Antwort Jak říkat Šarce? Weitere Antworten – Jak rikat jméno Sára

Jak říkat Šarce?
Domácky se jméno užívá jako Sári, Sárča, Sárka, Sárina, Sárinka, Sáruš, Sáruška, Sáruše aj. Jméno Sára najdeme i ve slovenštině nebo v maďarštině.Šárka je ženské křestní jméno. Podle českého kalendáře má svátek 30. června.Ženské křestní jméno Jana má hebrejský původ, stejně jako jeho mužský protějšek Jan. Jméno pochází z hebrejského "Jochanan", které se překládá jako "Bůh je milostivý", "Hospodin je milostivý" nebo "milostivý dar Boha".

Co znamená jméno Sára : Ženské křestní jméno Sára pochází z hebrejštiny. Jméno se z hebrejštiny vykládá jako "kněžna" nebo "vznešená žena", "urozená paní". Toto prastaré jméno nalezneme již v Bibli.

Jak oslovit Sáru

zdrobněliny. V běžném hovoru také často slýcháme oslovení jako Šári, Štěpi, Tomi, Viki apod. Jsou to tvary domáckých jmen vzniklé původně jako zkrácená podoba zdrobnělin utvořených příponou ‑inka, ‑ička nebo ‑ík, ‑íček: Šárinka –⁠⁠⁠ Šári, Stázička/Stázin(k)a –⁠⁠⁠ Stázi, Tomík/Tomíček –⁠⁠⁠ Tomi.

Jak rikat Štěpán : Domácky se jméno užívá jako Štěpánek, Štěpka, Štěpík, Štěpek aj.

Domáckými variacemi jména jsou Šárina, Šárinka, Šárečka, Šáruška, Šáruš, Šárča, Šára apod.

Jméno Šárka má 38339 lidí, je na 74. místě a věkový průměr je 38 let.

Co to je palác

Palác (francouzsky palais, italsky palazzo) znamená reprezentační obydlí panovníků a šlechty, později i nápadnou a architektonicky významnou budovu ve městě.Korporál (hovorově kaprál, anglicky corporal, německy Korporal, francouzsky caporal) je jedna z poddůstojnických hodností ve vojsku. Slovo pochází z italštiny. V 16. století se tato hodnost rozšířila po Evropě, kde nahradila vojenskou hodnost rotmistra.

Sára
Četnost v Česku 13 110
Pořadí podle četnosti 142.
Průměrný věk 10 let
Podle údajů z roku 2016


Štefan je mužské křestní jméno, slovenská obdoba jména Štěpán. Původ má v řeckém Στεφανος (Stefanos), znamenající věnec, koruna.

Jak se Sklonuje jméno Sára : Skloňování ženského křestního jména

Pád Otázka Tvar
1. pád Kdo, co Sarah
2. pád Koho, čeho Sary (Sarah)
3. pád Komu, čemu Saře (Sarah)
4. pád Koho, co Saru (Sarah)

Jak se píše jméno Viky : Tyto podoby totiž často vycházejí ze zdrobnělin jmen a ty obsahují právě měkké I (Tomáš – Tomík – Tomi). Ani podoba s tvrdým Y není však považována za chybnou. Můžeme tedy psát Luki i Luky, Viki i Viky.

Jak říkat Štěpánce

Domáckými podobami jména Štěpánka jsou Štěpka, Štěpina, Štěpinka, Štěpi, také Štefka, Štefina aj. Jméno se jako Štefánia vyskytuje i ve slovenštině.

Říká se, že „na Štěpána není pána“. To se říká proto, že čeledníkům v ten den končila služba, mohli odejít k jinému hospodáři. Ten den dostávali celoroční odměnu a nová práce začínala až po Novém roce. K odchodu dostávali zvláštní koláč zdobený pentlemi a ořechy.Domácky se jméno užívá jako Štěpánek, Štěpka, Štěpík, Štěpek aj.

Proč se říká Saša : ALEXANDR(A) = SAŠA

U zdrobnělin ženských jmen se v ruštině většinou na konec přidává -ša. Ze jména Aleksandra tedy vznikla Aleksaša a potom zůstala jen Saša. Určitě znáte další ruská jména, která končí na -ša (Nataša, Marfuša, Máša, Kaťuša atp.).