Antwort Jak si přejmenovat Gmail? Weitere Antworten – Jak si změnit jméno v Gmailu

Jak si přejmenovat Gmail?
Důležité: V aplikaci Gmail si jméno změnit nemůžete.

 1. Otevřete Gmail na počítači.
 2. Vpravo nahoře klikněte na ozubené kolečko.
 3. Klikněte na kartu Účty a import nebo Účty.
 4. V sekci Odesílat poštu jako klikněte na Upravit údaje.
 5. Zadejte jméno, které se má zobrazovat v odeslaných zprávách.
 6. Dole klikněte na Uložit změny.

Práce se zprávami

 1. Do pole "Komu“ zadejte e-mailovou adresu příjemce.
 2. Do pole "Předmět:" zadejte krátký popis předmětu zprávy.
 3. Do pole pro text zprávy napište text.
 4. Připravenou a napsanou zprávu poté odešlete kliknutím na tlačítko "Odeslat e-mail".

Poznámka: Máte-li více účtů Google, smazáním jednoho neodstraníte ostatní.

 1. V účtu Google přejděte do sekce Data a ochrana soukromí.
 2. Přejděte na Možnosti dat a ochrany soukromí.
 3. Vyberte Další možnosti. Smazat účet Google.
 4. Podle pokynů účet smažte.

Jak změnit adresu na Gmail v mobilu : Jak přejít na stránku nastavení

 1. Spusťte na telefonu nebo tabletu Android aplikaci Gmail .
 2. Vlevo nahoře klepněte na nabídku .
 3. Klepněte na Obecná nastavení nebo na účet, který chcete změnit.

Jak změnit jméno uživatele

Pokud chcete aktualizovat své jméno, budete muset otevřít Ovládací panely.

 1. Vyberte Start , zadejte Ovládací panely pak vyberte Otevřít.
 2. Vybrat uživatelské účty.
 3. Vyberte Změnit název účtu.

Kde si změnit jméno : O povolení změny jména nebo příjmení je třeba žádat u matričního úřadu příslušného podle místa trvalého pobytu na území ČR, popř.

Jaké vybrat uživatelské jméno

 1. délka v rozmezí 3 až 30 znaků
 2. nesmí začínat ani končit mezerou.
 3. nesmí obsahovat slova: Fler, admin a další zakázaná slova.
 4. název nesmí připomínat webovou nebo doménovou adresu.
 5. musí obsahovat alespoň dva různé znaky.
 6. musí obsahovat alespoň jedno písmeno abecedy.


souhlas fyzické osoby starší 15 let, jde-li o změnu jejího jména nebo příjmení

Jak změnit adresu Google

Změna domovské nebo fakturační adresy

 1. Přihlaste se do Nastavení.
 2. V části Jméno a adresa klikněte na Upravit .
 3. Zadejte novou adresu.
 4. Klikněte na Uložit.

Smazání nainstalovaných aplikací

Vpravo nahoře klepněte na ikonu profilu. Spravovat. Vyberte název aplikace, kterou chcete smazat. Klepněte na Odinstalovat.Možná se budete muset přihlásit k účtu Google.

 1. Vlevo nahoře vyberte Osobní údaje. Vyberte Jméno Upravit .
 2. Postupujte podle pokynů na obrazovce.


Krok 1: Zkontrolujte, zda je možné adresu změnit

 1. V počítači přejděte do účtu Google.
 2. Na navigačním panelu vlevo klikněte na Osobní údaje.
 3. V sekci Kontaktní údaje klikněte na E-mail.
 4. Zvolte E-mail účtu Google. Pokud toto nastavení nelze otevřít, váš e-mail nebo uživatelské jméno pravděpodobně nelze změnit.

Kdy si můžu změnit jméno : souhlas fyzické osoby starší 15 let, jde-li o změnu jejího jména nebo příjmení

Jak si lze zmenit příjmení : O povolení změny jména nebo příjmení je třeba žádat u matričního úřadu příslušného podle místa trvalého pobytu na území ČR, popř. místa posledního trvalého pobytu v ČR nebo u Úřadu městské části Praha 1, pokud žadatel nikdy trvalý pobyt ne území České republiky neměl.

Kdy si můžu zmenit příjmení

změna příjmení se povolí tehdy, jde-li o příjmení hanlivé, nebo směšné, nebo je-li pro to vážný důvod, změna příjmení se nepovolí, jestliže by změna byla v rozporu s potřebami a zájmy nezletilého dítěte.

Zapamatovatelnost: Zaměřte se na chytlavé a snadno zapamatovatelné uživatelské jméno. Vyhněte se složitému pravopisu nebo nadměrnému počtu čísel, protože mohou ostatním ztížit nalezení a zapamatování vašeho účtu. Unikátnost: Odlište se od davu výběrem uživatelského jména, které dosud nebylo příliš používáno.Fler zajišťuje trvalé automatické přesměrovávání z původního profilu na nový. Každý uživatel má právo podat žádost o změnu uživatelského jména maximálně 2x. Změna uživatelského jména je placenou službou (aktuální cena služby je uvedena ve formuláři žádosti).

Kolik se platí za přejmenování : Jaké jsou poplatky

Za povolení změny příjmení hanlivého, výstředního, směšného, cizojazyčného nebo na dřívější příjmení činí správní poplatek 100,-Kč, za změnu jména nebo příjmení v ostatních případech zaplatí žadatel poplatek 1000,-Kč. (položka 11, písmeno a),b) zákona 634/2004 Sb., o poplatcích).