Antwort Kdy slaví svátek František z Assisi? Weitere Antworten – Kdy je Svaty Frantisek

Kdy slaví svátek František z Assisi?
Netušíme, ale zato víme, že 4. října má svátek František a my všem Frantům, Frantíkům, Fráňům, Frankům a Franckům, Fandům, Fanoušům a Fanouškům přejeme všechno nejlepší!Františka slaví svátek dne 09.03.

Domáckými podobami jména jsou Fanka, Fanda, Fanyna, Fanynka, Fanči, Fanuška, Fanuše, také Francka, Francy, Frantina apod. Jméno Františka se užívá i ve světě – v mutacích jako Fanny, Frances, Francine či Francisca.3. října 1226, Assisi, ItálieFrantišek z Assisi / Úmrtí

Dne 3. října 1226, tedy před 780 lety zemřel František z Assisi, jeden z nejvýznamnějších, nejznámějších a nejoblíbenějších svatých. Nejdůležitějšími prvky jeho víry byla chudoba, láska ke Kristu a niterný vztah k eucharistii.

Kdy má svátek František Serafínský : František z Assisi

Svatý František z Assisi (František Serafinský)
Svátek 4. října
Uctíván církvemi římskokatolická církev a další církve ve společenství se Svatým stolcem, starokatolická církev
Atributy františkánský hábit, stigmata, krucifix, umrlčí lebka, zeměkoule, bořící se dům, ptáci, jehně a vlk

Proč se zapaluje František

František je označení pro vonný kužel zapalovaný o vánočních svátcích k vytvoření tradiční atmosféry s vůní kadidla. Kadidlo, neboli olibanum, přinesli tři králové jako jeden z darů narozenému Ježíškovi. Kadidlo mělo v té době obrovskou hodnotu, proto se jednalo o vskutku královský dar.

Co znamená jméno fanda : význam. náruživý až fanatický příznivec nějaké činnosti, sportovního klubu, populární osoby apod.

Domácími podobami jména jsou Franta, Frantík, Fráňa, Franěk, Franek, Frank, Francek, Fery, Ferenc, také Fanda, Fanouš, Fanoušek, Tišík, Tišek aj.

Původ a význam jména

Překládá se jako „malý Francouz“, resp. „malá Francouzka“.

Kdo jsou františkáni

Františkáni jsou členové církevních řádů hlásící se k odkazu společenství věřících sdružených kolem sv. Františka z Assisi, které v roce 1209 dostalo od papeže souhlas s veřejným působením. Františkánské řády se dělí na tři základní skupiny, mužské řády, ženské (klarisky) a třetí řád čili terciáři (civilní).František z Assisi, zvaný Serafinský (1182–1226) – italský mnich a světec, zakladatel řádu františkánů František Borgia (1510–1572) – španělský kněz, jezuita a kardinál. František z Camporossa (1804–1866) – řeholní bratr kapucínského řádu. František z Pauly (1416–1507) – poustevník a zakladatel řádu paulánůStátní svátky – říjen 2021

Datum Jméno
04.10. František
04.10. Fanda
05.10. Eliška
06.10. Hanuš


18. Základem slova je germánské Frank(o) ('svobodný muž') a může se i vykládat jako oštěp. Jméno v podobě Francesco má svůj původ v Itálii.

Jak zapálit František : Jak zapálit františka

Františky nejlépe zapálíte nad svíčkou nebo pomocí zapalovače. Františka přidržte nad plamenem a přibližně po dobu 15 – 20 sekund jím pomalu otáčejte, aby se rovnoměrně zapálil vnější okraj. Po rozežhnutí je vhodné ještě mírně františka rozfoukat.

Jak se používá František : Nad svíčkou či zapalovačem přidržte špičku františka. Během 15 – 20 sekund s ním v plameni otáčejte, aby došlo k rovnoměrnému nažhavení okraje. Poté je dobré ho ještě mírně rozfoukat. Pak dávejte pozor, kam ho umístíte, nejlépe na nehořlavou a stabilní podložku (třeba porcelánový talířek).

Jak říkat fanda

Domácími podobami jména jsou Franta, Frantík, Fráňa, Franěk, Franek, Frank, Francek, Fery, Ferenc, také Fanda, Fanouš, Fanoušek, Tišík, Tišek aj. Jméno František užívá i slovenština.

František
Svátek 4. října
Původ italský
Jméno v Česku
Četnost v Česku 122 910

Domácky se jméno užívá jako Štěpánek, Štěpka, Štěpík, Štěpek aj. Jméno má mnoho cizojazyčných podob. Jde například o jména Stephen a Steven užívaná v angličtině, také Stephan či Stefan užívaná v němčině, italské Stefano, francouzské Etienne, portugalské Estefano nebo španělské Esteban (Estevan).

Jak se říká frantiskovi : Domácími podobami jména jsou Franta, Frantík, Fráňa, Franěk, Franek, Frank, Francek, Fery, Ferenc, také Fanda, Fanouš, Fanoušek, Tišík, Tišek aj.