Antwort Jak určit výši nájemného? Weitere Antworten – Jak si vypočítat výši nájmu

Jak určit výši nájemného?
Výše nájemného se skládá z platby čistého nájmu a platby za služby spojené s užíváním nájemního bytu. Služby se většinou uvádějí zvlášť. Ale pozor, fond oprav a správa domu se započítává do nájmu, nikoliv do služeb. V tomto případě by vás mohl nájemník nepříjemně překvapit a při vyúčtování se dožadovat vrácení.Výši nájemného můžete zjistit několika způsoby:

 1. Inzertní weby – Základní způsob je projít si inzertní weby a zjistit, za kolik se pronajímají podobné byty v dané lokalitě.
 2. Odhadní kalkulačky – Realitní kanceláře nebo specializované firmy či weby často nabízí online kalkulačky odhadu ceny pronájmu zdarma.

SE ZVÝŠENÍM NÁJEMNÉHO SE MŮŽETE OBRÁTIT NA SOUD

Řídit se přitom musí pravidly občanského zákoníku a nájemci musí tento fakt oznámit písemně. Ke zvýšení může přikročit nejdříve po roce od posledního zvýšení. Nájemce musí písemný návrh na zvýšení ceny odsouhlasit, nebo svůj nesouhlas sdělit do dvou měsíců.

Co když nesouhlasím se zvýšením nájmu : Jestli se vám zvýšení nájemného nelíbí a nesouhlasíte, pronajímatel má právo domáhat se zvýšení u soudu. Je potřeba mít na paměti, že pronajímatel již není navrhovanou částkou limitován a soud se může zastavit až na částce srovnatelné s obvyklým nájemným (kdy opět vychází z nařízení vlády).

Jak vypočítat výši nájmu

Pokud jde o odhad nájemného, můžete použít jeden z následujících bodů: Roční nájem lze získat vydělením kupní ceny bytu osmnácti (hrubý roční výnos 5,5 %). Každé dva a půl milionů korun z kupní ceny, vám vynesou deset tisíc korun hrubého nájmu měsíčně.

Jak zjistit výši obvyklého nájemného : Obvyklou cenu nájemného zjistíte pouze analýzou trhu. Taková analýza je možná u věcí, v našem případě bytů, se kterými se běžně obchoduje. Obvyklé nájemné je tedy možné zjistit pouze tam, kde se běžné nájemné nově sjednává nebo mění za obvyklých obchodních podmínek.

Zcela bezplatně si na stránkách nahlizenidokn.cuzk.cz vyhledáte pozemek nebo dům, případně jenom katastrální území a dáte si zobrazit mapu (návod). Nemovitosti mají v katastru zapsán cenový údaj, tedy poslední cenu, za kterou nemovitost změnila majitele.

Jaká kritéria jsou pro stanovení výše nájemného důležitá

 1. Lokalita, kde se byt k pronájmu nachází.
 2. Velikost a stav bytu.
 3. Vybavení bytu také ovlivňuje celkovou výši nájemného.
 4. Cena služeb zahrnutých v nájemném.

Jak může pronajímatel zvýšit nájem

Pronajímatel skutečně není úplně bez právního zastání. Může v písemné formě navrhnout nájemci zvýšení nájemného až do výše srovnatelné s obvyklým nájemným v daném místě. Má to ovšem podmínku, že navržené zvýšení spolu s tím, k němuž již došlo v posledních třech letech, nebude vyšší než 20 procent.Zvýšení nájemného o inflaci můžete zahrnout přímo do nájemní smlouvy. Inflační doložka – jak se tomuto ustanovení říká – má však svá pravidla. Zejména musí stanovit, o jakou inflaci bude nájemné zvyšováno. Třeba odkazem na jeden z indexů spotřebitelských cen, které vyhlašuje Český statistický úřad.Co můžu dělat, nemám peníze na bydlení nebo na kauci Pokud nemáte nikoho, kdo by vám v takové situaci pomohl, požádejte o pomoc stát. Pro zaplacení nájmu nebo poplatku za ubytování slouží příspěvek a doplatek na bydlení, o které zažádejte na Úřadu práce ČR.

Žalobu je nutné podat u okresního soudu v místě, kde se nachází byt. Musí v ní být označeni pronajímatel i nájemce. V žalobě musíte kromě jiného vylíčit, z jakého důvodu jste obdrželi výpověď a proč ji považujete za neoprávněnou.

Jak nastavit cenu pronájmu : Cena nájmu se může měnit i v průběhu roku, a to podle aktuální poptávky. Základní ekonomické pravidlo říká, že čím vyšší je poptávka, tím více stoupá nabídka, a u bytů je to stejně tak. Největší zájem o byty ve studentských městech je na konci srpna, kdy se zde nastěhuje tisíce studentů.

Co vše zahrnout do výše nájemného : DO NÁJEMNÉHO ZAPOČÍTEJTE SLUŽBY

 • dodávky vody a tepla.
 • odvod odpadních vod,
 • odvoz komunálního odpadu,
 • osvětlení a úklid společných prostor,
 • poplatek za rozhlas a televizi,
 • provoz výtahu a podobně.

Jak stanovit výši nájemného

Jaká kritéria jsou pro stanovení výše nájemného důležitá

 1. Lokalita, kde se byt k pronájmu nachází.
 2. Velikost a stav bytu.
 3. Vybavení bytu také ovlivňuje celkovou výši nájemného.
 4. Cena služeb zahrnutých v nájemném.


Ceny nemovitostí 2020

Reality jsou vnímány jako bezpečná investice a nákup nemovitosti tak pro spoustu lidí znamenal ochranu proti očekávané ekonomické krizi. Průměrná cena bytu za m2 překonala 50 000 Kč. Poptávku po nemovitostech hnaly nahoru i nízké úrokové sazby u hypoték, podle Hypoindexu činily v průměru 2,2 %.Pojďte se s nejznámějšími způsoby, jak zjistit cenu nemovitosti, seznámit v následujících odstavcích.

 1. Zorientujte se na inzertních serverech s realitami.
 2. Nechte si vypracovat znalecký posudek.
 3. Zjistěte cenu nemovitosti pomocí tržní mapy.
 4. Obraťte se na realitního makléře.
 5. Zjistěte s námi cenu nemovitosti on-line.

Co vše plati nájemce : služby spojené s užívání bytu (co hradí nájemce)

 • Vytápění
 • Vodné a stočné
 • Dodávka pitné vody.
 • Dodávka teplé a studené vody.
 • Odvádění odpadních vod kanalizacemi.
 • Užívání výtahu.
 • Vybavení bytu společnou televizní a rozhlasovou anténou.
 • Odvoz komunálního odpadu.