Antwort Jak říkat jeronýmovi? Weitere Antworten – Jak říkat Jeronymovi

Jak říkat jeronýmovi?
Mužské křestní jméno Jeroným nemá ženský protějšek, má však alternativy v podobě jmen Jeronym nebo Jarolím. Domáckými variacemi jména jsou Jerek, Jerouš, Jeroušek, Jeronýmek, také Ron aj.Jméno Tibor se archaicky užívá i jako Tiburcius. Českou obdobou jména je Ctirad, také Chval. Domáckými variacemi jména jsou Tiborek, Tibík, Tibek, Tibka nebo Borek.Jméno Bohuslav má nespočet domáckých variant, mezi jinými například Bohouš, Bohuš, Bohoušek, Bóža, Božek, Slávek, Sláva nebo Sláveček.

Kdy má Jerry svátek :

Jeremiáš
mužské jméno
Svátek 1. květen
Původ hebrejský
Jméno v Česku

Jak říkat Filipovy

Doma mu říkáme Fíla, Filda, Fildina, Fildík, Filipes, Filípek a dále.

Co znamená jméno Jeroným : Mužské křestní jméno Jeroným (také Jeronym nebo Jarolím) má řecký původ. Pochází z řeckého jména Hieronymos, které se překládá jako "svaté jméno", potažmo "muž se svatým jménem". Základem jména jsou slova "hierós" ("svatý") a "onoma" ("jméno").

Domácky se jméno užívá jako Štěpánek, Štěpka, Štěpík, Štěpek aj. Jméno má mnoho cizojazyčných podob. Jde například o jména Stephen a Steven užívaná v angličtině, také Stephan či Stefan užívaná v němčině, italské Stefano, francouzské Etienne, portugalské Estefano nebo španělské Esteban (Estevan).

Doma mu říkáme Fíla, Filda, Fildina, Fildík, Filipes, Filípek a dále.

Jak říkat vaclavovi

Domáckými podobami jména Václav jsou Vašek, Vašík, Vašíček, Váša, Venca, Venouš, Venoušek, Véna, Venda, Váca, Vacek aj. Jméno Václav zná i slovenština. V angličtině se vyskytuje jako Wenceslaus (Wenceslas), v němčině jako Wenzeslaus nebo Wenzel.Někdo vsadí na klasiku jako je Amálka, Mia, Mikeš, Mína, Mourek, Zrzek. Někdo raději zvolí jména z pohádek jako jsou Ariel, Jasmína, Karkulka, Shrek, Elza a někdo se nechá inspirovat kočičí vznešeností a zvolí nějaké božské jméno jako například Afrodita, Arés, Athéna, Hera, Minerva, Vulkán nebo Zeus.Mužské křestní jméno Jaroslav (také jeho ženský protějšek Jaroslava) je slovanského původu. Vyvinulo se ze slovanského slova "jaryj" s významem "bujarý", "prudký" nebo "silný", druhá část jména "-slav" má význam "slavný", "významný". Jméno se tak překládá jako "ten, kdo je slavný svou silou", "slavný bujarostí" apod.

Pokud přivlastňujeme něco, co je rodu ženského, píšeme vždy koncovku -ovy. Jestliže přivlastňujeme něco, co je rodu mužského neživotného, píšeme koncovku -ovy. Pokud přivlastňujeme něco, co patří k rodu mužskému životnému, musíme napsat v přivlastňovacím přídavném jménu koncovku -ovi.

Jak říkat Felixovi : Domácími podobami jména jsou Fela, Felda, Felouš, Lix nebo Licián. Jméno Felix se užívá i na Slovensku – jako Félix nebo Felicián.

Co znamená jméno Čeněk : Jméno se vyvinulo z italské verze jména Vincenzo, čeština ho přebrala jako Vinčenc, aby následně vzniklo i jméno Čeněk (dalšími variantami jména je tak i Vincenc nebo Viktor). Význam jména vychází z latinského "vincens", který se dá přeložit jako "vítězný", "vítězící" nebo "ten, kdo přemůže ostatní".

Kdy má svátek jeronym

Jeroným (domácky Jerom) je mužské křestní jméno. Podle českého kalendáře je jeho svátek 30. září.

Štefan „Pišta“ Bačkor

Přezdívka pochází z dob jeho nosičských začátků na Téryho chatě. Pišta je domácké oslovení Štefana v maďarštině. Pišta je „chatár“ (rozuměj provozovatel městské budovy), horský nosič, horský průvodce, dobrovolný člen Horské služby.Domácky se jméno užívá jako Štěpánek, Štěpka, Štěpík, Štěpek aj.

Jak říkat Vaškovi : Domáckými podobami jména Václav jsou Vašek, Vašík, Vašíček, Váša, Venca, Venouš, Venoušek, Véna, Venda, Váca, Vacek aj.