Antwort Jak říkat Vendule? Weitere Antworten – Jak oslovit Vendulu

Jak říkat Vendule?
Nejčastěji ji říkáme Vendulko, Veny, Vendulinko, Venýsku, Venynko. @Dit já s tím jménem žiju přes 30 let a nikdy jsem si nestěžovala. Z těch výjimečných tvarů zmíním třeba Venýska, Vendel nebo děda mi říkával Venduško… Bratránek Vendi.Ženské křestní jméno Vendula (také Vendulka) má slovanský původ. Jméno bývá vysvětlováno jako ženská podoba jména Vendelín. Překládalo by se pak jako "Polabská Slovanka". Další výkladová teorie jméno spojuje se jmény Václav a Václava (Vendula se dříve užívalo jako domácí podoba jména Václava).Domácky se jméno užívá jako Venda, Vendy, Véna, Vendelínek aj. Jméno Vendelín se vyskytuje i na Slovensku. Anglickou podobou jména je Wendel, stejně tak i německou. Němčina jméno užívá také jako Wendelin.

Kolik je na světě Vendula : Jméno Vendula má 14768 lidí, je na 134.

Kdy je žena slečna a kdy paní

Ženy, ať jsou vdané či nikoli, oslovujeme paní. Jde o projev úcty, nikoli o její rodinný stav. Pokud nejde o mladou dívku, nebo pokud si to žena vysloveně nepřeje, ponecháme titul „slečna″. Někdy se jedná i o starší paní, která nebyla provdána, ale na oslovení „slečna“ trvá.

Co je víc doc nebo Ph D : Pokud má vyučující více titulů, oslovujeme ho vždy tím významnějším a to v pořadí od nejdůležitějšího: profesor, docent, doktor, magistr nebo inženýr, bakalář. Hodnost asistent a odborný asistent nemá zkratku.

Vendula
Původ slovanský
Jméno v Česku
Četnost v Česku 14 768
Pořadí podle četnosti 134.


Vendelín je mužské křestní jméno německého původu – obvykle se považuje za odvozeninu ze slova Wende, což je označení pro Polabského Slovana, nebo obdobu jména Václav. Vendelín se může vykládat jako zdrobnělina jména Vendelmar, což může znamenat Vandal. Podle českého kalendáře má svátek 20. října.

Co je Vendelín

Vendelín je mužské křestní jméno německého původu – obvykle se považuje za odvozeninu ze slova Wende, což je označení pro Polabského Slovana, nebo obdobu jména Václav. Vendelín se může vykládat jako zdrobnělina jména Vendelmar, což může znamenat Vandal. Podle českého kalendáře má svátek 20. října.V České republice je celkem 14 768 lidí se jménem Vendula. Jméno Vendula je 134. nejčastější jméno (každý 695.Je rozdíl pouze ve stavu (svobodná x vdaná), nebo jsou dána i další rozdílová kriteria (věk, dítě apod.) proměňují, a to tak, že titul slečna stále více ustupuje všeobecnému oslovení paní. Titul slečna užíváme u svobodné dívky, u dosud neprovdané ženy, nikoli u rozvedené nebo ovdovělé ženy.

Vážená paní plukovnice, majorko, kapitánko, poručice (viz Přechylování obecných jmen), nebo akademického titulu, např. Vážená paní profesorko, docentko, doktorko, inženýrko, magistro (viz Přechylování příjmení ve veřejné komunikaci).

Jaký je rozdíl mezi MUDr a dr : za jménem, ale o tom více až příště), pro který je třeba bádat další 3 až 4 roky po magisterském studiu. MUDr. (doktor medicíny) – Odtud hovorové označení “doktor” pro lékaře – každý lékař je totiž “doktorem”. MDDr.

Co je víc Mgr nebo ING : Mgr. Jan Novák. Získal‑li pan Novák nejdříve titul Ing. a pak Mgr., doporučili bychom obrácené pořadí: Mgr.

Kdy má svátek Vendulka

Vendula slaví svátek dne 06.04. Mužským protějškem jména Vendula je Vendelín nebo Václav. Jméno se užívá i ve variaci Vendulka. Obdobný význam má i jméno Vendelína.

Příjmení Vendelín je 123 921. nejčastější příjmení (každý 2 567 719. obyvatel).Štefan je mužské křestní jméno, slovenská obdoba jména Štěpán. Původ má v řeckém Στεφανος (Stefanos), znamenající věnec, koruna.

Kolik je v Cesku Vendula :

Vendula
Původ slovanský
Jméno v Česku
Četnost v Česku 14 768
Pořadí podle četnosti 134.