Antwort Jaké doklady k daňovému přiznání? Weitere Antworten – Co potrebuje zaměstnanec k daňovému přiznání

Jaké doklady k daňovému přiznání?
Pokud si přivyděláváte při zaměstnání jako OSVČ vedlejší a máte ze samostatné výdělečné činnosti příjmy vyšší než 20 000 Kč (od roku 2023), musíte si podat plnohodnotné přiznání k dani z příjmu. K daňovému přiznání potřebujete od všech zaměstnavatelů potvrzení o zdanitelných příjmech.Kromě základní slevy na poplatníka lze v daňovém přiznání uplatnit další daňové slevy, jako jsou:

 • sleva na manželku.
 • sleva na invalidní důchod prvního, druhého a třetího stupně
 • slevu na průkaz ZTP/P.
 • slevu na studenta.
 • slevu na EET.
 • slevu formou školkovného.

Nejjednodušším a nejrychlejším způsobem, jak vyplnit a podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, je prostřednictvím Online finančního úřadu. Přihlásit se do něj je možné například pomocí bankovní identity, občanského průkazu s čipem nebo datovou schránkou.

Co je potřeba pro roční zúčtování daně : Zaměstnavatel provede roční zúčtování na základě potvrzení o zdanitelných příjmech od všech předchozích zaměstnavatelů. Zaměstnavatel neprovede zaměstnanci roční zúčtování daně, pokud všechny tyto doklady nedoloží do 15. 2. Výpočet ročního zúčtování provede zaměstnavatel nejpozději do 31.

Co vše potrebuji k podani daňového přiznání

Potřebné doklady pro daňové přiznání: Veškeré příjmy: faktury Vámi vydané, pokladní doklady vydané – doklady k penězům, které jste dostali. Veškeré výdaje: faktury přijaté, účtenky (doklady k penězům, které jste zaplatili). Potvrzení z Úřadu práce, pokud jste byli v evidenci v průběhu roku.

Co přiložit k daňovému přiznání : Co k daňovému přiznání přiložit. K daňovému přiznání budete potřebovat součet příjmů/plateb, které skutečně přišly na váš bankovní účet nebo jste je dostali zaplacené v roce 2023 v hotovosti. Dále doložíte buď skutečné výdaje nebo výdaj vypočítaný procentem z příjmů, který se k vašemu podnikání vztahuje.

Potřebné doklady pro daňové přiznání: Veškeré příjmy: faktury Vámi vydané, pokladní doklady vydané – doklady k penězům, které jste dostali. Veškeré výdaje: faktury přijaté, účtenky (doklady k penězům, které jste zaplatili). Potvrzení z Úřadu práce, pokud jste byli v evidenci v průběhu roku.

Do daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob uvedete všechny příjmy s výjimkou příjmů, které jsou od daně osvobozené a příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.

Co vše je potřeba k daňovému přiznání

Potřebné doklady pro daňové přiznání: Veškeré příjmy: faktury Vámi vydané, pokladní doklady vydané – doklady k penězům, které jste dostali. Veškeré výdaje: faktury přijaté, účtenky (doklady k penězům, které jste zaplatili). Potvrzení z Úřadu práce, pokud jste byli v evidenci v průběhu roku.Přílohy

 • účetní závěrka (pokud vedete účetnictví)
 • doklady ke slevám na dani (např. průkaz ZTP/P)
 • doklady k daňovému zvýhodnění (např. potvrzení o studiu dítěte)
 • potvrzení k nezdanitelným částkám základu daně (např.
 • potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti (pokud podnikáte při zaměstnání)

V případě, že by zaměstnavatel potvrzení o zdanitelných příjmech odmítl vydat, je možné postupovat podle ustanovení § 237 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a podat stížnost na postup plátce daně správci daně, který je tomuto plátci daně místně příslušný.

Je-li podepisující osobou fyzická osoba odlišná od daňového subjektu, podání podepisuje tato fyzická osoba; je-li podepisující osobou právnická osoba odlišná od daňového subjektu, podání podepisuje fyzická osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby.

Co je potreba k daňovému přiznání : Co k daňovému přiznání přiložit. K daňovému přiznání budete potřebovat součet příjmů/plateb, které skutečně přišly na váš bankovní účet nebo jste je dostali zaplacené v roce 2023 v hotovosti. Dále doložíte buď skutečné výdaje nebo výdaj vypočítaný procentem z příjmů, který se k vašemu podnikání vztahuje.

Co vše se dává do daňového přiznání : K daňovému přiznání budete potřebovat součet příjmů/plateb, které skutečně přišly na váš bankovní účet nebo jste je dostali zaplacené v roce 2023 v hotovosti. Dále doložíte buď skutečné výdaje nebo výdaj vypočítaný procentem z příjmů, který se k vašemu podnikání vztahuje.

Co se přikládá k daňovému přiznání

Co k daňovému přiznání přiložit. K daňovému přiznání budete potřebovat součet příjmů/plateb, které skutečně přišly na váš bankovní účet nebo jste je dostali zaplacené v roce 2023 v hotovosti. Dále doložíte buď skutečné výdaje nebo výdaj vypočítaný procentem z příjmů, který se k vašemu podnikání vztahuje.

Potřebné doklady pro daňové přiznání: Veškeré příjmy: faktury Vámi vydané, pokladní doklady vydané – doklady k penězům, které jste dostali. Veškeré výdaje: faktury přijaté, účtenky (doklady k penězům, které jste zaplatili). Potvrzení z Úřadu práce, pokud jste byli v evidenci v průběhu roku.Potvrzení o příjmech ze zaměstnání typicky potřebuje zaměstnanec, který si přivydělává podnikáním. V tom případě si obvykle zpracovává daňové přiznání sám nebo si najímá externího účetního. V přiznání musí uvést veškeré své příjmy, jak ty z podnikání a dalších případných zdrojů, tak ty ze zaměstnání.