Antwort Jak otevřít mojí datovou schránku? Weitere Antworten – Jak otevřít datovou schránku v mobilu

Jak otevřít mojí datovou schránku?
Na mobilním zařízení spusťte aplikaci Mobilní klíč eGovernmentu. Přihlašte se do aplikace pomocí otisku prstu nebo zadáním hesla. Objeví se obrazovka pro snímání kódů – namiřte fotoaparát na párovací kód zobrazený ve stránce. Po načtení kódu se aplikace zeptá na potvrzení připojení.Plné uživatelské nastavení k datové schránce je v současné době nadále dostupné v Klientském portále datových schránek na info.mojedatovaschranka.cz. Z toho důvodu nemusí být všechny funkcionality a nastavení datových schránek dostupné i v Portálu občana.Pro otevření souboru nabízí operační systém aplikaci příslušející k souboru podle přípony jeho názvu podle registrační databáze Windows (v případě PDF například Adobe Reader, v případě DOCX je to Microsoft Word apod.). Z aplikací, ve kterých jsou sobory otevřené, můžete obsah souboru obvykle snadno vytisknout.

Jak zjistit přihlašovací údaje k datové schránce : Vydání nových přístupových údajů je zdarma. Nové přístupové údaje si může uživatel nechat vydat přímo v prostředí klientského portálu datových schránek. Při přihlášení oprávněné osoby do schránky FO nebo PFO přes Identitu občana mohou být žadateli vydány okamžitě, a to tak, že jsou mu zobrazeny na obrazovku.

Co dělat když nemám přihlašovací údaje do datové schránky

Zkuste zavolat na infolinku 954 200 200. Operátoři mají hodně zkušeností s podobnými případy a mohou pomoci. Ale neočekávejte, že Vám řeknou zapomenuté heslo (to nevědí) nebo vystaví nové přístupové údaje (nemají jak).

Jak zpřístupnit datovou schránku : Datovou schránku je možné jejím držitelem znepřístupnit, nikoli zrušit. Znepřístupnění datové schránky je možné v případě datových schránek fyzických osob provést na žádost, tzn. např. na kontaktním místě Czech POINT nebo po přihlášení do datové schránky prostřednictvím Identity občana přímo v nastavení schránky.

Na adrese www.mojedatovaschranka.cz/sds stačí zadat IČO a dozvíte se, jestli danému subjektu byla po začátku roku 2023 automaticky zřízena datová schránka.

Otevření souboru ve formátu OpenDocument Text ve Wordu

 1. Klikněte na kartu Soubor.
 2. Klikněte na tlačítko Otevřít.
 3. Klikněte na Procházet.
 4. Pokud chcete zobrazit jenom soubory uložené ve formátu OpenDocument, klikněte na seznam typů souborů vedle pole Název souboru a potom klikněte na OpenDocument Text.

Jak otevřít .dat soubor

Uživatelé operačního systému Windows nebo Android s příslušnými právy si mohou nainstalovat aplikaci Winmail. dat Reader a soubor přílohy otevřít v něm.V případě, že neznáte své přihlašovací údaje, je třeba si na kontaktním místě Czech POINT zažádat o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových.Uživatelské jméno jste obdrželi spolu s údaji o zřízení datové schránky, heslo jste si již vytvořili sami při prvním přihlášení ke schránce prostřednictvím přiděleného hesla dočasného. PŘIHLÁŠENÍ MOBILNÍM KLÍČEM – přihlašování sejmutím QR kódu pomocí aplikace Mobilní klíč eGovernmentu z mobilního zařízení.

Problém může nastat tehdy, pokud používáte k přihlášení jinou externí aplikaci, která netestuje platnost Vašeho hesla a neupozorní Vás. Pak je řešením přihlášení na portál a změna hesla. Pro podobné externí přístupy je vhodnější povolit neomezenou platnost hesla v menu Nastavení > Možnosti přihlášení > Platnost hesla.

Jak se připojit k datové schránce : První přihlášení do datové schránky provedete prostřednictvím stránky www.mojedatovaschranka.cz. Přihlásíte se pomocí uživatelského jména a hesla, které jsou uvedeny v dopise. Po prvním přihlášení si změňte heslo a zadejte svoji e-mailovou adresu. Poté bude Vaše datová schránka připravená k použití.

Co je znepřístupnění datové schránky : Datová schránka může (a v některých zákonných případech dokonce musí) být znepřístupněna, tedy v takovém stavu, že do této schránky nelze dodávat datové zprávy, ani zprávy z této schránky odesílat.

Jak najít datovou schránku fyzické osoby

K vyhledání datové schránky fyzické či podnikající fyzické osoby pro potřeby odeslání datové zprávy primárně slouží Klientský portál datových schránek po přihlášení na www.mojedatovaschranka.cz, popř. externí aplikace třetích stran (např.

Rozbalení souborů

 1. V zařízení Android otevřete aplikaci Files od Googlu .
 2. Přejděte do složky, která obsahuje soubor ZIP k rozbalení.
 3. Vyberte soubor ZIP.
 4. Zobrazí se vyskakovací okno s obsahem daného souboru.
 5. Klepněte na Rozbalit.
 6. Zobrazí se náhled rozbalovaných souborů.
 7. Klepněte na Hotovo.

Uživatelé systému Windows

Klikněte pravým tlačítkem na soubor PDF, vyberte možnost Otevřít v aplikaci > Vybrat jinou aplikaci. V seznamu programů vyberte Adobe Acrobat Reader nebo Adobe Acrobat a poté vyberte možnost Vždy použít tuto aplikaci k otevírání souborů .

Proč nejde otevřít soubor : Pokud se vám soubor nedaří otevřít, může to mít několik důvodů: Vlastník souboru vám neposkytl oprávnění k jeho otevření. Jste přihlášeni k jinému účtu Google. Někdo odstranil vaše oprávnění pro přístup k souboru.