Antwort Kam podat žádost o přepočet důchodu? Weitere Antworten – Kdy zažádat o přepočet důchodu

Kam podat žádost o přepočet důchodu?
Kdy službu řešit

Doporučuje se však uplatnění žádosti o přepočet důchodu neodkládat a požádat ideálně hned po získání 360 dnů výdělečné činnosti. Zvýšení důchodu lze doplatit nejvýše pět let nazpět ode dne uplatnění žádosti o něj.Žádost můžete vyřídit:

  1. osobně uplatnit u okresní správy sociálního zabezpečení, v Praze u Pražské správy sociálního zabezpečení a v Brně u Městské správy sociálního zabezpečení, která je příslušná podle místa trvalého pobytu.
  2. poštou zaslat přímo na adresu České správy sociálního zabezpečení

Přepočet důchodu se neprovádí automaticky, ale na základě písemné žádosti důchodce. Tu je vhodné podat prostřednictvím okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) podle místa trvalého bydliště, a to vždy krátce po získání 360 dnů výdělečné činnosti. Žádost lze zaslat také přímo na ústředí ČSSZ.

Kde si nechat spočítat důchod : Můžete využít online důchodovou kalkulačku na ePortálu ČSSZ (služba „Informativní výpočet starobního důchodu“), která automaticky „načte“ údaje evidované v ČSSZ na tzv. důchodovém kontě. Pokud nedisponujete elektronickou identitou, lze využít důchodovou kalkulačku a veškeré údaje do ní vyplnit ručně.

Co přiložit k žádosti o přepočet důchodu

K žádosti je třeba předložit občanský průkaz. „Je vhodné, aby zaměstnavatel odeslal na sociálku evidenční list důchodového pojištění za období, za které je zvýšení požadováno, popř. aby jej žadatel doložil při žádosti o zvýšení starobního důchodu.

Jak požádat o dopočet důchodu : Žádost o důchod je možno sepsat nejdříve čtyři měsíce před požadovaným datem přiznání. Žádost o důchod je možné podat také v elektronické podobě (on-line). Žádost o dávku důchodového pojištění v elektronické podobě se podává prostřednictvím ePortálu ČSSZ s využitím elektronické identifikace (např.

Nyní se budoucí důchodce musí vždy obrátit na kteroukoliv OSSZ. Žádost o důchod je možno sepsat nejdříve čtyři měsíce před požadovaným datem přiznání. Žádost o důchod je možné podat také v elektronické podobě (on-line).

O výchovné musíte požádat při podání žádosti o starobní důchod na OSSZ. V žádosti uvedete čestné prohlášení, z něhož bude patrné, kolik dětí jste vychoval/a a v jakém rozsahu. Pokud výchovu zajišťovala také jiná osoba (více osob), musíte ji/je nahlásit a sdělit, v jakém rozsahu pečovala/ly.

Jak požádat o přepočet invalidního důchodu

Žádost o změnu výše invalidního důchodu musíte jako poživatel invalidního důchodu, který vám vyplácí odbor sociálního zabezpečení MO, uplatnit právě u odboru sociálního zabezpečení MO. Žádost s vámi sepíše pracovník tohoto odboru na předepsaném tiskopise.Člověk, který nikdy nepracoval, nemá nárok na starobní důchod.Nejjednodušší je určit si cílovou částku, kterou při odchodu do důchodu chcete mít naspořenou. Obecné doporučení říká, že byste měli mít v záloze alespoň 2 miliony korun. Pokud ale máte do důchodu ještě několik desítek let, počítejte s postupným zdražováním a snažte se ušetřit vyšší částku, například 2,5 milionu korun.

Důchody se vyplácejí dopředu, a to v pravidelných měsíčních lhůtách. Splatnost důchodů vyplácených ČSSZ je stanovena na sudé dny od 2. do 24. dne v měsíci a 15.

Jak se objednat na OSSZ : Služba ONLINE OBJEDNÁNÍ NA PRACOVIŠTĚ je k dispozici na webové adrese objednani.cssz.cz. Lidé se i nadále mohou přijít poradit nebo si vyřídit záležitosti týkající se agendy sociálního zabezpečení bez objednání kdykoliv během úředních hodin OSSZ.

Jak postupovat při zvýšení invalidního důchodu : Kde a jak službu řešit

Žádost o změnu výše invalidního důchodu musíte jako poživatel invalidního důchodu, který vám vyplácí odbor sociálního zabezpečení MO, uplatnit právě u odboru sociálního zabezpečení MO. Žádost s vámi sepíše pracovník tohoto odboru na předepsaném tiskopise.

Jaký je nejnižší důchod v České republice

Abyste mohli pobírat důchod, musíte kromě důchodového věku mít i dostatek odpracovaných let, respektive účast na důchodovém pojištění. Výše minimálního důchodu 2024 je 5 170 Kč – v procentní výměře 770 Kč, v základní pak 4 400 Kč (je stejná pro všechny).

Zatímco koncem roku 2017 byla průměrná výše invalidního důchodu z invalidity I. stupně 5998 Kč, o dva roky později to bylo již 6851 Kč. Koncem roku 2021 byla průměrná výše 7642 Kč a na jaře roku 2022 to bylo 8330 Kč.Odborníci se shodují, že mít finanční rezervu ve výši minimálně 3 až 6 měsíčních platů je dnes nezbytností.

Kam spořit na důchod : Na důchod je potřeba využívat dlouhodobé produkty, nikoliv krátkodobé jako je spořicí účet. Díky příspěvkům státu (až 2 760 Kč ročně) a často i zaměstnavatele se vyplatí část peněz vkládat do doplňkového penzijního spoření (tzv. DPS).