Antwort Jak vytvořit zástupce Word na ploše? Weitere Antworten – Jak udělat zástupce na plochu

Jak vytvořit zástupce Word na ploše?
Přidání zástupců na plochu

Stiskněte a podržte plochu (nebo na ni klikněte pravým tlačítkem) a vyberte Nový > Zástupce. Zadejte umístění položky nebo vyberte Procházet a vyhledejte položku v Průzkumníkovi souborů, vyberte umístění a vyberte OK.Ruční vytvoření zástupce

Pravým tlačítkem klikněte na soubor nebo složku, ke které chcete vytvořit zástupce. Klikněte na Přidat zástupce na Disk. Vyberte místo, kam chcete zástupce umístit. Klikněte na Přidat zástupce.Klikněte na tlačítko Start , přejděte na položku programya poté klikněte pravým tlačítkem myši na program, ke kterému chcete vytvořit zástupce. Pravým tlačítkem myši klikněte na možnost vytvořit zástupce. Zástupce se nyní nachází na konci seznamu programů.

Jak udělat z odkazu ikonu na plochu : Přidání odkazu na stránku na plochu systému Android

 1. Přejděte na stránku, kterou si chcete přidat na domovskou obrazovku.
 2. Klepněte na tlačítko nabídky vedle adresního řádku:
 3. Klepněte na Přidat na plochu.

Jak Pripnout Word na plochu

Stiskněte klávesu Windows a přejděte k aplikaci Office, pro kterou chcete vytvořit zástupce na ploše. Klikněte levým tlačítkem na název aplikace a přetáhněte aplikaci na plochu. Na ploše se objeví zástupce aplikace.

Jak vytvořit druhou plochu : Vytvoření více ploch: Na hlavním panelu vyberte Zobrazení úkolů > Nová plocha .

Přejděte na místo, kde chcete vytvořit novou složku, a klikněte na Nová složka. Zadejte název složky a stiskněte Enter. Pokud chcete dokument uložit do nové složky, otevřete dokument a klikněte na Soubor > Uložit jako,přejděte do nové složky a klikněte na Uložit.

Přidání ikon, jako je Tento počítač, Koš a další, na plochu:

 1. Vyberte Start, otevřete Nastavení a pak v části Přizpůsobení vyberte Motivy. .
 2. V části Motivy se posuňte dolů a vyberte Nastavení ikon na ploše.
 3. Vyberte ikony, které byste chtěli mít na ploše, a pak vyberte Použít a OK.

Jak vytvořit zástupce Tento počítač

Přidání ikon, jako je Tento počítač, Koš a další, na plochu:

 1. Vyberte tlačítko Start a potom vyberte Nastavení > Přizpůsobení > Motivy.
 2. V části Motivy> Související nastavení vyberte Nastavení ikon na ploše.
 3. Vyberte ikony, které byste chtěli mít na ploše, a pak vyberte Použít a OK.

Stačí přidržet prst na souboru a v menu vybrat dát zástupce na plochu. Takto si můžete dát na stránku své oblíbené třeba filmy a ne je dlouze hledat v zařízení.V Průzkumníku Windows přejděte na dokument nebo soubor, pro který chcete vytvořit zástupce na ploše. Klikněte pravým tlačítkem na název dokumentu a potom klikněte na Vytvořit zástupce. V Windows 8 byste klikli na Odeslat > ploše (vytvořit zástupce).

Stisknutím kláves Win + I otevřete Nastavení (Settings), vyberte Systém (System) a klikněte na možnost Multitasking. Zapněte přepínač Přichytávání oken (Snap windows), klikněte na šipku rozbalovací nabídky a vyberte šest možností v části Přichytávání oken (Snap windows), tím zapněte funkci rozdělení obrazovky.

Jak nastavit druhou obrazovku : Pokud potřebujete další pomoc, tady je to, co dělat:

 1. Vyberte Spustit> Nastavení> Zobrazení> systému.
 2. V části Více zobrazení vyberte ze seznamu možnost, která určí, jak se bude plocha zobrazovat na obrazovkách.
 3. Až vyberete, co vidíte na displejích, vyberte Zachovat změny.

Jak zamknout složku na ploše : Klikněte pravým tlačítkem na soubor nebo složku (nebo je stiskněte a podržte) a vyberte Vlastnosti. Vyberte tlačítko Upřesnit a zaškrtněte políčko Šifrovat obsah a zabezpečit tak data.

Jak se dělá složka na počítači

Vytvořte složku, jako byste vytvářeli normální složku, na libovolném místě v počítači. Klepněte pravým tlačítkem myši na složku a klepněte na [Sdílení a zabezpečení]. Na kartě [Sdílení] zvolte [Sdílet tuto složku]. Klepněte na položku [Povolení].

Klikněte na plochu pravým tlačítkem (nebo ji stiskněte a podržte), nastavte ukazatel na Zobrazit a pak vyberte Velké ikony, Střední ikony nebo Malé ikony. Tip: Ke změně velikosti ikon na ploše můžete použít taky kolečko myši.TIP: Windows si ukládají rozložení ikon na ploše, samozřejmě že ano. Dělají to ale většinou jenom při odhlášení, což může také znamenat, že o rozložení vás může připravit pád systému. Je dobré vědět, že by mělo stačit minimalizovat okna (nebo alespoň aktivovat ploch) a stisknout F5 – tím dojde k uložení.

Co je zástupce v počítači : Zástupce souboru (anglicky file shortcut) je v informatice typ souboru používaný v systému Microsoft Windows. Umožňuje odkazovat na data, která jsou uložena v jiném adresáři, než samotný zástupce souboru.