Antwort Kde jsou světové strany? Weitere Antworten – Jak určit světové strany na mapě

Kde jsou světové strany?
Všechny mapy mají stejné umístění světových stran, které odpovídají směrové růžici. Pokud máš před sebou mapu, pak směr jdoucí kolmo k hornímu okraji mapy je směr severní, k dolnímu okraji mapy je směr jižní. Kolmý směr k pravému okraji mapy je na východ a k levému okraji na západ.K určení severu podle hvězd na severní polokouli Země nám stačí znalost jen několika hvězd. Přímo nad severním pólem se nachází jasná hvězda Polárka, kolem které se jakoby otáčí hvězdná obloha (otáčí se však samozřejmě naše Země). Polárka je tedy stále na jednom místě a kolmo pod ní je Zemský sever.Čtyři světové strany se označují písmeny S nebo N (Sever, Nord, North), V, O nebo E (Východ, Ost, East), J nebo S (Jih, Süd, South) a Z nebo W (Západ, West). Strany se používají k určování směrů, navigaci a k základní orientaci map. Pokud není řečeno jinak, horní okraj mapy vždy leží na severu.

Jak určit světové strany bez kompasu : Poměrně nejspolehlivější náhradní metodou je v naší zeměpisné šířce určení světových stran podle Slunce s pomocí hodinek. Ukazují-li naše hodinky správný čas, otáčíme je ve vodorovné poloze, až malá ručička směřuje ke Slunci. Úhel mezi tímto směrem a dvanáctkou rozpůlíme. Osa úhlu určuje směr sever – jih.

Jak si zapamatovat světové strany

Pro snazší zapamatování anglických slov jednotlivých světových stran se hodí slovo „NEWS“, které obsahuje všechna počáteční písmena světových stran: N (North, sever), E (East, východ), W (West, západ) a S (South, jih).

Jak zjistit světovou stranu na Google Maps : Vpravo dole klikněte na tlačítko Moje poloha .

 1. Po žádosti o sdílení polohy vyberte možnost Povolit nebo Povolit přístup k poloze.
 2. Nebo možná uvidíte položku „Zobrazit vaši polohu“.
 3. Pokud se na správném místě zobrazí modrý bod, Mapy už mají v prohlížeči oprávnění pro přístup k poloze.

Východ je jednou z hlavních světových stran. Používá se v navigaci a při zadávání souřadnic. Východní směr (90 stupňů) leží kolmo ke směru severnímu (0 stupňů) a jižnímu (180 stupňů). Slunce vychází přesně na východě v den jarní a podzimní rovnodennosti.

Osaměle stojící stromy mají na severozápadě i hrubší kůru a jejich koruny jsou nakloněny na jihovýchod. To vše je dáno tím, že u nás převažují severozápadní větry. Ze severozápadní strany jsou tedy stromy chráněny lišejníky a mají rozpraskanou kůru a na opačnou Page 2 stranu mají vlivem větrů skloněnu korunu.

Na které straně je východ

Rozlišujeme 4 základní světové strany a to: východ, západ, sever a jih. Východ je na té straně, kde vychází Slunce. Přesně na opačné straně je západ, tedy strana, kde Slunce zapadá. Pokud se postavíte tak, že po pravé ruce máte východ a po levé ruce máte západ, pak čelem k vám je sever a za zády máte jih.Na severní polokouli lze jih přibližně určit snadno podle hodin – je to směr Slunce v poledne v zenitu; odtud i název „polední strana“.Ráno je slunce přibližně na východě, v poledne ho vidíme na jihu a večer přibližně na západě. Jednoduchou pomůckou je i náš vlastní stín. Když si v pravé poledne stoupneme zády ke slunci, náš stín směřuje na sever.

Namiřte malou hodinovou ručičku na Slunce, úhel mezi tímto směrem a číslem 12 rozdělte. Osa úhlu vám ukáže světovou stranu jih. Platí to na severní polokouli, na jižní je to opačně, osa ukazuje světovou stranu sever. Třeba dávat pozor, aby čas na hodinkách odpovídal místnímu času.

Kde jsem se pohyboval : Zapnutí a vypnutí historie polohy

 1. Na telefonu nebo tabletu s Androidem spusťte aplikaci Mapy Google.
 2. Klepněte na vaše profilová fotka nebo iniciála. Vaše časová osa.
 3. Klepněte na ikonu možností
 4. Klepněte na možnost Historie polohy je vypnutá nebo Historie polohy je zapnutá.
 5. Zapněte nebo vypněte historii polohy.

Kolik je světových stran : Pro základní orientaci používáme světové strany. Můžeme podle nich dojít do nedaleké vesnice, najít potok, nebo silnici. Základem jsou 4 hlavní světové strany: sever (S), jih (J), západ (Z), východ (V).

Na jaké straně je sever

Potom úhel mezi malou ručičkou a dvanáctkou rozpůlíme pomyslnou čárou (tzv. osou) na půlku. A tam, kam osa směřuje, je JIH. Naproti je jasný sever.

Podle stromů

Podle lišejníků na osaměle stojích stromech se orientujeme tak, že tyto lišejníky rostou na severozápadě. Osaměle stojící stromy mají na severozápadě i hrubší kůru a jejich koruny jsou nakloněny na jihovýchod. To vše je dáno tím, že u nás převažují severozápadní větry.Kompas tedy stačí dát do vodorovné polohy (tak aby se ručička v něm volně pohybovala a nedrhla o sklo) a kompas ti ukáže na sever. Pak je třeba pootočit kompasem tak, aby ručička ukazovala na písmeno N (v případě anglického kompasu), nebo S (v případě českého) a rázem z kompasu vyčteme i ostatní světové strany. Pozor!

Jak zjistit kde jsem vsude byl : Zapnutí a vypnutí historie polohy

 1. Na telefonu nebo tabletu s Androidem spusťte aplikaci Mapy Google.
 2. Klepněte na vaše profilová fotka nebo iniciála. Vaše časová osa.
 3. Klepněte na ikonu možností
 4. Klepněte na možnost Historie polohy je vypnutá nebo Historie polohy je zapnutá.
 5. Zapněte nebo vypněte historii polohy.