Antwort Kolik Jiří v ČR? Weitere Antworten – Kolik Jiří je v ČR

Kolik Jiří v ČR?
Jiří je nejčastější české mužské jméno. K roku 2016 bylo jeho nositeli 296 090 Čechů. Za svou četnost vděčí zejména své velké popularitě od 40.V České republice je celkem 296 090 lidí se jménem Jiří. Jméno Jiří je 1.V České republice je celkem 1 605 lidí s příjmením Jirků. Příjmení Jirků je 783. nejčastější příjmení (každý 6 399. obyvatel).

Kolik příjmení je v republice : Podívejte se, jak je na tom to vaše. Podle nejčerstvějších dat mají Češi 284 603 různých příjmení.

Jaké je nejméně používané jméno v ČR

Vítězstvím v pomyslném žebříčku minimálně používaných jmen se pyšní již zmiňovaný Augustýn. Jak vyplývá ze statistiky Ministerstva vnitra, nositelů tohoto jména u nás žije jen 8. Následují Bonifácové (19), Apoleny (27), Havlové (28) a Saskie (39).

Jaké je nejpopulárnější jméno v ČR : V Česku se v prvním měsíci roku 2019 narodilo více než devět tisíc dětí, nejvíce Elišek a Jakubů. Eliška zvítězila už popáté za sebou, Jakuba sesadil z pomyslného trůnu za posledních osm let jen jednou Jan. Na dalších místech pak byly Anna a Adéla, u chlapců Jan a Tomáš.

Například mezi lety 2006 až 2013 bylo pojmenováno pouze 13 dětí jako Adolf. Podobný vývoj se dá vysledovat i v České republice. Adolfů stále ubývá a dnes u nás má toto jméno kolem 2500 osob.

Jsou zde zahrnuta pouze mužská příjmení, nikoliv jejich přechýlené podoby. K roku 2017 bylo v Česku celkem 284 604 příjmení v mužské i ženské podobě. 1 344 příjmení má více než tisíc nositelů, 3 027 více než pět set nositelů a 16 838 více než sto nositelů.

Kolik je v Česku hromnic

ČR Naše jména Aktuální databáze křestních jmen a příjmení, jejich četnost, význam a původ , svátek. Česká republika má celkem 10578820 obyvatel.V roce 2019 podle Českého statistického ústavu bylo nejoblíbenější jméno pro holčičku Eliška. Za ní se umístila Anna, třetí místo pak obsadila Adéla, čtvrté Tereza a první pětku uzavřela Sofie. Rodiče si oblíbili také jméno Ema, Nela nebo Laura.K nejméně používaným dívčím jménům se řadí Antonie, Bohuslava, Edita, Oldřiška nebo také Vilma a Vladěna. Mezi nejméně používaná jména v ČR se dle statistik ministerstva řadí Uršula, Regina, Svatava, Naděžda, Milena, Blažej, Věnceslav či Kazimír a jejich popularita stále ubývá.

Jméno Josef má 211317 lidí, je na 6. místě a věkový průměr je 58 let.

Jaké je nejdelší České jméno : Nejdelší příjmení, které je zapsáno v České knize rekordů, je se 17 písmeny Červenokostelecký. O dlouhá příjmení ale u nás nouze rozhodně není. Většinou jsou složeny z několika slov. Vzpomeňme namátkou Straširybka, Skočdopole, Rádsetoulal, Vítámvás, Hrejsemnou, Nejezchleba, Nehněvajsa, Osolsobě či Ontověděl.

Kolik je stejnych příjmení : V České republice je celkem 42 lidí s příjmením Stejný. Příjmení Stejný je 32 899. nejčastější příjmení (každý 244 544. obyvatel).

Proč se říká Hromnice

Svátek byl také spojen s ochranou před ohněm, bouří a bleskem, jak napovídá jeho název. Nejznámějším příkladem této víry je svěcení svící, takzvaných hromniček, prováděné v tento den. Hromničky dávali lidé do oken na ochranu domácnosti před bleskem, který způsoboval požár nebo usmrcoval lidi a dobytek.

Hromnice: původ a význam svátku

Lidé uklízeli po zimě, vymetali stáje, čistili topeniště a zapalovali hranice. Posvátné ohně měly očistný charakter a zaháněly zlé duchy. Mezi další zvyky patřil rituál první orby nebo návštěvy u posvátných studánek. Křesťané tento svátek slaví pod názvem Uvedení Páně do chrámu.Vítězstvím v pomyslném žebříčku minimálně používaných jmen se pyšní již zmiňovaný Augustýn. Jak vyplývá ze statistiky Ministerstva vnitra, nositelů tohoto jména u nás žije jen 8. Následují Bonifácové (19), Apoleny (27), Havlové (28) a Saskie (39).

Jaké je nejpopulárnější jméno : V Česku se v prvním měsíci roku 2019 narodilo více než devět tisíc dětí, nejvíce Elišek a Jakubů. Eliška zvítězila už popáté za sebou, Jakuba sesadil z pomyslného trůnu za posledních osm let jen jednou Jan. Na dalších místech pak byly Anna a Adéla, u chlapců Jan a Tomáš.