Antwort Kam poslat žádost o výplatu důchodu na účet? Weitere Antworten – Jak zaridit důchod na účet

Kam poslat žádost o výplatu důchodu na účet?
Pro výplatu důchodu na vlastní účet je třeba předložit vyplněný tiskopis „Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet v České republice – majitel účtu“, na společný účet manželů vyplněný a bankou potvrzený tiskopis „Žádost o zařízení vý- platy důchodu poukazem na účet manžela (manželky) v České republice“.Žádost o důchod je možné podat také v elektronické podobě (on-line). Žádost o dávku důchodového pojištění v elektronické podobě se podává prostřednictvím ePortálu ČSSZ s využitím elektronické identifikace (např. datová schránka, bankovní identita). Podat žádost o důchod je možné v kterýkoliv úřední den.Krok za krokem, jak si vše nastavit

A to je všechno – Podepsaný formulář banka pošle na ČSSZ a od následujícího měsíce by vám důchod už měl přijít ne na poštu, ale na účet (úřad na to podle zákona má tři měsíce).

Kde mohu podat žádost o důchod : Žádost lze podat osobně na libovolné Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ), tedy již nikoliv pouze na té, která je příslušná podle místa trvalého pobytu. Žádost je možné podat také v elektronické podobě (online) prostřednictvím ePortálu ČSSZ s využitím elektronické identifikace (např.

Kdy se vyplácí důchod na účet

Důchody se vyplácejí dopředu, a to v pravidelných měsíčních lhůtách. Výplatní termíny důchodů vyplácených ČSSZ jsou sudé dny od 2. do 24. dne v měsíci.

Kam lze zasílat důchod : Kde a jak službu řešit

Žádost o vyplácení důchodu do zařízení sociálních služeb může být zařízením sociálních služeb: osobně předložena u kterékoli okresní správy sociálního zabezpečení, v Praze u Pražské správy sociálního zabezpečení a v Brně u Městské správy sociálního zabezpečení.

Klientské centrum ústředí ČSSZ

Adresa Křížová 25, 225 08 Praha 5
Telefon 800 050 248


Žádost o starobní důchod můžete podat nejdříve čtyři měsíce před požadovaným dnem přiznání důchodu. Později je to možné kdykoliv. Den přiznání řádného starobního důchodu můžete zvolit po dosažení důchodového věku libovolně, tzn. i od data, které předchází datu podání žádosti o důchod.

Jak se vyplácí důchod dopředu nebo zpětně

Důchod budete dostávat dopředu v pravidelných měsíčních lhůtách způsobem, který jste si zvolil při podání žádosti, tj.Žádost o starobní důchod můžete podat nejdříve čtyři měsíce před požadovaným dnem přiznání důchodu. Později je to možné kdykoliv. Den přiznání řádného starobního důchodu můžete zvolit po dosažení důchodového věku libovolně, tzn. i od data, které předchází datu podání žádosti o důchod.Výplata důchodu bude prováděna dopředu v pravidelných měsíčních lhůtách způsobem, který jste si zvolil již při samotném podání žádosti o přiznání důchodu, tj. buďto bezhotovostním převodem na osobní účet, popřípadě na účet manžela/manželky, nebo poštovní poukázkou.

požádat vedení příslušné poštovní pobočky o doručení poukázky společně s hotovostí na adresu příjemce, tj. vyplacení poukázky doručovatelem v místě bydliště; proplatit poukázku osobě, kterou k tomuto příjemce dávky zmocní, a to buď prostřednictvím průkazu příjemce (viz výše) nebo plnou mocí s úředně ověřenými podpisy.

Kam volat ohledne důchodu : Klientské centrum ústředí ČSSZ

Adresa Křížová 25, 225 08 Praha 5
Telefon 800 050 248

Jak poslat důchod do nemocnice : Pokud si pacient přeje provést výplatu důchodu v nemocnici, musí sepsat žádost o dosílku důchodu do zdravotnického zařízení a předat na kteroukoli provozovnu držitele poštovní licence (Tiskopis žádosti je k dispozici na Poště nebo u zdravotně sociální pracovnice nemocnice).

Jak kontaktovat OSSZ

800 050 248. V rámci urychlení vyřízení Vašeho požadavku vždy uvádějte: variabilní symbol organizace, za kterou podáváte, registrační číslo osoby oprávněné k elektronickému podávání.

Výplatní termíny důchodů vyplácených ČSSZ jsou sudé dny od 2. do 24. dne v měsíci. ČSSZ zajišťuje výplaty důchodů také do zařízení sociálních služeb s celoročním pobytem, kam se důchody vyplácejí k 15.Výplata důchodu v hotovosti prostřednictvím České pošty je zpoplatněna a za každou splátku důchodu zaplatí klient od 1. září 2023 částku 35 Kč namísto původních 29 Kč. Jedná se o zvlášť stanovenou cenu, mimo standardní sazebník České pošty.

Kam volat ohledně sociálního pojištění : [email protected]

Informace vám sdělíme taktéž na bezplatné lince 800 77 99 00.