Antwort Jak uchovat zprávy z datové schránky? Weitere Antworten – Jak otevřít soubor v datové schránce

Jak uchovat zprávy z datové schránky?
Pro otevření souboru nabízí operační systém aplikaci příslušející k souboru podle přípony jeho názvu podle registrační databáze Windows (v případě PDF například Adobe Reader, v případě DOCX je to Microsoft Word apod.). Z aplikací, ve kterých jsou sobory otevřené, můžete obsah souboru obvykle snadno vytisknout.Všechny datové zprávy budou ve vaší datové schránce automaticky uchovávány po dobu 90 dnů a pak budou smazány.Pokud chcete nastavit upozorňování na dodané datové zprávy elektronickou poštou, klepněte pod záložkou Nastavení na položku Notifikace a dále pak na příkaz Notifikace e-mailem.

Jak poznám že byla datová zpráva doručena : Informace v seznamu přijatých datových zpráv

Pokud je v pravém sloupci v seznamu přijatých datových zpráv slovo Dodáno, pak se zde udává, kdy Vám byla datová zpráva dodána do schránky (ale ještě ne doručena přihlášením nebo fikcí). Ve sloupci je uvedeno datum, kdy byla zpráva fyzicky vložena do schránky.

Jak otevřít datovou zprávu

ID datové zprávy je jednoznačné označení datové zprávy. Datovou zprávu otevřete tak, že kliknete na obálku se stavem, datem doručení zprávy, věc zprávy nebo odesílatele zprávy. Poté dojde k otevírání datové zprávy.

Jak číst zprávy z datové schránky : Přečtenou i dosud nepřečtenou datovou zprávu otevřete a zobrazíte klepnutím na její položku v seznamu. Obálka datové zprávy se načte do okna DETAIL ZPRÁVY. Vlastní obsah zprávy je interpretován v kolonkách okna v podobě, jak ji sestavil odesílatel.

Ve složce Historie můžete procházet obálky a doručenky zpráv, které již byly z datové schránky nebo datového trezoru smazány. Okno pro práci s historií datových zpráv otevřete pod záložkou Datová schránka klepnutím na odkaz Historie.

V nastavení Portálu občana si můžete novinku aktivovat

Novinku je nutné si ale ručně aktivovat – není zapnuta pro všechny automaticky. Stačí ale v Portálu občana navštívit Nastavení – Datové schránky a povolit Automaticky archivovat datové zprávy. Uložené zprávy pak najdete uvnitř této služby.

Jak nastavit výchozí zprávy

Pokud chcete Google zprávy nastavit jako výchozí aplikaci na posílání zpráv, vyberte jednu z možností:

 1. Otevřete Google zprávy . Přečtěte si, kde své aplikace najdete.
 2. Až se zobrazí výzva, abyste změnili výchozí aplikaci na posílání zpráv, postupujte podle pokynů na obrazovce.

Přečtenou i dosud nepřečtenou datovou zprávu otevřete a zobrazíte klepnutím na její položku v seznamu. Obálka datové zprávy se načte do okna DETAIL ZPRÁVY. Vlastní obsah zprávy je interpretován v kolonkách okna v podobě, jak ji sestavil odesílatel.Po vyčerpání 290 SMS obdržíte bezplatnou, informační SMS zprávu s upozorněním na blížící se vypršení objednané služby. Stačí poslat SMS s textem ANO SCHRANKY na telefonní číslo 90211 a služba bude aktivována pro dalších 300 SMS.

Musíte jít do aplikace SMS a MMS, kde si otevřete konverzaci s daným kontaktem.

 • Otevřete příslušnou konverzaci.
 • Podržte na požadované zprávě prst. Z menu zvolte Zobrazit potvrzení
 • Dozvíte se, zda zpráva byla přijata či nikoli.

Jak konvertovat zprávu z datové schránky : Konverze celé datové zprávy

 1. Klepněte myší na odkaz DALŠÍ MOŽNOSTI a poté ZKONVERTOVAT ZPRÁVU.
 2. V následně otevřeném okně klepněte v pravém dolním rohu na tlačítko Odeslat ke konverzi.
 3. Po odeslání ke konverzi se okno doplní o informace potřebné pro převzetí konvertovaného výstupu.

Jak ziskat smazanou zprávu z datové schránky : Zobrazit podací razítko – v detailu zprávy zobrazit sekci s informacemi o podacím razítku, které do zprávy vkládá systém při podání. Zkonvertovat doručenku – doručenku v PDF podobě lze odeslat do úschovny Czech POINT, kde si pak můžete do 30 dnů vyzvednout zkonvertovanou doručenku v listinné podobě.

Jak nastavit výchozí aplikací SMS

Postup nastavení výchozí SMS aplikace je vskutku jednoduchý, stačí následovat tyto 3 body:

 1. V nastavení otevřete „Bezdrátová připojení a nastavení sítě“ (Wireless & network)
 2. Pokračujte do „Další“ (More)
 3. Klikněte na „Výchozí SMS aplikace“ (Default SMS app) a vyberte si.


Pokud Chrome nastavíte jako výchozí prohlížeč, odkazy, na které kliknete, se budou automaticky otevírat v Chromu, kdykoli to bude možné. V některých zemích můžete být vyzváni k výběru výchozího prohlížeče. Výchozí prohlížeč můžete kdykoli změnit.Klepnutím na šipku vpravo v poli Podle data dodání otevřete nabídku s položkami Podle data dodání, ID odesílatele a Podle ID zprávy. Zde výběr upřesníte podle datového rozsahu nebo díky znalosti ID odesílatele či ID datové zprávy. Vyhledání položek datových zpráv zahájíte stiskem tlačítka Vyhledat.

Kde najdu zprávy v datové schránce : Klepnutím na šipku vpravo v poli Podle data dodání otevřete nabídku s položkami Podle data dodání, ID odesílatele a Podle ID zprávy. Zde výběr upřesníte podle datového rozsahu nebo díky znalosti ID odesílatele či ID datové zprávy. Vyhledání položek datových zpráv zahájíte stiskem tlačítka Vyhledat.