Antwort Jak má vypadat výpis ze zdravotní dokumentace? Weitere Antworten – Jak vypada vypis že zdravotní dokumentace

Jak má vypadat výpis ze zdravotní dokumentace?
Obsahuje základní data pacienta, včetně čísla pojištěnce, zdravotní pojišťovnu, adresu bydliště, telefonický kontakt případně e-mail. Lékaři je vhodné sdělit kontakty na osoby blízké a zároveň komu smí být poskytovány informace o zdravotním stavu.Pokud tedy zavoláte s tím, že si chcete prohlédnout svoji kartu, a já Vám řeknu, že to není možné, musím vám z ní zadarmo udělat výpis. Jinak ne. Výpis ze zdravotní dokumentace při přeregistraci k jinému lékaři pojišťovna hradí, tam tedy neplatíte nic.Registrující praktický lékař výpis ze ZD, popřípadě potvrzení o nezměněném zdravotním stavu, vydá NEJDÉLE DO 10 PRACOVNÍCH DNŮ ode dne obdržení žádosti – musí být doložena žádanka od poskytovatele pracovnělékařských služeb (§ 42a odst. 2 zákona č. 373/2011 Sb.).

Kde najdu svou zdravotní dokumentaci : – Nahlížení do zdravotnické dokumentace a kopie většího rozsahu žádejte písemně ředitele nemocnice nebo prostřednictvím oddělení zdravotních pojišťoven nemocnice. Nahlížení do dokumentace je možné pouze za přítomnosti zdravotnického pracovníka a nesmí narušovat poskytování zdravotních služeb.

Co musí obsahovat zdravotnická dokumentace

Zdravotnická dokumentace musí obsahovat:

  • název, adresu, identifikační a telefonní číslo zdravotnického zařízení
  • název zdravotnického zřízení, které vede dokumentaci.
  • jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště, údaje o zdravotní pojišťovně, v případě neznalosti rodného čísla – datum narození, číslo pojištěnce a pohlaví

Co obsahuje Lekarska zpráva : Lékařská zpráva poskytuje důležité a základní informace o výsledcích vyšetření, doporučeních a potřebách další péče, nejen zdravotní, ale též péče pacienta o sebe.

Při vstupní lékařské prohlídce se kromě celkového vyšetření Vašeho zdravotního stavu kontroluje také poslední očkování, provádí se vyšetření moči, zraku, sluchu, měření hmotnosti, krevního tlaku, případně natočení a popis EKG. Součástí prohlídky též může být odběr a testy vzorku krve a moči.

Ve většině případů na zaměstnavateli, podrobněji to rozebíráme zde. Jaká je cena vstupní lékařské prohlídky Záleží na regionu, ale obvykle okolo 200 – 500 Kč. Maximální ceny se pohybují až u 1 000 Kč.

Co se dělá na vstupní prohlídce do zaměstnání

Při vstupní lékařské prohlídce se, kromě celkového vyšetření Vašeho zdravotního stavu, kontroluje také poslední očkování, provádí se vyšetření moči, zraku, sluchu, měření hmotnosti, krevního tlaku, případně natočení a popis EKG.Přehled úhrad zdravotní péče můžete získat: on-line prostřednictvím aplikace Moje VZP. Výpis máte k dispozici v náhledu za delší časové období, nebo si jej zde můžete stáhnout, případně vytisknout bez toho, abyste museli osobně na pobočku VZP.Zhotovení kopie

Položka Cena v Kč vč. DPH
A4 jednostranná kopie černobílá 2 Kč/ks
A4 oboustranná kopie černobílá 4 Kč/ks
A3 jednostranná kopie černobílá 5 Kč/ks
A3 oboustranná kopie černobílá 7 Kč/ks


K zdravotnické dokumentaci mají kromě samotného pacienta nebo jeho zákonného zástupce přístup i další osoby v souladu s ust. § 65 zákona o zdravotních službách. Těmi jsou osoby určené pacientem nebo zákonným zástupcem pacienta, pěstoun nebo jiná pečující osoba, osoby blízké zemřelému pacientovi.

Co má být v lékařské zprávě : Obsah zdravotnické dokumentace

Tím se myslí zejména identifikační údaje poskytovatele, identifikační a kontaktní údaje o pacientovi, data zápisu a poskytnutí péče a v případě hospitalizace i čas ukončení péče či informace o průběhu a výsledku poskytovaných zdravotních služeb.

Jak dlouho se Uchovava zdravotnická dokumentace : Uchování zdravotnické dokumentace

Pravidly se řídí i správní orgán, který převzal zdravotnickou dokumentaci např. po zemřelém lékaři. Obecně platí, že zdravotnická dokumentace se uchovává po dobu 5 let.

Co kdyz nemám vstupni prohlidku

Inspektorát práce za vznik pracovního poměru bez vstupní lékařské prohlídky vyměřuje pokutu do výše 300 tisíc Kč. Neprovedená periodická prohlídka zaměstnanců, pravidelně pracujících v noci je správním deliktem s možnou pokutou do 1 milionu Kč. Nezabezpečení lékařských prohlídek mladistvých – pokuta do 0,5 milionu Kč.

základní chemické vyšetření moče ke zjištění přítomnosti bílkoviny, glukózy, ketonů, urobilinogenu, krve a pH moče.Vstupní prohlídka zpravidla trvá okolo 30-45 minut.

Jak získat výpis zdravotního pojištění : Kde a jak službu řešit

Žádost o výpis z účtu pojištěnce zašlete e-mailem, nebo zašlete žádost datovou schránkou: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky DS: i48ae3q. Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky, DS: p3aaext. Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, DS: mk5ab8i.