Antwort Jak se píšou pády? Weitere Antworten – Jaké jsou Pádové otázky

Jak se píšou pády?
PRAVIDLA – Pádové otázky

 • pád (nominativ) KDO CO káva, květina, lesy, babička.
 • pád (genitiv) bez KOHO ČEHO (bez) sněhu, internetu, přítele.
 • pád (dativ) KOMU ČEMU
 • pád (akuzativ) KOHO CO
 • pád (vokativ) OSLOVUJEME, VOLÁME. Mirku, Alíku.
 • pád (lokál) o KOM, o ČEM (o) psovi, dírách, mužích.
 • pád (instrumentál)

Při učení správného pořadí pádových otázek si můžeme pomoci skandováním. Skandujeme vždy název pádu a pádovou otázku (například 1– pád – kdo, co; 2. pád – koho, čeho). Učitel nebo rodič vždy předříkává správnou podobu, aby si děti zapamatovaly pádové otázky ve správném pořadí.Když chceme určit u jména pád, musíme najít správnou pádovou otázku, pomocí které se na určované slovo zeptáme. Jak na to Uvědom si pozici daného slova ve větě, jaká slova rozvíjí a vedle jakých slov se nachází. Zeptej se na něj pomocí slov, které rozvíjí.

Jak jdou za sebou pády : Pády u podstatných jmen

 • pád, nominativ: Kdo Co
 • pád, genitiv: Bez koho Bez čeho
 • pád, dativ: Komu Čemu
 • pád, akuzativ: (Vidím) Koho Co
 • pád, vokativ: Oslovení, volání
 • pád, lokál: O kom O čem
 • pád, instrumentál: S kým S čím

V jaké třídě se učí pády

Naučme se společně s žáky 3. ročníku skloňování podstatných jmen podle pádových otázek. Vyzkoušíme si skloňování slova žába v jednotném i množném čísle. Při určování pádů si také zahrajeme hru s plácačkou na mouchy.

Kolik máme pádu : Skloňováním se v češtině vyjadřuje jednotné (singulár) a množné (plurál) číslo a sedm pádů – nominativ, genitiv, dativ, akuzativ, vokativ, lokál a instrumentál.

V češtině rozlišujeme 7 pádů:

 • pád. nominativ. Kdo Co Pracuje jako dělník.
 • pád. genitiv. Koho Čeho Cesta vedla z města.
 • pád. dativ. Komu Čemu Navzdory počasí přišel včas.
 • pád. akuzativ. Koho Co Viděl lupiče krást.
 • pád. vokativ. Oslovujeme, voláme. Honzo, pojď sem! Pane Vomáčko, děkuji.
 • pád. lokál. O kom O čem
 • pád.


Gramatika v komunikační situaci aneb Výuka pádů prakticky. Nemá smysl, abychom studentům vysvětlili, že akuzativ je čtvrtý pád, ptáme se na něj otázkou koho, co, a napsali na tabuli přehled koncovek.

Co se učí v 5 třídě čeština

V páté třídě se seznamuji se stavbou slova. Vím, co je to předpona, kořen, přípona a koncovka. Také vím, jak se slova tvoří. Učím se pravopis skupin bě, pě, vě a mě / mně.Určování pádů

To je důležité především u rozlišování 1. a 4. pádu, které mají část pádové otázky stejnou (co). Uvařili jsme si čaj. Koho, co jsme uvařili → 4. pád.umime.to/BWA

1. pád nominativ Kdo Co
2. pád genitiv Koho Čeho
3. pád dativ Komu Čemu
4. pád akuzativ Koho Co
5. pád vokativ Oslovujeme, voláme


Skloňováním se v češtině vyjadřuje jednotné (singulár) a množné (plurál) číslo a sedm pádů – nominativ, genitiv, dativ, akuzativ, vokativ, lokál a instrumentál. Obě tyto mluvnické kategorie jsou vyjadřovány vždy připojením jediné koncovky, např. koncovka -u ve tvaru ženu vyjadřuje akuzativ a jednotné číslo slova žena.

Co se učí v 6 třídě český jazyk : V šesté třídě se zdokonaluji v určování mluvnických kategorií u jmen i u sloves, učím se rozlišovat psaní zdvojených souhlásek. Ujasňuji si, kdy a kde se píše předpona s- a z-. Vím, jaké i / y napsat v koncovce přídavných jmen. Mimo to zvládám určit druhy zájmen a číslovek.

Co se učí v 8 třídě : Co se v tomto ročníku naučím

Poznávám nové mluvnické kategorie určované u sloves, a to slovesný vid, slovesnou třídu a slovesný vzor. Učím se číst graficky znázorněná souvětí a trénuji interpunkci. Zejména psaní čárky ve větě jednoduché.

Jak poznat 2 a 4 pád

Při určování pádu se ptáme celou pádovou otázkou. To je důležité především u rozlišování 1. a 4. pádu, které mají část pádové otázky stejnou (co). Uvařili jsme si čaj. Koho, co jsme uvařili

umime.to/BWA

1. pád nominativ Kdo Co
3. pád dativ Komu Čemu
4. pád akuzativ Koho Co
5. pád vokativ Oslovujeme, voláme
6. pád lokál O kom O čem

Vokativ (zkratka VOC, česky též volatel) je mluvnický pád, v češtině 5. v pořadí.

Co se dělá v 9 třídě : V deváté třídě se učím o vývoji českého jazyka a trénuji jazykové rozbory. Umím určit základní i rozvíjející větné členy, umím rozpoznat doplněk. Hravě zvládám určování druhů vedlejších vět, stejně tak si poradím s poměry mezi větami hlavními. Opakuji pravopis a zkouším přípravné testy na přijímačky na střední školu.