ministerstva řadí Uršula, Regina, Svatava, Naděžda, Milena, Blažej, Věnceslav či Kazimír a jejich popularita stále ubývá.

Co znamená jméno Lily : Ženské křestní jméno Liliana, také Lilian a zkrácenina Lily, má svůj původ v latině. Jméno pochází z latinského slova "lilium", které je názvem květiny, česky lilie. Jméno Liliana se pak přeneseně vykládá jako "krásná" nebo "čistá" (lilie je symbolem čistoty).

Kolik je Adolfu

Například mezi lety 2006 až 2013 bylo pojmenováno pouze 13 dětí jako Adolf. Podobný vývoj se dá vysledovat i v České republice. Adolfů stále ubývá a dnes u nás má toto jméno kolem 2500 osob.

KAROLÍNA 208 5. NATÁLIE 1 755 5.jméno počet pořadí jméno počet pořadí jméno počet pořadí jméno počet pořadí JANA 664 1. JANA 6 648 1. PETR 877 1.

Jak vzniklo jméno Petr : Mužské křestní jméno Petr, které u nás patří k těm nejoblíbenějším, má svůj původ v řečtině. Jméno vzniklo z řeckého slova "pétrá" s významem "skála" nebo "kámen" (jde o překlad aramejského slova "képhá" se stejným významem).