Antwort Jak připravit 1m HCl? Weitere Antworten – Co znamená 1M roztok

Jak připravit 1m HCl?
Pokud I litr roztoku obsahuje 1 mol rozpuštěné látky, c = 1 mol. dm-3, roztok označíme jako tzv. jednomolární roztok (1M). m – hmotnost látky; V – objem látky; M – molární hmotnost látky; Vm – molární objem látky.Systém počítá pouze veličiny vztažené k objemu (hmotnostní koncentrace, objemová koncentrace či molární koncentrace). Vzorce pro výpočet těchto veličin jsou vždy stejné: V = V1 + V2, c = (c1*V1 + c2*V2) / V. V je zde objem a c koncentrace roztoku, veličiny s indexem se vztahují k 1., resp. 2.Výpočty látkové (molární) koncentrace

c = n/V. Obvykle se látková koncentrace vyjadřuje v jednotkách mol/l (mol dm–3) a můžeme se setkat se starším značením 1 mol/l = 1 M. Vypočítejte látkovou koncentraci NaCl ve 200 ml roztoku, na jehož přípravu jsme použili 10 g NaCl (M = 58,44 g/mol).

Jak udělat 1% roztok : Příklad: Máme připravit 1 % (w/v) NaCl. Použijeme tedy 1 g NaCl, který rozpustíme v daném roztokku (případně ve vodě) a doplníme do výsledného objemu 100 ml. Výpočet molární koncentrace z procentuální koncentrace: Při tomto výpočtu je třeba znát údaj o molární hmotnosti dané látky (MW) a její hustotě.

Jak připravit 10% HCl

Na přípravu 500 ml 10 % HCl je potřeba: 124,6 ml 35 %-ního roztoku HCl a 366,1 ml vody.

Jak připravit 1m NaOH : pH upravujeme většinou pomocí 1 M NaOH nebo 1 M HCl. pH se upravuje v přibližně 80 % výsledného objemu. Takže pokud máme připravit 1 l roztoku, chemikálii nejprve rozpustíme v takovém množství vody, aby objem měl 0,8 l. Upravíme pH na požadovanou hodnotu a roztok doplníme na 1 l.

Příklad pro výpočet hmotnostního procenta

  1. Změřte hmotnost rozpuštěné látky v gramech.
  2. Zjistěte hmotnost roztoku v gramech.
  3. Vydělte hmotnost rozpuštěné látky hmotností roztoku a vynásobte 100 a získáte hmotnostní procenta.


Objemová a hmotnostní procenta – udávají počet dílů rozpuštěné látky ve 100 dílech roztoku (například 5% roztok chloridu sodného obsahuje 5 g NaCl a 95 g H2O)

Co znamená 2M roztok

2M znamená, že roztok je dvoumolární, tedy s koncentrací 2 mol/dm3. Je možné použít i násobných předpon, např. mM pak znamená milimolární (mmol/dm3), μM znamená mikromolární (μmol/dm3) atd. Tento způsob vyjadřování koncentrace se velmi často používá v analytické chemii.