Antwort Kde najdu uživatelské jméno do datové schránky? Weitere Antworten – Jak zjistit uživatelské jméno do datové schránky

Kde najdu uživatelské jméno do datové schránky?
Uživatelské jméno jste obdrželi spolu s údaji o zřízení datové schránky, heslo jste si již vytvořili sami při prvním přihlášení ke schránce prostřednictvím přiděleného hesla dočasného. PŘIHLÁŠENÍ MOBILNÍM KLÍČEM – přihlašování sejmutím QR kódu pomocí aplikace Mobilní klíč eGovernmentu z mobilního zařízení.Vydání nových přístupových údajů je zdarma. Nové přístupové údaje si může uživatel nechat vydat přímo v prostředí klientského portálu datových schránek. Při přihlášení oprávněné osoby do schránky FO nebo PFO přes Identitu občana mohou být žadateli vydány okamžitě, a to tak, že jsou mu zobrazeny na obrazovku.Svůj identifikátor datové schránky najdete v sekci informací o schránce.

Co dělat když se nemůžu dostat do datové schránky : Pokud nemáte žádnou možnost přihlášení do Datových schránek, navštivte kontaktní pracoviště Czech POINT a požádejte o znovuvydání přístupových údajů (může být placená operace). V Datových schránkách: Na stránce Nastavení – Možnosti přihlášení – Přihlášení mobilním klíčem deaktivujte všechna zařízení, která nejsou Vaše.

Co je to uživatelské jméno

Uživatelské jméno neboli Username je jednoznačný identifikátor uživatele v systému. Jedná se o unikátní jméno zpravidla složené z písmen (případně i číslic). Uživatelské jméno společně s heslem slouží k přihlašování do systému. U internetových aplikací se často nahrazuje emailovou adresou.

Jak změnit uživatelské jméno u datové schránky : Jméno schránky nemůžete změnit, ale pokud se změní např. název společnosti, pak se změna přenese automaticky i do ISDS. Vpravo je uveden Přihlášený uživatel – tedy fyzická osoba ke schránce aktuálně přihlášená. Obě jména mohou být u schránky pro fyzickou osobu totožná.

Pokud Vás zlobí paměť a potřebujete občas resetovat heslo Vaší datové schránky, nezbyde, než zajít na kontaktní místo veřejné správy Czech POINT. Po kontrole totožnosti Vám bude heslo resetováno a vygenerováno nové. To Vám bude zasláno elektronicky tzv. virtuální obálkou.

Zažádejte si osobně na kontaktním místě veřejné správy – Czech POINT, Na kontaktním místě je ověřována totožnost žadatele dle předloženého dokladu – nejčastěji občanského průkazu, případně pasu, povolení k pobytu, vízového štítku či pobytového štítku.

Jak se přihlasit do datové schránky

První přihlášení do datové schránky provedete prostřednictvím stránky www.mojedatovaschranka.cz. Přihlásíte se pomocí uživatelského jména a hesla, které jsou uvedeny v dopise. Po prvním přihlášení si změňte heslo a zadejte svoji e-mailovou adresu. Poté bude Vaše datová schránka připravená k použití.Pokud Vás zlobí paměť a potřebujete občas resetovat heslo Vaší datové schránky, nezbyde, než zajít na kontaktní místo veřejné správy Czech POINT. Po kontrole totožnosti Vám bude heslo resetováno a vygenerováno nové. To Vám bude zasláno elektronicky tzv. virtuální obálkou.V případě, že si nepamatujete své uživatelské jméno, snadno jej najdete v mobilním Georgi v sekci Profil (v Přehledu vpravo nahoře).

Speciální znaky

Uživatelská jména nemohou obsahovat ampersand (&), rovnítko (=), podtržítko (_), apostrof ('), spojovník (-), znaménko plus (+), čárku (,), závorky (< >) ani víc než jednu tečku (.) za sebou. Uživatelská jména mohou začínat a končit znaky jinými než písmeny a číslicemi kromě teček (.).

Jak si vybrat uživatelské jméno : Jaké vybrat uživatelské jméno

  1. délka v rozmezí 3 až 30 znaků
  2. nesmí začínat ani končit mezerou.
  3. nesmí obsahovat slova: Fler, admin a další zakázaná slova.
  4. název nesmí připomínat webovou nebo doménovou adresu.
  5. musí obsahovat alespoň dva různé znaky.
  6. musí obsahovat alespoň jedno písmeno abecedy.

Jak změnit uživatelské jméno v datové schránce : Jméno schránky nemůžete změnit, ale pokud se změní např. název společnosti, pak se změna přenese automaticky i do ISDS. Vpravo je uveden Přihlášený uživatel – tedy fyzická osoba ke schránce aktuálně přihlášená. Obě jména mohou být u schránky pro fyzickou osobu totožná.

Jaké heslo do datové schránky

Heslo pro přístup k datové schránce musí být nejméně 8 znaků a nejvíce 64 znaků dlouhé, musí obsahovat minimálně jedno velké písmeno, jedno malé písmeno a jednu číslici. Povolené znaky jsou malá a velká písmena (a-z, A-Z), číslice (0-9) a speciální znaky (mezera !

Přihlašovací údaje podrobněji

Používá se převážně v komunikaci mezi uživatelem a pracovníky ŘSCP. Přihlašovací jméno představuje jedinečný znakový řetězec dle přesně stanovených pravidel a je generován systémem.Vaše klientské číslo najdete ve smlouvě. Pokud ji nemáte k dispozici, navštivte nás na kterékoliv naší pobočce.

Jaký je uživatelské jméno : Uživatelské jméno neboli Username je jednoznačný identifikátor uživatele v systému. Jedná se o unikátní jméno zpravidla složené z písmen (případně i číslic). Uživatelské jméno společně s heslem slouží k přihlašování do systému. U internetových aplikací se často nahrazuje emailovou adresou.