Antwort Kdo řídí Ministerstvo? Weitere Antworten – Kdo zřizuje ministerstvo

Kdo řídí Ministerstvo?
Vláda je vrcholný orgán výkonné moci odpovědný Poslanecké sněmovně. Součástí výkonné moci jsou vedle vlády i ministerstva a jiné správní orgány. Lze je zřídit a jejich působnost vymezit pouze zákonem (zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky).

Ministerstvo vnitra České republiky
Sídlo Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7
Souřadnice 50°5′55″ s. š., 14°25′19″ v. d.
Ministr Vít Rakušan (STAN)
Náměstek Lenka Zátorská Radek Kaňa Lukáš Hendrych

Ministr (původní význam slova z latinského "minister" = „pomocník, sluha“) je člen vlády, který stojí v čele ministerstva.

Kdo je ministr vnitra 2024 : Dne 4. dubna 2024 od 13:30 hodin se uskutečnilo jednání mezi ministrem vnitra Mgr. Bc. Vítem Rakušanem a odborovými organizacemi Unie BS, OSH, OSSOO a NOS PČR.

Kdo řídí ministerstvo zahranici

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
Ministr Jan Lipavský (Piráti)
Náměstci Jiří Kozák Jan Marian Eduard Hulicius
Státní tajemník Radek Rubeš
Webová stránka mzv.gov.cz

Co řeší ministerstvo vnitra : Ministerstvo vnitra (MV)

Ministerstvo je v oblasti bezpečnosti podle kompetenčního zákona, ústředním orgánem státní správy pro vnitřní věci, zejména pro: veřejný pořádek a další věci vnitřního pořádku a bezpečnosti ve vymezeném rozsahu, včetně dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu.

Vláda České republiky
Pořadí šestnáctá (od r. 1993)
Předseda Petr Fiala
1. místopředseda Vít Rakušan
Místopředsedové Marian Jurečka Ivan Bartoš Vlastimil Válek


Prezident. Prezident je hlavou státu a reprezentuje ho v zahraničí. Jmenuje předsedu vlády a na jeho návrh ministry.

Kolik ministrů má Vláďa ČR

Kabinet tvoří 18 členů, z toho 6 za ODS, 4 STAN, 3 KDU-ČSL, 3 Piráti a 2 za TOP 09. Poslanecká sněmovna, v níž na počátku volebního období kabinet disponoval většinou 108 mandátů, vyslovila 13. ledna 2022 vládě důvěru poměrem hlasů 106 : 87.Ministerstva:

Ministerstvo dopravy www.mdcr.cz
Ministerstvo obrany www.army.cz
Ministerstvo pro místní rozvoj www.mmr.cz
Ministerstvo práce a sociálních věcí www.mpsv.cz
Ministerstvo průmyslu a obchodu www.mpo.cz

Ministerstvo vnitra je gestorem za problematiku mezinárodní migrace a mezinárodní ochrany v České republice, a to jak na úrovni legislativně – koncepční, analytické, tak i realizační. V rámci Ministerstva vnitra za tuto oblast zodpovídá odbor azylové a migrační politiky (OAMP).

Ministerstvo financí České republiky
Souřadnice 50°5′21″ s. š., 14°24′26″ v. d.
Ministr Zbyněk Stanjura (ODS)
Náměstci Roman Binder Jiří Valenta Marek Mora
Státní tajemník Eva Kejlová

Kdo kontroluje ministerstva : Činnost Úřadu vlády České republiky řídí vedoucí Úřadu vlády České republiky, s výjimkou organizačních věcí státní služby a služebních vztahů státních zaměstnanců; v těchto věcech postupuje vedoucí Úřadu vlády České republiky podle služebního zákona. Vláda řídí, kontroluje a sjednocuje činnost ministerstev.

Jaké jsou ministerstva : Ministerstva:

Ministerstvo dopravy www.mdcr.cz
Ministerstvo práce a sociálních věcí www.mpsv.cz
Ministerstvo průmyslu a obchodu www.mpo.cz
Ministerstvo spravedlnosti www.justice.cz
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy www.msmt.cz

Kdo stojí v čele států

Prezident. Prezident je hlavou státu a reprezentuje ho v zahraničí. Jmenuje předsedu vlády a na jeho návrh ministry.

Vláda rozhodnutí přijímá formou usnesení vlády na základě písemného materiálu předloženého členem vlády, výjimečně na základě ústní informace, jde-li o věc, která nesnese odkladu. Usnesení vlády musí schválit nadpoloviční počet všech členů vlády a zavazuje všechny její členy, ministerstva a další orgány státní správy.Chod státu řídí vláda v čele s premiérem. Vláda je složená z ministrů. Parlament se skládá z Poslanecké sněmovny a Senátu. Poslanci a senátoři projednávají a přijímají zákony.

Jak funguje Česká republika : Česká republika je unitární stát, zastupitelská demokracie a parlamentní republika s vícestranickým systémem. Výkonná moc je delegována na prezidenta a vládu, v jejímž čele stojí premiér. Zákonodárnou moc tvoří dvoukomorový parlament a soudní moc realizuje čtyřčlánková soudní soustava a Ústavní soud.