Antwort Jak ukládat datové zprávy? Weitere Antworten – Jak ukládat zprávy z datové schránky

Jak ukládat datové zprávy?
Uložení celé datové zprávy na disk

 1. Ve spodní části okna DETAIL ZPRÁVY klepněte na tlačítko STÁHNOUT ZPRÁVU (ZFO).
 2. Datová zpráva se uloží ve formě binárního souboru s příponou ZFO do složky, kterou užíváte jako úložiště stažených souborů.

Ve složce Historie můžete procházet obálky a doručenky zpráv, které již byly z datové schránky nebo datového trezoru smazány. Okno pro práci s historií datových zpráv otevřete pod záložkou Datová schránka klepnutím na odkaz Historie.Každý nový uživatel datové schránky má možnost si vyzkoušet Datový trezor o kapacitě 20 zpráv bez jakýchkoliv závazků. Datové zprávy zůstávají standardně uloženy v datové schránce 90 dnů, k tomu uživatel automaticky při založení datové schránky dostane Datový trezor na zkoušku na další 3 měsíce zdarma.

Jak stáhnout soubor z datové schránky : Z archivu ve formátu ZIP lze pak jednotlivé soubory kdykoliv snadno extrahovat. Požadavek na stažení přílohy jako celku vznesete klepnutím na tlačítko Další možnosti v pravém dolním rohu okna s detailem datové zprávy a dále pak spuštěním příkazu Stáhnout všechny přílohy v zip archivu.

Jak archivovat datovou schránku

Stačí ale v Portálu občana navštívit Nastavení – Datové schránky a povolit Automaticky archivovat datové zprávy. Uložené zprávy pak najdete uvnitř této služby. 📥 Potřebujete si uchovat staré zprávy z datové schránky Nově to jde pohodlněji!

Jak konvertovat zprávu z datové schránky : Konverze celé datové zprávy

 1. Klepněte myší na odkaz DALŠÍ MOŽNOSTI a poté ZKONVERTOVAT ZPRÁVU.
 2. V následně otevřeném okně klepněte v pravém dolním rohu na tlačítko Odeslat ke konverzi.
 3. Po odeslání ke konverzi se okno doplní o informace potřebné pro převzetí konvertovaného výstupu.

Datová zpráva bude v datové schránce uchována i nadále a 90 denní lhůta pro její vymazání počne běžet až okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba s oprávněním tuto zprávu číst.

Pokud posíláte placenou datovou zprávu, je nad tlačítkem ODESLAT ZPRÁVU uveden údaj o poplatku, který musíte uhradit. V současnosti je cena jedné placené zprávy sjednocena na 10 Kč bez ohledu na způsob placení. Po odeslání datové zprávy se zobrazí okénko s informací o úspěšném odeslání.

Jak se dozvím že mi přišla zpráva do datové schránky

Informace v seznamu přijatých datových zpráv

Pokud je v pravém sloupci v seznamu přijatých datových zpráv slovo Dodáno, pak se zde udává, kdy Vám byla datová zpráva dodána do schránky (ale ještě ne doručena přihlášením nebo fikcí). Ve sloupci je uvedeno datum, kdy byla zpráva fyzicky vložena do schránky.Přečtenou i dosud nepřečtenou datovou zprávu otevřete a zobrazíte klepnutím na její položku v seznamu. Obálka datové zprávy se načte do okna DETAIL ZPRÁVY. Vlastní obsah zprávy je interpretován v kolonkách okna v podobě, jak ji sestavil odesílatel.Nápověda

 1. Klepněte myší na odkaz DALŠÍ MOŽNOSTI a poté ZKONVERTOVAT ZPRÁVU.
 2. V následně otevřeném okně klepněte v pravém dolním rohu na tlačítko Odeslat ke konverzi.
 3. Po odeslání ke konverzi se okno doplní o informace potřebné pro převzetí konvertovaného výstupu.
 4. Klepnutím na odkaz Vytisknout si obsah okna (tj.


Stažení souboru

 1. Na počítači otevřete Chrome.
 2. Přejděte na web, ze kterého chcete soubor stáhnout.
 3. Uložte soubor:
 4. Pokud k tomu budete vyzváni, vyberte cílové umístění a klikněte na Uložit.
 5. Po zahájení stahování se vpravo nahoře vedle adresního řádku zobrazí ikona Probíhá stahování .

Jak stáhnout doručenku z datové schránky : Zobrazit podací razítko – v detailu zprávy zobrazit sekci s informacemi o podacím razítku, které do datové zprávy vkládá systém při jejím podání. Zkonvertovat doručenku – doručenku v PDF podobě lze odeslat do úschovny Czech POINT, kde si pak můžete do 30 dnů vyzvednout zkonvertovanou doručenku v listinné podobě.

Jak udělat konverzi z datové schránky : Konverze celé datové zprávy

 1. Klepněte myší na odkaz DALŠÍ MOŽNOSTI a poté ZKONVERTOVAT ZPRÁVU.
 2. V následně otevřeném okně klepněte v pravém dolním rohu na tlačítko Odeslat ke konverzi.
 3. Po odeslání ke konverzi se okno doplní o informace potřebné pro převzetí konvertovaného výstupu.

Jak udělat konverzi dokumentu

Na kontaktních místech veřejné správy je možné konvertovat dokumenty v listinné podobě až do rozsahu 150 stran. Provedení konverze dokumentu většího rozsahu není možné z časových důvodů provádět na kontaktních místech, ale je možné využít specializované pracoviště České pošty, které je pro tyto potřeby vybaveno.

Při konverzi dokumentu v datové zprávě nebo datovém souboru do listinné podoby může být dokument v datové zprávě nebo datovém souboru uložen do úschovny prostřednictvím tohoto portálu, nebo odesláním z datové schránky. Následně může být na kontaktním místě Czech POINT převeden do listinné podoby.V rámci podpory elektronické komunikace si mezi sebou mohou nově zdarma posílat faktury, upomínky, smlouvy, objednávky, potvrzení nebo certifikáty. Poštovní datové zprávy však nesmí být využívány pro odesílání nevyžádaných obchodních sdělení.

Jak zjistím že mi přišla zpráva do datové schránky : Informace v seznamu přijatých datových zpráv

Pokud je v pravém sloupci v seznamu přijatých datových zpráv slovo Dodáno, pak se zde udává, kdy Vám byla datová zpráva dodána do schránky (ale ještě ne doručena přihlášením nebo fikcí). Ve sloupci je uvedeno datum, kdy byla zpráva fyzicky vložena do schránky.