Antwort Jak rikat Áďa? Weitere Antworten – Jak se dá rikat Adrianě

Jak rikat Áďa?
Varianty jména jsou různorodé – může to být zdrobněle Adrianka nebo Adřička, zkráceně pak Adka, také Ria, Riana nebo Rianka. Dalšími podobami jména jsou i Adriána či Adriena. Jako Adriánu jméno zná slovenština nebo maďarština, němčina užívá podobu Adriane, angličtina a francouzština Adrianne.Nejužívanější domácí podobou jména je Honza, zdrobněle Honzík či Honzíček. Uplatňují se však i varianty Jenda, Jeník, Jeníček, Janek, také Jéňa, Jeňouš, Janík, Janeček aj.Výhody: má krásné zdrobněliny a jména pro oslovení „Adélka“, „Ady“ – Adélka je takové jemné princeznovské (jako třeba z pohádky Z čerty nejsou žerty) více se hodí ke jménu naší první dcery (jakože ladí k sobě), na druhou stranu si je pak můžou lidé plést.

Jak se říká Andree : Domácky se Andrea může nazývat jako Andri, Andra, Andrej, zdrobněle pak Andrejka či Andruška. Jméno Andrea znají i jiné jazyky, s oblibou se užívá například na Slovensku nebo v anglicky mluvících zemích, v Itálii se uplatňuje jako ženské i mužské jméno.

Kolik je Adriana v ČR

Jméno Adriana má 7460 lidí, je na 182. místě a věkový průměr je 19 let.

Kdy má narozeniny Adriana : Adriana slaví svátek dne 26.06. Jméno Adriana se nedílně pojí s Adrií a Adriatickým mořem. Adriatické, Jadranské moře leží mezi Itálií a Balkánským poloostrovem, je teplé, průzračné a přirozeně modré.

Sam, Samí, Saminko,… hodně zdrobělin vyplyne až časem.

Domácí podoby: Andělka, Andělína, Andělínka, Andy, Lina, Angie, Anďa.

Z jaké země pochází jméno Adéla

Ženské křestní jméno Adéla je původu starogermánského. Jedná se o počeštěnou a zkrácenou formu německého jména Adelheid. Významový výklad tohoto jména je vznešená bytost, člověk s vybranými způsoby a ušlechtilou postavou. Adéla se dá překládat jako "vznešená", "ušlechtilá" či "spanilá".Adéla slaví svátek dne 02.09. Oblíbené, přátelské i vznešené jméno Adéla je jménem pro krásnou bytost. Nabízí nespočet variací, ale jeho výklad je vždy jen jeden, vždy souvisí s ušlechtilostí a vnitřní krásou člověka.Variant jména v češtině je nespočet, jmenujme alespoň některé z nich: Aňa, Áňa, Andy, Andula, Andulka, Anča, Anička, Ančička, Anče, Ančí, Anina, Anynka, Nanynka apod. Nositelkou jména je například oblíbená česká herečka Aňa Geislerová nebo Anna Polívková, dcera Bolka Polívky.

Domácky se jméno užívá jako Štěpánek, Štěpka, Štěpík, Štěpek aj. Jméno má mnoho cizojazyčných podob. Jde například o jména Stephen a Steven užívaná v angličtině, také Stephan či Stefan užívaná v němčině, italské Stefano, francouzské Etienne, portugalské Estefano nebo španělské Esteban (Estevan).

Kolik je Adolfu : Například mezi lety 2006 až 2013 bylo pojmenováno pouze 13 dětí jako Adolf. Podobný vývoj se dá vysledovat i v České republice. Adolfů stále ubývá a dnes u nás má toto jméno kolem 2500 osob.

Jaké je nejméně používané jméno v Česku : K nejméně používaným dívčím jménům se řadí Antonie, Bohuslava, Edita, Oldřiška nebo také Vilma a Vladěna. Mezi nejméně používaná jména v ČR se dle statistik ministerstva řadí Uršula, Regina, Svatava, Naděžda, Milena, Blažej, Věnceslav či Kazimír a jejich popularita stále ubývá.

Z jaké země pochází jméno Adriana

Adriana
Svátek 26. června
Původ latinský
Jméno v Česku
Četnost v Česku 7 460


Adrián je mužské jméno latinského původu. Zastaralá podoba jména je Hadrián. Vykládá se jako muž od moře, z města Hadrie. Jeho variantou je Adrian.Odvozeniny a varianty

Domáckými variacemi jména jsou vedle Mirky také Míra, Mira, Mirča, Miruna, Mirunka, Miruška, Mirečka, Miruš, Miras, Miris, Miruše, Sláva, Slávka aj.

Kolik je v Cesku Samuelu :

Samuel
Původ hebrejský
Jméno v Česku
Četnost v Česku 8 158
Pořadí podle četnosti 173.