Antwort Jak se Sklonuje Josef? Weitere Antworten – Jak se jinak řekne Josef

Jak se Sklonuje Josef?
Domácími podobami jména jsou především Pepa, Pepík, Pepíček, také Pepan, Pepin, Pepino, Pepča, dále Jožka, Jožan, Jožánek, Jožínek, Joska, Jozífek aj. Jméno se v různých mutacích užívá po celém světě. Anglickou a francouzskou variací jména je Joseph, zkráceně anglicky pak také Joe.Josef nebo Jozef (hebrejsky יוֹסֵף‎) je mužské jméno, jež má tento význam: „Ať (Hospodin) přidá“. Nejstarší biblická zmínka o Josefovi se týká Josefa, syna patriarchy Jákoba a jeho ženy Ráchel, jenž se stal praotcem dvou izraelských kmenů, konkrétně kmene Manases a kmene Efraim.Máme doma 4 letého synka Josefa. Nejčastěji mu říkáme Pepíčku, Pepíno, Pupíčku a Pepí. Slovensko je to Ďoďo.

Jak se Sklonuje jméno : skloňování

pád \ číslo jednotné množné
akuzativ jméno jména
vokativ jméno jména
lokál jménu / jméně jménech
instrumentál jménem jmény

Proč se říká Josefovi Pepa

Jméno Josef, jakožto jedno z nejdůležitějších biblických jmen se zejména s rozmachem křesťanství rozšířilo do bezpočtu zemí a sáhli po něm leckteří rodiče. Na území Itálie se uchytilo jako Giuseppe a začalo se krátit na familiární Beppe. Tato forma se pak dostala až k nám do České republiky a vžila se jako Pepa.

Jak je anglicky Josef : Josef {vlastní jméno}

Joseph {vl. jm.}

Jméno Josef má 211317 lidí, je na 6. místě a věkový průměr je 58 let.

Jiří {vl. jm.} George and Martine move to country B because Martine has found an interesting job there.

Jak se skloňuje jméno Zeus

Skloňování mužského křestního jména či příjmení

Pád Otázka Tvar
1. pád Kdo, co Zeus
2. pád Koho, čeho Zeuse
3. pád Komu, čemu Zeusi / Zeusovi
4. pád Koho, co Zeuse

Výjimku ve skloňování jmen zakončených na ‑o tvoří jména, u kterých se v nepřímých pádech rozšiřuje základ slova o kmenové ‑on‑ a k němu se přidávají koncovky vzoru „pán“ (Trimalchio, Nero, Scipio, Cicero, Naso –⁠⁠⁠ 2. p. Trimalchiona, Nerona, Scipiona, Cicerona, Nasona –⁠⁠⁠ 5.ALEXANDR(A) = SAŠA

U zdrobnělin ženských jmen se v ruštině většinou na konec přidává -ša. Ze jména Aleksandra tedy vznikla Aleksaša a potom zůstala jen Saša. Určitě znáte další ruská jména, která končí na -ša (Nataša, Marfuša, Máša, Kaťuša atp.).

Pochází z hebrejského יוֹחָנָן, Jo-chanan (יו חנן), což znamená „Hospodin je milostivý“. V češtině se často setkáváme s jeho domácí podobou Honza, která je odvozená z německé zdrobněliny Hans (od Johannes) a vzácně je uznávána i v matričních zápisech.

Co je to Josef : Josef je prastarým biblickým jménem, jehož původ je spojený s hebrejštinou. Pochází z hebrejského jména Jóséph, které dle židovské tradice nosil jeden z patriarchů izraelského národa, syn Jákoba. Jméno se z hebrejštiny překládá jako „Bůh ti dá (dítě)“, „Bůh ti dá následovatele“, „Bůh ti přidá“.

Jak se anglicky řekne Jakub : James (také Jacob; česky Jakub) je v anglicky mluvících zemích běžné křestní jméno, zkracované jako Jim nebo Jimmy.

Jak říkat jméno Vojtěch

Jméno se domácky nejčastěji užívá jako Vojta, také jako Vojtek, Vojtík, Vojtíšek, Vojtínek, Vojan, Těša, Těšík apod.

Harry {vlastní jméno}

Jindra {vl. jm.}James

Hlavní překlady
Angličtina Čeština
James n (Biblical character: disciple) (svatý) Jakub m
James was one of the twelve apostles.
James n (Biblical text) (List Jakubův, součást bible) Jakub m

Jak se skloňuje Paris : 5. U jmen řeckých a latinských se při skloňování odsouvá zakončení 1. p. -os, -es, -us, -as a koncovky jsou podle vzoru pán (Sofokles – Sofokla), kmen se rozšiřuje o -n-, -d-, -t- (Paris – Parida i Parise).