Antwort Jak funguje posílání e mailu? Weitere Antworten – Jak se Odesila email

Jak funguje posílání e mailu?
Zrušení naplánovaných e-mailů

 1. Otevřete na počítači Gmail .
 2. Na levém panelu klikněte na Naplánované .
 3. Vyberte e-mail, který chcete zrušit.
 4. V pravém horním rohu e-mailu klikněte na Zrušit odeslání.

Slovo e-mail vzniklo z anglických slov „electronic“ a „mail“ neboli elektronická pošta a jak už ze samotného názvu vyplývá, e-mail je obdobou normální pošty, ale v elektronické podobě. Díky této službě je možné posílat a přijímat nejen textové zprávy ale i jakékoliv datové soubory (grafické, hudební, tabulkové, …).E-mail je způsob elektronické komunikace, obvykle prostřednictvím internetu. Přijímat a odesílat e-maily je možné např. přes webové rozhraní, desktopové či mobilní aplikace. Konkrétní zpráva (e-mail) se posílá na e-mailovou adresu příjemce (či příjemců).

Jak funguje potvrdit přečtení emailu : Získání potvrzení o doručení nebo přečtení

Potvrzení o doručení vám říká, že e-mailová zpráva byla doručena do poštovní schránky příjemce, ale ne jestli ji příjemce viděl nebo přečetl. Potvrzení o přečtení vás informuje, že se otevřela zpráva.

Jak funguje posílání emailu

Elektronická pošta funguje tak, že uživatel má na tzv. poštovním serveru u svého poskytovatele (ISP – Internet Service Provider) vyhrazený určitý paměťový prostor (schránku), pro příchozí a odchozí poštu. Aby si je mohl přečíst, musí se s tímto serverem spojit a zprávy uložit na svůj počítač.

Jak poslat dokument přes email : Poslání přílohy z Disku Google

 1. Otevřete Gmail na počítači.
 2. Vlevo nahoře klikněte na Nová zpráva.
 3. V dolní části zprávy klikněte na Vložit soubory z Disku .
 4. Vyberte soubory, které chcete přiložit.
 5. Dole vyberte, jak chcete soubor poslat:
 6. Klikněte na Vložit.

e-mail se používá pro elektronickou poštu. email se používá pro vrstvu sklovité hmoty nebo nátěrovou hmotu.

Moderní internetová adresa má tvar [email protected], přičemž část před znakem @ je místní část adresy, často uživatelské jméno příjemce zprávy, a část za @ je internetová doména.

Jak zjistit jestli si někdo přečetl email

Žádost o potvrzení o přečtení nebo jeho vrácení

 1. Na počítači otevřete Gmail.
 2. Klikněte na Nová zpráva.
 3. Napište e-mail tak, jak jste zvyklí.
 4. Vpravo dole klikněte na Další možnosti. Požadovat potvrzení o přečtení.
 5. Zprávu odešlete.

Přeposlání e-mailu v příloze

 1. Na počítači otevřete Gmail.
 2. Vyberte požadované e-maily.
 3. Klikněte na Více. Přeposlat jako přílohu.
 4. Do pole Komu zadejte příjemce. Příjemce můžete zadat také do polí Kopie a Skrytá kopie.
 5. Přidejte předmět.
 6. Napište text zprávy.
 7. Dole klikněte na Odeslat.

Celá komunikace je tak rychlá, jak rychlé je nejpomalejší hrdlo celé komunikace. Takováto zásada platí nejen v oblasti počítačových sítí, ale i ve výpočetních systémech obecně. Odeslání i přijmutí emailu je většinou okamžité, ale pokud je některý komunikační systém "přetížen" může to trvat i hodiny.

Naplánování zprávy na později

 1. Při psaní zprávy vyberte šipku Další možnosti ve skupině Značky na pásu karet.
 2. V části Možnosti doručení zaškrtněte políčko Nedoručovat před a pak zvolte požadované datum a čas doručení.
 3. Klikněte na tlačítko Zavřít.
 4. Až e-mailovou zprávu dokončíte, vyberte Odeslat.

Jak poslat soubor přes email : Odeslání dokumentu ve formě přílohy

 1. Klikněte na Soubor > Sdílet > E-mail a zvolte jednu z těchto možností: Poslat jako přílohu: Otevře e-mailovou zprávu s připojenou kopií souboru v původním formátu souboru.
 2. Zadejte aliasy příjemců, v případě potřeby upravte předmět a text zprávy a potom klikněte na tlačítko Odeslat.

Jak přidat email do mailu : Propojení vaší adresy s Gmailem

 1. Otevřete Gmail na počítači.
 2. Vpravo nahoře klikněte na ozubené kolečko.
 3. Klikněte na kartu Účty a import nebo Účty.
 4. V sekci „Zkontrolovat poštu z jiných účtů“ klikněte na odkaz Přidat e-mailový účet.
 5. Zadejte e-mailovou adresu, kterou chcete propojit, a.

Co má být v předmětu e-mailu

Předmět vašeho emailu je zpravidla ta první věc, kterou si příjemce vaší zprávy přečte. Pokud se vám podaří vytvořit takový předmět, který přiměje adresáta vašeho emailu tento e-mail otevřít a přečíst, máte vyhráno. Vaši klienti nebo zákazníci dostávají mnoho emailů každý den.

Těmto počítačům říkáme poštovní servery. Samotná E-mailová adresa může být složena pouze z vymezeného okruhu znaků, mezi něž patří písmena anglické abecedy, číslice 0-9, tečka a @. Písmena jiných abeced včetně písmen s diakritikou se nepoužívají, rovněž mezera nesmí být v adrese obsažena.Kontaktní e-mail

 1. V zařízení otevřete aplikaci Nastavení a klepněte na Google. Spravovat účet Google.
 2. Nahoře klepněte na Osobní údaje.
 3. V sekci Kontaktní údaje klepněte na E-mail.
 4. Klepněte na Kontaktní e-mail.
 5. Klepněte na Přidat další e-mail.
 6. Zadejte e-mailovou adresu, kterou vlastníte, a klepněte na Přidat.

Jak zjistit jestli byl email doručen : Jak zjistit, jestli e-mail nebyl zpožděn

 1. Otevřete Gmail na počítači.
 2. Otevřete e-mail, který chcete zkontrolovat.
 3. Vedle ikony pro odpověď klikněte na ikonu možností Zobrazit originál. V novém okně se zobrazí úplná hlavička.
 4. Vedle možnosti Datum vytvoření zkontrolujte čas doručení.