Antwort Jak najít zprávu v datové schránce? Weitere Antworten – Jak otevřít zprávu v datové schránce

Jak najít zprávu v datové schránce?
Okno s přijatými (dodanými i doručenými) datovými zprávami se otevírá po vstupu do portálu obvykle jako první. Později můžete kdykoliv do tohoto okna vstoupit tak, že klepnete na záložku Datová schránka a vlevo pak na odkaz Přijaté zprávy.Informace v seznamu přijatých datových zpráv

Pokud je v pravém sloupci v seznamu přijatých datových zpráv slovo Dodáno, pak se zde udává, kdy Vám byla datová zpráva dodána do schránky (ale ještě ne doručena přihlášením nebo fikcí). Ve sloupci je uvedeno datum, kdy byla zpráva fyzicky vložena do schránky.Zobrazení doručenky. Klepnutím na odkaz DETAIL se zobrazí v detailu příslušné datové zprávy nová sekce obsahující informace o doručování. V sekci UDÁLOSTI ZPRÁVY může být uvedena jedna nebo několik zpráv, které Vás informují o pohybech datové zprávy: EV0: Datová zpráva byla podána (= vznik datové zprávy).

Jak dlouho se ukladaji zprávy v datové schránce : Každý nový uživatel datové schránky má možnost si vyzkoušet Datový trezor o kapacitě 20 zpráv bez jakýchkoliv závazků. Datové zprávy zůstávají standardně uloženy v datové schránce 90 dnů, k tomu uživatel automaticky při založení datové schránky dostane Datový trezor na zkoušku na další 3 měsíce.

Jak otevřít mojí datovou schránku

Datovou schránku si můžete v Portálu občana online založit, pokud už vlastníte nebo využíváte nějaký z nástrojů elektronické identifikace (NIA ID, mobilní klíč eGovernmentu, bankovní identita a další možnosti). Stačí se jimi do Portálu občana přihlásit. Na úvodní obrazovce zvolíte „Založit datovou schránku“.

Jak najít datovou schránku : Přihlaste se na webu Datových schránek Identitou občana

  1. Přihlaste se na webu Datových schránek Identitou občana. Na portálu mojedatovaschranka.cz.
  2. Zřiďte si datovou schránku. Pokud datovku ještě nemáte, v klientském portálu datových schránek se vám nabídne možnost ji zřídit.
  3. Aktivujte si upozornění na zprávy.

Klepnutím na šipku vpravo v poli Podle data dodání otevřete nabídku s položkami Podle data dodání, ID odesílatele a Podle ID zprávy. Zde výběr upřesníte podle datového rozsahu nebo díky znalosti ID odesílatele či ID datové zprávy. Vyhledání položek datových zpráv zahájíte stiskem tlačítka Vyhledat.

Datová zpráva se považuje za doručenou ve chvíli, kdy se vy nebo ten, komu jste dali právo číst vaše datové zprávy, přihlásíte do datové schránky (fyzické osoby, podnikající fyzické osoby i právnické osoby). Pokud se do 10 dnů nepřihlásíte, je také považována za doručenou.

Kdy je zpráva doručena do datové schránky

Dokument, který přijde do vaší datové schránky, se považuje za doručený v okamžiku, kdy se do datové schránky přihlásíte. Pokud se do datové schránky nepřihlásíte ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy tam byl dokument dodán, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty.Pro otevření souboru nabízí operační systém aplikaci příslušející k souboru podle přípony jeho názvu podle registrační databáze Windows (v případě PDF například Adobe Reader, v případě DOCX je to Microsoft Word apod.). Z aplikací, ve kterých jsou sobory otevřené, můžete obsah souboru obvykle snadno vytisknout.Na adrese www.mojedatovaschranka.cz/sds stačí zadat IČO a dozvíte se, jestli danému subjektu byla po začátku roku 2023 automaticky zřízena datová schránka.

Datovou schránku si můžete v Portálu občana online založit, pokud už vlastníte nebo využíváte nějaký z nástrojů elektronické identifikace (NIA ID, mobilní klíč eGovernmentu, bankovní identita a další možnosti). Stačí se jimi do Portálu občana přihlásit. Na úvodní obrazovce zvolíte „Založit datovou schránku“.

Jak ziskat smazanou zprávu z datové schránky : Zobrazit podací razítko – v detailu zprávy zobrazit sekci s informacemi o podacím razítku, které do zprávy vkládá systém při podání. Zkonvertovat doručenku – doručenku v PDF podobě lze odeslat do úschovny Czech POINT, kde si pak můžete do 30 dnů vyzvednout zkonvertovanou doručenku v listinné podobě.

Jak dlouho zůstává zpráva v datové schránce : Všechny datové zprávy budou ve vaší datové schránce automaticky uchovávány po dobu 90 dnů a pak budou smazány.

Jak se dozvím že mi byla zřízena Datová schránka

Na adrese www.mojedatovaschranka.cz/sds stačí zadat IČO a dozvíte se, jestli danému subjektu byla po začátku roku 2023 automaticky zřízena datová schránka.

Na adrese www.mojedatovaschranka.cz/sds stačí zadat IČO a dozvíte se, jestli danému subjektu byla po začátku roku 2023 automaticky zřízena datová schránka.2 DŘ , daňového řádu, který fikci doručení upravuje následovně: "Nevyzvedne-li si adresát uloženou písemnost ve lhůtě 10 dnů od jejího uložení, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl".

Jak otevřít přílohu v PDF : Vyberte možnost Soubor > Informace. Zvolte položku Otevřít v aplikaci a v rozevíracím seznamu vyberte aplikaci Adobe Acrobat Reader nebo Adobe Acrobat (pokud požadovaná aplikace v seznamu není, vyberte možnost Jiné a vyberte aplikaci).