Antwort Koho je patronka sv Lucie? Weitere Antworten – Jak zemřela sv Lucie

Koho je patronka sv Lucie?
Zklamaný a odmítnutý pohanský nápadník jí udal jako křesťanku a Lucie byla odsouzena k prostituci ve veřejném domě. Stráže, které měli za úkol jí tam odvést, nedokázali se svatou Lucií hnout z místa. Nakonec jí podřízly hrdlo mečem a svatá Lucie kolem roku 304 zemřela.Lucie (13. prosince), která je patronkou švadlen, kočích, sklenářů a brusičů. Svátek sv. Lucie patřil především ženám a dívkám a snad aby si trochu odpočinuly, nesměly v tento den příst.prosince má svátek svatý Mikuláš. Byl to velice štědrý světec. Mikulášské průvody chodily a dosud chodí v podvečer svátku. Mikuláše doprovázejí andělé a čerti.

Kdo to byly Lucky : Lucky jsou maskované ženské postavy, které v české a slovanské lidové kultuře vykonávají v předvečer 13. prosince – svátku svaté Lucie rituální obchůzku. Luckám se podobají další maskované ženské postavy adventu – barborky, perchty a jiné středozimky.

Co Nedelat na Lucii

Na svatou Lucii se vyhněte domácím pracím

V našich krajích byla Lucie uctívána jako symbol čistoty. K tomu se vázalo také množství lidových obyčejů. Jedním z nich byl přísný zákaz domácích prací – Lucky při obchůzkách kontrolovaly domácnosti, zda ženy náhodou nepředou, nedrou peří, netkají a neperou.

Co znamená jméno Lucie : Jméno Lucie i jeho varianty Lucia nebo Luciana mají původ v latinském slově "lux" s významem "světlo". Jméno Lucie se tak překládá jako "světlá" nebo "zářící". Toto jméno má osobní číslo pět a znamená Riziko. Má v sobě mnoho dobrých sil, přitahuje k sobě dobro a příjemné zážitky.

Patronka ochraňuje též děti a nevidomé. Den této světice, která si dle pověsti sama vytrhla oči, a nakonec jí bylo probodnuto hrdlo, bývá spojen se zvláštními obchůzkami tajemných postav „Lucek“, které mají za úkol kontrolovat činnost hospodyněk v domácnosti a jejich prohřešky zlomyslně trestat.

Domáckými podobami jména jsou Lucka, Lúca, Luci, Lusy, Lucina, Lucinka aj. Slovenština jméno zná jako Lucia a Luciána, angličtina, italština nebo latina ho užívá také jako Lucia. Němčina vedle verze Lucia užívá i mutaci Luzie nebo Lucie.

Co se stalo 13. prosince

1924 – V Brně byl z iniciativy spisovatele Rudolfa Těsnohlídka vztyčen první vánoční strom republiky. 1973 – V Tachově došlo k výbuchu ubytovny, při kterém zahynulo 47 lidí. 1976 – Započal prodej nových osobních automobilů Škoda 105/120 pro spotřebitele. 1980 – Ukončen provoz tramvají na Václavském náměstí v Praze.Domáckými podobami jména jsou Lucka, Lúca, Luci, Lusy, Lucina, Lucinka aj. Slovenština jméno zná jako Lucia a Luciána, angličtina, italština nebo latina ho užívá také jako Lucia.

Lucie
Původ latinský
Jméno v Česku
Četnost v Česku 111 937
Pořadí podle četnosti 21.


Jméno Lucie i jeho varianty Lucia nebo Luciana mají původ v latinském slově "lux" s významem "světlo". Jméno Lucie se tak překládá jako "světlá" nebo "zářící". Toto jméno má osobní číslo pět a znamená Riziko. Má v sobě mnoho dobrých sil, přitahuje k sobě dobro a příjemné zážitky.

Kdo má 13 12 svátek : Státní svátky – prosinec 2021

Datum Jméno
13.12. Lucie
14.12. Lýdie
15.12. Radana
15.12. Radan

Jak se Sklonuje jméno Lucie : Skloňování ženského křestního jména

Pád Otázka Tvar
1. pád Kdo, co Lucie
2. pád Koho, čeho Lucie
3. pád Komu, čemu Lucii
4. pád Koho, co Lucii

Jak vzniklo jméno Lucie

Ženské jméno Lucie (nebo též Lucia) pochází z latinského slova lux – světlo a význam jména je „světlá“, „zářící“. Mužskou podobou jména je Lucian a Lucius.

13. prosince se slaví svátek svaté Lucie, patronky advokátů, spisovatelů, vrátných, přadlen, švadlen, krejčích, kočích a dalších řemesel, ale i kajících se prostitutek. Její přímluva vás ochrání před bolestmi v krku, infekcí a očními chorobami.

Lucie
Původ latinský
Jméno v Česku
Četnost v Česku 111 937
Pořadí podle četnosti 21.

Jak říkat jméno Lucie : Domáckými podobami jména jsou Lucka, Lúca, Luci, Lusy, Lucina, Lucinka aj. Slovenština jméno zná jako Lucia a Luciána, angličtina, italština nebo latina ho užívá také jako Lucia. Němčina vedle verze Lucia užívá i mutaci Luzie nebo Lucie.