Antwort Kolik vydělává ombudsman? Weitere Antworten – Kolik stojí ombudsman

Kolik vydělává ombudsman?
Kolik stojí služby Kanceláře Ombudsmana pro zdraví Poradenské a zprostředkovatelské služby Kanceláře Ombudsmana pro zdraví jsou bezplatné.Obsazení úřadu. Veřejného ochránce práv a jeho zástupce volí na šest let Poslanecká sněmovna z návrhů prezidenta a Senátu. Dle současné právní legislativy je neodvolatelný.Veřejný ochránce práv Stanislav Křeček dnes po jednání vlády o novele zákona o veřejném ochránci práv přivítal postoj ministra pro legislativu k instituci dětského ombudsmana. Zřízení ochránce práv dětí spolu s rozšířením mandátu ombudsmana v ochraně lidských práv dnes schválila vláda.

Kdo je českým ombudsmanem : Nyní funkci zastává v pořadí již čtvrtý veřejný ochránce práv, JUDr. Stanislav Křeček. Úřad veřejného ochránce práv není v ČR ústavně zakotven.

Co může ombudsman

Působnost ombudsmana

 • Dohled nad omezováním osobní svobody.
 • Justice, migrace, finance.
 • Monitorování práv lidí s postižením.
 • Rodina, zdravotnictví a práce.
 • Rovné zacházení a diskriminace.
 • Sociální zabezpečení
 • Stavební řád a životní prostředí
 • Veřejný pořádek.

Co vše řeší ombudsman : Ombudsman vám pomůže, když úřady dělají něco špatně nebo nedělají, co by měly. Ombudsman pomůže, když úřadům trvá moc dlouho vyřešit váš problém. Ombudsman pomůže, když se k vám úředníci nechovají dobře a jsou neochotní.

Ombudsmana volí Poslanecká sněmovna ČR z návrhů prezidenta a Senátu. Funkční období je šestileté a ombudsmana nelze odvolat. Ombudsman má jednoho zástupce, kterého rovněž volí Poslanecká sněmovna ČR. Ombudsman může zástupci svěřit část své působnosti.

Kdy se můžete obrátit na ombudsmana

 • nesouhlasíte s rozhodnutím nebo postupem úřadů,
 • je úřad nečinný, nevydal rozhodnutí ve lhůtě či např. nezahájil řízení,
 • si myslíte, že jste měli být účastníkem řízení, ale k řízení vás nepřizvali,
 • se k vám úředník chová arogantně nebo nevhodně.

Co nemuze ombudsman

Nesmíme zasahovat do soudních řízení, do vyšetřování trestných činů policií nebo státním zastupitelstvím ani do postupu soudních exekutorů. Proti rozhodnutí soudu se nemůžete odvolat k ombudsmanovi. Ombudsman nesmí řešit stížnosti na zahájení či nezahájení trestního řízení, a ani na průběh vyšetřování trestného činu.Na ombudsmana (oficiálně veřejného ochránce práv) se může obrátit každý, tedy nejen dospělí, ale i děti a náctiletí.Ombudsman (oficiálně veřejný ochránce práv) chrání osoby před jednáním úřadů a dalších institucí, pokud je toto jednání v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu, nebo jsou úřady nečinné.

Ozvěte se nám

 1. [email protected].
 2. 542 542 888.

Kdo voli ombudsmana : Ombudsmana volí Poslanecká sněmovna ČR z návrhů prezidenta a Senátu. Funkční období je šestileté a ombudsmana nelze odvolat. Ombudsman má jednoho zástupce, kterého rovněž volí Poslanecká sněmovna ČR. Ombudsman může zástupci svěřit část své působnosti.