Antwort Kolik je v ČR Mateju? Weitere Antworten – Kolik je v Česku Mateju

Kolik je v ČR Mateju?
V České republice je celkem 930 lidí s příjmením Matějů. Příjmení Matějů je 1 469. nejčastější příjmení (každý 11 043. obyvatel).

Matěj
Původ hebrejský
Jméno v Česku
Četnost v Česku 38 519
Pořadí podle četnosti 73.

KAROLÍNA 208 5. NATÁLIE 1 755 5.

Kolik je Jáchymů v ČR : V České republice je celkem 199 lidí s příjmením Jáchym. Příjmení Jáchym je 8 491. nejčastější příjmení (každý 51 612.

Kolik je Adolfu

Například mezi lety 2006 až 2013 bylo pojmenováno pouze 13 dětí jako Adolf. Podobný vývoj se dá vysledovat i v České republice. Adolfů stále ubývá a dnes u nás má toto jméno kolem 2500 osob.

Kolik je v ČR příjmení : Jsou zde zahrnuta pouze mužská příjmení, nikoliv jejich přechýlené podoby. K roku 2017 bylo v Česku celkem 284 604 příjmení v mužské i ženské podobě. 1 344 příjmení má více než tisíc nositelů, 3 027 více než pět set nositelů a 16 838 více než sto nositelů.

Domácky se jméno Matěj užívá jako Matějek, Matějíček, Matýsek, Máťa apod. Jméno se jako Matej vyskytuje i ve slovenštině. Anglická podoba jména je Matthias, stejně tak i německá. Španělská verze zní Mateo, italská Matteo, francouzská Mathias.

Jméno Marcela má 53654 lidí, je na 56. místě a věkový průměr je 51 let.

Kolik je v ČR Lenka

19. Jméno Lenka patří v Česku k nejběžnějším a v roce 2016 žilo nositelek 118 763 tohoto jména, přičemž nejoblíbenější pro novorozené dívky bylo od 50. do 90. let 20.V Česku se v prvním měsíci roku 2019 narodilo více než devět tisíc dětí, nejvíce Elišek a Jakubů. Eliška zvítězila už popáté za sebou, Jakuba sesadil z pomyslného trůnu za posledních osm let jen jednou Jan. Na dalších místech pak byly Anna a Adéla, u chlapců Jan a Tomáš.Jiří je nejčastější české mužské jméno. K roku 2016 bylo jeho nositeli 296 090 Čechů. Za svou četnost vděčí zejména své velké popularitě od 40.

Zadejte příjmení nebo jméno zjistěte jeho četnost

Obec s RP Počet Každý X-tý
Praha 1 1351691

Jaké je nejdelší České jméno : Nejdelší české příjmení je ženské, šestislovné a jde o kombinaci zřejmě španělského a českého příjmení: Martins Ferreira Pereira De Magalhaes Mandová. Nejdelší ženské jednoslovné příjmení má 25 znaků, mužské pak 24. Nejkratších, tedy dvoupísmenných příjmení, je celkem 67, mezi jinými Áč, Cé, Ok, Ng, Qi nebo Šé.

Jaké je nejčastější jméno v České republice : V Česku se v prvním měsíci roku 2019 narodilo více než devět tisíc dětí, nejvíce Elišek a Jakubů. Eliška zvítězila už popáté za sebou, Jakuba sesadil z pomyslného trůnu za posledních osm let jen jednou Jan. Na dalších místech pak byly Anna a Adéla, u chlapců Jan a Tomáš.

Jak říkat Mirek

Má také mnoho domáckých a zdrobnělých podob: Míra, Mirda, Mireček. Varianta Mirek přestává být posuzována jako domácká, každoročně je matrikami zapsána přibližně desítce novorozenců v České republice. Probíhá zde tedy emancipace varianty Mirek, která již proběhla např. v případě jmen Radoslav a Radek.

Říkáme jí Malvínko, Malví, Mali, Malvíšku…Domáckými verzemi jména jsou Léňa, Lenča, zdrobněle pak Lenička, Lenuška, Lenina, Leninka aj.

Jaké je nejméně časté jméno v ČR : Vítězstvím v pomyslném žebříčku minimálně používaných jmen se pyšní již zmiňovaný Augustýn. Jak vyplývá ze statistiky Ministerstva vnitra, nositelů tohoto jména u nás žije jen 8. Následují Bonifácové (19), Apoleny (27), Havlové (28) a Saskie (39).